Pagalba

  

Pagalba
Panevėžio AVPK metų ataskaita: aptartos problemos, paneigti mitai
2016-02-03

Panevėžio apskrities policijos viršininkas Egidijus Lapinskas pristatė 2015 metų veiklos rezultatus. Jis pabrėžė, kad 2015 metais Panevėžio apskrityje užregistruoti 51 494 pranešimai apie įvykius (2014 metais užregistruota 7 proc. mažiau). Užfiksuotos 5 155 nusikalstamos veikos, tai yra 20,8 proc. mažiau nei 2014 metais.

Didžiausias sumažėjimas fiksuotas Biržų rajone. Pastebėjo, kad dažniausios nusikalstamos veikos – vagystės. Jų užfiksuota 1 903, 475 jau ištirtos. Atkreipė dėmesį, kad žmonės dažnai nesaugo savo turto, nesiima paprasčiausių priemonių užtikrinti, kad vagysčių būtų išvengta.
E. Lapinskas pasidžiaugė, kad komandinis darbas, kai į iškvietimus reaguoja ne tik rajonuose tvarką užtikrinantys ekipažai, bet ir kitų rajonų netoliese esantys pareigūnai, davė gerų rezultatų – užtikrinta, kad į iškvietimus būtų reaguojama laiku.

Kalbėdamas apie labai sunkius ir sunkius nusikaltimus, viršininkas pabrėžė, kad nuo 2015 metų sausio 1 dienos tokius nusikaltimus tiria specializuotas padalinys, kad jis ištyrė 141 tokio pobūdžio nusikaltimą iš 189 užregistruotų. Per metus ištirta 14 nužudymų – 13 padarytų 2015 metais ir 1 padarytą ankstesniais metais. Dominuoja buitinės žmogžudystės, kai dažniausia priežastimi tampa besaikis alkoholio vartojimas ir santykių aiškinimasis.

Apskrities policijos vadovas pastebėjo, kad nemažėja smurto artimoje aplinkoje problema. Per metus užregistruota 3 220 įvykių, pradėti 859 ikiteisminiai tyrimai. Sakė, jog policija palikta viena kovoti su šia gaja problema, nes nesuteikiama pagalba šeimai, kurioje smurtaujama, nėra psichologinės pagalbos aukai ar smurtautojui, nėra galimybių laikinai apgyvendinti nukentusiuosius.

Viršininkas akcentavo, kad 2015 metais užfiksuota mažiau eismo įvykių (300), tačiau daugiau žuvusių asmenų – 32 (2014 m. žuvo 25). Pareigūnai visus metus aktyviai vykdė įvairias priemones, tačiau pagrindinėmis avarijų priežastimis liko greitis, slidi kelio danga ir situacijos neįvertinimas.
E. Lapinskas pasidžiaugė, kad daugėja „Saugios kaimynystės" grupių – vien per 2015 metus įsteigtos 33. Šiuo metu Panevėžio apskrityje veikia 209 tokios grupės. Itin aktyvūs Panevėžio rajono gyventojai, kurie įkūrę 82 saugių kaimynų grupes. Kurti saugumą padeda ir aktyvūs policijos rėmėjai, kurių 2015 metais buvo 282 suaugę ir 188 jaunieji.

Per metus Panevėžio apskrities policijoje vyko nemažai pertvarkų: į vieną padalinį sujungti Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatai, liko vienas centralizuotas Operatyvaus valdymo skyrius. Dėl to padaugėjo patruliuojančių ekipažų. Pertvarkyti organizaciniai padaliniai, administraciniuose padaliniuose neliko statutinių pareigūnų. 2015 metais pasirašyta kolektyvinė sutartis su profsąjungomis. Per metus atleisti 69 pareigūnai, priimti 26, šiuo metu yra 110 laisvų pareigybių. Pradėta 114 tarnybinių patikrinimų dėl galimų įvairių pažeidimų. Paaiškėjus, kad pareigūnas įvykdė pažeidimą, taikytos nuobaudos. Pasitaikė atvejų, kai pareigūnai ne tarnybos metu vartojo alkoholio, vairavo automobilius neblaivūs ar net padarė eismo įvykį. Padarę tokius pažeidimus pareigūnai atleisti iš tarnybos.

Didžiausiomis problemomis Panevėžio apskrities policijos viršininkas įvardijo nepakankamą materialinį ir techninį aprūpinimą, prastą pastatų būklę, lėšų prekėms ir paslaugoms trūkumą. Pažadėjo užtikrinti gyventojų saugumą ir stiprinti pareigūnų motyvaciją dirbti.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis kalbėjo, kad tinkamiems pokyčiams reikia tikslo ir priemonių. Tikslas yra aiškus, o priemones kuriame patys. Akcentavo, kad pokyčiai yra būtini, nes tai padės geriau ir greičiau reaguoti į iškvietimus, paprasčiau ir kokybiškiau dokumentuoti nusikalstamas veikas, ir tokiu būdu kils pareigūnų atlygis už darbą.
R. Kiškis paneigė paplitusius mitus, kad 30 proc. pareigūnų bus atleista – bus ne atleista, o optimizuota ir pritaikyta patogiau dirbti, nepriimant naujų pareigūnų. Kad teks dirbti vienam už
tris – tam ir norima supaprastinti procesą ir procedūras, mokyti, kad viskas vyktų sklandžiai.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Tradicijų komiteto pirmininkas profesorius Alvydas Šakočius sakė pritariantis permainoms ir išreiškė viltį, kad sistema jaunės. Pristatė asociacijos tikslus ir norus kaip įmanoma labiau prisidėti prie teisėkūros, dirbti projektuose, kurti istorinės atminties saugyklą. Kvietė visus pareigūnus, tarnaujančius daugiau nei 20 metų, įsitraukti į asociacijos veiklą.

Lietuvos Respublikos Seimo nariai Petras Narkevičius ir Povilas Urbšys sveikino pasiekus gerų rezultatų ir linkėjo tęsti pradėtus darbus. Džiaugėsi aktyvia prevencine veikla. Gyrė jaunos policijos vadovų komandos ambicijas ir siekius.
Panevėžio miesto mero pavaduotojas Aleksas Varna svarstė, kad prevencinėje veikloje reikia dalyvauti visiems, kurti komandą ir siekti bendrų tikslų. Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas dėkojo už policijos užtikrintą tvarką per šventes, išreiškė nerimą dėl narkotikų plitimo Lietuvoje.

Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausioji prokurorė Nida Grunskienė apibendrino, kad per praėjusius metus pasiekti labai geri bendri rezultatai, įdėta itin daug darbo. Pabrėžė, kad pareigūnus nuolat slegia labai dideli darbo krūviai, tačiau kartu mėgina rasti patį ekonomiškiausią būdą tirti bylas. Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė – 144 dienos, o tai tikrai gera rezultatas. Panevėžio apskrities pareigūnai turi mažiausią likutį Lietuvoje bylų, kurių tyrimas trunka ilgiau nei 9 mėnesius. Pabrėžė, kad apskritai dirbama sparčiai, todėl pasiekiama gerų rezultatų.

Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas pagyrėpareigūnus ir padėkojo, kad 2015 metais nebuvo didelių problemų, o su mažesnėmis susitvarkyta gerai. Sakė, kad kiekviena organizacija turi keistis, tobulėti, todėl parengtos gairės artimiausiems metams.
L. Pernavas akcentavo, kad svarbiausias pareigūnų darbas – užtikrinti žmonių saugumą, tačiau svarbu ir tai, kad pareigūnas jaustųsi saugus, orus ir norėtų dirbti. Pabrėžė, kad nori mažinti biurokratizmą, pildomų dokumentų kiekį. Sakė, kad svarbiausia yra nukentėjusiojo psichinė būsena, todėl pareigūnai turėtų daugiau dėmesio skirti pagalbai aukai.
L. Pernavas pabrėžė, kad pastaruoju metu itin aktyviai skatina kalbėti apie aktualią problemą – alkoholizmą. Nėra nė vienos organizacijos, kurioje nebūtų bent vieno alkoholiu piktnaudžiaujančio žmogaus. Skatino ne tylėti, ne ignoruoti, o mėginti padėti, ieškoti galimų sprendimų.
Aptarti konkrečias problemas, kylančias Panevėžio apskrities policijoje, susitiko generalinis komisaras Linas Pernavas, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis ir profsąjungų atstovai.

Panevėžio AVPK informacija