Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnai: abejonių kelia vidaus reikalų ministro patarėjo E.Raistenskio atranka
2013-07-23

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas paprašė vidaus reikalų ministro patikslinti ar Vidaus reikalų ministro patarėjas E.Raistenskis kreipėsi į Vidaus reikalų ministrą, prašydamas išduoti leidimą dirbti kitą darbą (nes toks būtinas); ar leidimas dirbti kitą darbą buvo išduotas ir kokios buvo tokio išdavimo priežastys; koks yra pareigų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, į kurias jis buvo priimtas, statusas (karjeros valstybės tarnautojo, statutinio valstybės tarnautojo, pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo ir pan.);

Pasak NPPSS pirmininko Vladimir Banel, informacija apie vidaus ministro patarėjo E.Raistenskio priėmimą į pareigas pavaldžioje vidaus reikalų ministerijai įstaigojekelia daug abejonių įdarbinimo procedūros reikalavimų laikymusi, bei valstybės tarnyboje vykstančių priėmimo į pareigas procedūrų skaidrumu bei šio asmens paskyrimo į pareigas teisėtumu.

„Labai svarbu, kad vykdant atrankas, juolab į aukštas ir atsakingas pareigas, nebūtų pažeistos kitų galimų pretendentų teisės vienodomis sąlygomis dalyvauti priėmimo procedūroje, jos vyktų skaidriai, o į jas vardan skaidrumo ir atvirumo visuomenei būtų kviečiami dalyvauti visuomenės, profesinių sąjungų atstovai“, - sakė V.Banel.

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas ir anksčiau ne kartą yra kreipęsis į vidaus reikalų ministrą dėl aukščiausių vadovų atrankų skaidrumo.

Primename, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, antradienį turėjusi svarstyti vidaus reikalų ministro patarėjo Ervino Raistenskio dvigubų pareigų suderinamumą, šį ir kitus klausimus nukėlė į trečiadienį (liepos 24 d.), dėl galimointeresų konflikto dėl to, kad vidaus reikalų ministro patarėjas E.Raistenskis darbą Vidaus reikalų ministerijoje derina su pareigomis Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje, kuri pavaldi ministerijai.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?