Pagalba

  

Pagalba
Pareigūnai iš visos Lietuvos susitiko su Teisingumo ministerijos vadovybe
2017-05-23

Iš visos Lietuvos į susitikimą su Teisingumo ministerijos viceministru Donatu Matuiza atvykę profesinių sąjungų atstovai aptarė pataisos įstaigų darbuotojų problemas: mažus atlyginimus, prastas darbo sąlygas ir vadovų nenorą jas gerinti.

 

Susitikime dalyvavo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel, LR ikiteisiminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LR ITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas, Kauno probacijos tarnybos, Vilniaus, Nepilnamečių, Kybartų, Alytaus, Marijampolės pataisos namų, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos I ir III sektorių, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, Kalėjimų departamento profesinių sąjungų atstovai.

 

Neaišku, ar buvusios vadovybės pažadai taps realybe

 

Pareigūnų atstovai viceministrui pasakojo, kad pataisos įstaigų pareigūnai palieką tarnybą dėl mažo atlyginimo, prastų darbo sąlygų. Nuo 2008 m. pareigūnų atlygis kilo labai minimaliai.

 

LR ITĮPS vadovas K. Pauliukas priminė, kad dar su buvusia Kalėjimų departamento vadovybe buvo sutarta, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. bus keliamos pirminės ir vidurinės grandies pareigūnų kategorijos.

 

Profesinių sąjungų turimais duomenimis, šį procesą norima stabdyti. M. Matuiza teigė, kad situaciją aiškinsis ir, jei piktybiškai bandoma stabdyti pareigūnų atlyginimų didinimą, imsis priemonių. Viceministras pridūrė, kad artimiausiu metu turėtų būti išrinktas naujas Kalėjimų departamento vadovas, kuris, tikimasi, kiek įmanoma greičiau imsis pataisos įstaigų pareigūnų problemų sprendimo.

 

Siekiama užkirsti kelią atlyginimų didinimui stabdant įstatymų pakeitimus

 

Tarnybos Kalėjimų departamente statutą taip pat norima stabdyti, prijungiant jį prie Valstybės tarnybos įstatymo. Profesinių sąjungų nuomone, kelių metų įdirbis vienu rankos mostu gali nueiti perniek, o tarnybą paliks dar daugiau pareigūnų.

 

„Pataisos įstaigų pareigūnai neturi tapti Valstybės tarnybos įstatymo įkaitu. Politikai turi ne trukdyti, o padėti gerinti situaciją Kalėjimų departamentui priklausančiose įstaigose. Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas ir profesinės sąjungos susitarė dėl esminių pakeitimų, todėl negali būti net diskusijų apie įstatymo stabdymą, - įsitikinęs V. Banel.

 

K. Pauliuko teigimu, jei Vidaus reikalų ministerija ir jai priklausančios įstaigos įgyvendins savo planus dar didinti pareigūnų atlygį, tikėtina, kad dėl dvigubai didesnio atlygio pataisos pareigūnai masiškai ims bėgti į policiją ir kitas tarnybas. „Jau dabar kalėjimų sistemoje yra 400 laisvų pareigybių, o vis dar dirbantiesiems užkraunami nežmoniški krūviai“.

 

„Sutinku, kad Statuto atidėjimas yra blogas dalykas. Valstybės tarnybos įstatymas kaip toks nežinia, ar bus priimtas kitais metais, o pataisos įstaigų pareigūnų atlyginimus didinti reikia nedelsiant. Savo ruožtu Teisingumo ministerija užtikrintų, kad reikiamos lėšos atlyginimų didinimui būtų skirtos. Jų, mūsų skaičiavimais, reikėtų apie 700 tūkst. eurų.

 

Mūsų visų laukia nemažai pertvarkų, tarp jų – Kalėjimų departamento sistemos, Probacijos tarnybos, VšĮ „Mūsų amatai“ pertvarkos. Turime galimybes užtikrinti efektyvų ir veiksmingą visos sitemos darbą ir sutaupyti dalį atlyginimų didinimui reikalingų lėšų. Mums labai reikalinga ir profesinių sąjungų parama, siūlymai, siekiant Statuto priėmimo, sprendžiant kasdienes pareigūnų problemas. Kelkite problemas, teikite siūlymus, būkite aktyvūs. Jei susiduriate su problemomis, kurių nepavyksta išspręsti, vadovų savivaliavimu, kreipkitės į Teisingumo ministeriją“, - drąsino D. Matuiza.

 

Pareigūnai: turi būti užtikrintas efektyvus sutaupytų lėšų panaudojimas ir išspręstos kitos problemos

 

Pataisos įstaigų atstovai Teisingumo ministerijos viceministrui išreiškė susirūpinimą ir dėl sutaupytų įstaigų lėšų panaudojimo. Šiuo metu nėra aišku, kiek kuri įstaiga sutaupė ir kur tos lėšos yra naudojamos.

 

NPPSS vadovas V. Banel akcentavo, kad sutaupytų lėšų panaudojimą ir kitus svarbius klausimus galima įtraukti į kolektyvinę sutartį. Tuo tarpu sutaupytos darbo užmokesčio lėšos privalo būti skiriamos tik atlyginimų didinimui, apmokėjimui už viršvalandžius ar padidintą darbo krūvį.

 

Pareigūnai priminė ir jau ne vienerius metus besitęsiančią pataisos įstaigų pareigūnų uniformų problemą. Šiuo metu turima uniforma yra nepatogi ir nepritaikyta tokiam darbui, - teigė profesinės sąjungos. D. Matuiza pabrėžė, kad reikėtų, visų pirma, kartu visiems susitarti, kokia uniforma reikalinga.

 

Vidaus reikalų ministerija, pareigūnų atstovų teigimu, sudaro pareigūnams galimybę 2 val. per savaitę sportuoti ir palaikyti fizinę formą. Kalėjimų sistemoje prieš kurį laiką to buvo atsisakyta ir vertėtų tai persvarstyti, - siūlė LR ITĮPS atstovai.