Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnai: naujasis vidaus reikalų ministras 100 dienų ramiam darbui neturės
2016-11-30

„Pareigūnų bendruomenei Eimutis Misiūnas žinomas kaip veiklus, atsakingas ir principingas žmogus. Labai tikiuosi, kad naujojo ministro ir jo komandos dėka pajudės jau kurį laiką užstrigę darbai. Pareigūnų bendruomenei svarbiausi – veiklos rezultatai, tai yra efektyvus vidaus reikalų sistemos, čia vykdomų pokyčių valdymas. Taip pat galiu pasakyti naujajam ministrui, kad būsime aktyvūs socialiniai partneriai – diskutuosime, siūlysime savo idėjas ir sprendimus“, - sako Vladimir Banel, NPPSS pirmininkas.  

V. Banel atkreipia dėmesį, kad teisėtvarkos sistemai, nustekentai kai kurių buvusių vadovų ar vis dar stekenamai ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų, kaip niekad reikalingi greiti ir ryžtingi sprendimai ir aktyvūs veiksmai. „Dabartinėje situacijoje naujasis ministras ir jo komanda 100 dienų ramiam darbui neturės“, - aiškina V. Banel.

Profesinės sąjungos atstovų teigimu, E. Misiūno ir jo komandos laukia nemažai darbų, tarp jų teisėtvarkos sistemos finansavimas, į šunkelius nuvairuota reforma policijoje, nepradėti pokyčiai kitose ministerijai pavaldžiose įstaigose, pareigūnų bendruomenės telkimas, didesnis dėmesys kasdienėms eilinių pareigūnų problemoms (apmokymams, aprūpinimui, saugos ir sveikatos darbe klausimams).

 „Vardinti ir detalizuoti teisėtvarkos problemas galima būtų be galo. Vidaus reikalų ministru tapti sutikęs E. Misiūnas žino jas ne prasčiau už mus. Tačiau žinoti jų nepakanka. Reikės tikslių ir greitų sprendimų. Bet koks delsimas, kaip rodo ankstesni pavyzdžiai, problemas ne sprendžia, o tik gilina.

Be to, iš naujojo ministro bei Vyriausybės laukiame ir labai aiškios vizijos, kur link turi judėti teisėtvarka, koks finansavimas jai privalo būti skiriamas, kaip turi būti ruošiami, aprūpinami pareigūnai, kokias funkcijas jie privalo vykdyti. Drįstu teigti, kad kol kas niekada neturėjome nieko panašaus, pavyzdžiui, sistemos finansai visuomet planuojami vieneriems metams. Nors, mano manymu, turėtų būti bent 3 ar 5 metų laikotarpiui“, - aiškina NPPSS vadovas.

NPPSS išskiria didžiausius teisėtvarkos sistemos iššūkius.

1.   Sistemos finansavimas. Teisėtvarkos sistemos finansavimas iki šiol planuojamas vertinant minimalų ir maksimalų finansavimo poreikį. Tokia metodika yra klaidinga, o teisėtvarkos finansavimas jau eilę metų nėra pakankamas. Būtent dėl to stringa 2015 m. priimto Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimas. Kaip buvo rengiamas 2017 metų teisėtvarkos sistemos biudžetas taip pat nėra iki galo aišku. Naujasis vidaus reikalų ministras kartu su Vyriausybe turi užtikrinti adekvatų teisėtvarkos sistemos finansavimą.  

2.   Nacionalinio susitarimo, kuriuo būtų siekiama nuoseklaus teisėtvarkos modernizavimo, pasirašymas. Teisėtvarkai, skirtingai nuo krašto apsaugos, labai trūksta sisteminio požiūrio. Pavyzdžiui, svarbiausi darbai, vystymosi kryptis, sistemos finansai planuojami vieniems metams, o ne 3 ar 5 metų laikotarpiui.

3.   Policijos reformos įgyvendinimas ir pokyčių inicijavimas kitose srityse. Policijos departamento vadovybė, prisidengdama kilniais tikslais, pradėtą policijos reformą nutarė įgyvendinti eilinių pareigūnų sąskaita. Į tai dėmesį jau atkreipė šalies D. Grybauskaitė bei naujasis Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Dabartinė reforma turi būti stabdoma, o pokyčiai tęsiami tik jiems pilnai pasirengus.

4.   Pareigūnų bendruomenės telkimas. Su policijos pokyčiais ir reformomis susiję procesai, vienašališki įstaigų vadovų sprendimai, nulinis dėmesys socialinių partnerių nuomonei suskaldė statutinių pareigūnų bendruomenę. Vienas svarbiausių naujojo vidaus reikalų ministro uždavinių – iš naujo sutelkti policijos pareigūnus darbams ir būtiniems pokyčiams.

5.   Sprendimų, būtini eilinių pareigūnų apmokymams, aprūpinimui, saugos ir sveikatos klausimams priėmimas ir įgyvendinimas. Tai būtina, kad ateityje būtų išvengta skaudžių nelaimių, panašių į tą, kuomet Telšių rajone tarnybos metu įvykio vietoje buvo nužudytas policijos pareigūnas.

NPPSS informacija