Pagalba

  

Pagalba
Pareigūnai nesutinka su Šiaulių aps. VPK planais atlyginimams skirtas lėšas panaudoti kitoms reikmėms
2015-09-25

LPPS savo atsakyme Šiaulių a. VPK teigia nesutinkantys išlaidų sąmatos pakeitimui, nes lėšos buvo taupomos nemokant priemokų už papildomą darbą ir pavojingas darbo sąlygas arba buvo mokamos tik simbolinio dydžio priemokos. Tuomet buvo gautas dar vienas Šiaulių a. VPK raštas, kuriuo prašoma pateikti faktus apie netinkamai vykdomas socialines garantijas.  
LPPS informavo nevaldanti visų duomenų apie Šiaulių aps. VPK pareigunams mokamą darbo užmokestį, todėl pateikta tik antrinė infomacija t.y. gauta iš profesinės sąiungos narių.

„Turime žinių, kad nė vienas pareigūnas nėra gavęs priemokos už darbą pavojingomis sąlygomis. Tai nėra netikėta, nes, mūsų žiniomis, Šiaulių VPK kaip ir kitose teritorinėse policijos įstaigose nėra įvertintas darbo vietų pavojingumas ir nėra nustatyta, kur pareigūnai dirba padidėjusio pavojaus sąlygomis, pavyzdžiui, padidinto triukšmą.

Be to, nenorint mokėti už viršvalandinį darbą didžioji dalis pareigūnų rašo prašymus suteikti papildomą poilsio dieną, nes yra spaudžiami administracijos, vadovų. Todėl prašėme Šiaulių aps. VPK pateikti su tuo susijusius duomenis. Jei bus patvirtinta mūsų gauta informacija, tikimės, kad ši situacija bus išspręsta kiek įmanoma greičiau“, - sakė LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

LPPS nuomone, keičiantis situacijai (optimizuojant ivairius padalinius, mažinant funkciją vykdančių pareigūnų skaičių, pridedant papildomų funkcijų pareigūnams), policininkai  privalo gauti didesnį darbo užmokestį, pajusti efektyviau organizuojamo darbo naudą – jiems turetų būtii nustatomos aukštesnės pareiginės algos kategorijos ir užtikrinamos kitos socialinės garantijos. Profesinė sąjunga ir toliau sieks, kad Šiaulių aps. VPK pareigūnams bus užtikrintos jų teisėtos socialinės garantijos.

LPPS informacija