Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnai pateikė pastabas dėl Alytaus apskr. vyr. policijos komisariato vidaus teisės aktų
2015-10-22

Pažymėtina, kad Administracijos pareigūnams nepriskiriami statutiniai ir kiti valstybės tarnautojai, kai jie laikinai atlieka Policijos departamento patvirtintoje Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjų (apylinkės inspektorių) ir specialistų (nepilnamečių reikalų policijos pareigūnų) eksperimentinės veiklos koncepcijoje numatytas funkcijas.

Siūlymai ir pastabos:

1. Dėl Alytaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus vidaus tvarkos taisyklių projekto.

- Projekte nustatoma, kad per parą budėtojų darbas organizuojamas dviem pamainomis, o budėtojų padėjėjų – dviem arba trim pamainomis, tačiau taisyklėse niekur nedetalizuojama, kaip organizuojamos trys pamainos, kokia jų trukmė, pradžios ir pabaigos laikas. Kitas punktas nustato, kad budėtojo padėjėjams gali būti nustatytas kitas pamainos pradžios ir pabaigos laikas. Profesinių sąjungų nuomone, tikslingiau visų pamainų darbo pradžios ir pabaigos laiką nustatyti viename teisės akte.

- Reikėtų patikslinti budėtojo ir budėtojo pavaduotojo nuolatinio buvimo operatyvaus valdymo padalinio padalpose taikymo sritį, detalizuoti, kokiais atvejais ir kokie pareigūnai gali palikti patalpas ir kokiem pareigūnam kieno sutikimo reikia. Taip pat numatyti, kad pertraukų pailsėti ir pavalgyti, kurios neįskaitomos į darbo laiką, metu visi pareigūnai gali palikti patalpas.

- Du projekto punktai apie tvarkingą uniforminę aprangą, ginkluotę ir kitas priemones unktai iš esmės reglamentuoja tą patį klausimą, todėl siekiant aiškumo tikslinga uniformos dėvėjimo, ginklų ir specialiųjų priemonių turėjimą išsamiai nustatyti vienu punktu.

2. Dėl Alytaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus Areštinės vidaus tvarkos taisyklių projekto

- Numatoma, nustato, kad areštinės bendruomenės slaugytojai esant būtinybei pagal iš anksto sudarytą ir patvirtintą Areštinės darbo grafiką dirba poilsio ir švenčių dienomis. Iš pateiktos formuluotės nėra visiškai aišku, ar bendruomenės slaugytojai areštinėje dirba tik švenčių ir poilsio dienomis, ar nuolat, ar tik esant būtinybei. Siūlytina formuluotę tikslinti.

- Projekte nustatoma, kad per pertrauką pareigūnų pamaina Areštinės patalpas gali palikti tik pamainos vyresniojo arba Areštinės viršininko leidimu. Ši pertrauka nėra įskaitoma į darbo laiko trukmę. Tais atvejais, kai pareigūnai negali suteiktos pertraukos pailsėti ir pavalgyti naudoti savo nuožiūra, ji turi būti įskaitoma į darbo laiką. Siūloma koreguoti formuluotę, numatant, kad pertrauka pailsėti ir pavaldyti yra įskaitoma į darbo laiką, išskyrus atvejus, kai pamainos vyresniojo arba Areštinės viršininko leidimu pareigūnui leidžiama palikti areštinės patalpas.

- Be to, siūloma koreguoti formuluotę, numatančią, kad esant pareigūnų pamainos vienam pareigūnui užtikrinama abiejų postų apsaugą, nes nėra visiškai aišku, ką minėtas punktas nustato.

3. Dėl Varėnos, Prienų ir Lazdijų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Operatyvaus valdymo poskyrio vidaus tvarkos taisyklių projekto

- Atsižvelgiant į tai, kad projekte numatoma suteikti pertrauką pailsėti ir pavalgyti, kuri į darbo laiką neįskaitoma, siūlytina papildyti minėtą punktą, kad pareigūnai pertraukos laiką gali naudoti savo nuožiūra ir šiuo laiku palikti OVP patalpas.

- Be to, numatoma, kad areštinės pamainą sudaro vienas pareigūnas (postinis), naktimis, poilsio ir švenčių dienomis 9.00–21.15 val., 21.00–9.15 val. (kitą dieną). Pažymėtina, kad, pirma, iš punkto formuluotės nėra visiškai aišku, ar vienas pareigūnas pamainą sudaro tik naktimis, poilsio ir švenčių dienomis, ar visada. Antra, abejotina, ar pamainoje dirbant vienam pareigūnui bus tinkamai užtikrinami areštinės apsaugos ir priežiūros reikalavimai.

4. Dėl Druskininkų policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Operatyvaus valdymo grupės vidaus tvarkos taisyklių projekto

- Projekte nustatyta, kad pareigūnų pamainos darbas organizuojamas keturiomis pamainomis (Druskininkų PK patalpose ir mobiliajame operatyvaus valdymo padalinyje). Pirmos  pamainos darbo pradžia 7.45 val., pabaiga 20.00 val. Antros pamainos darbo pradžia 19.45 val., pabaiga  8.00 val. (kitą dieną). Pažymėtina, kad nurodoma tik dviejų pamainų darbo pradžios ir pabaigos laikas, taigi siūlytina patikslinti, kiek pamainų numatoma ir kada prasideda bei kada baigiasi kiekvienos pamainos darbas.

- Be to, nurodoma, kad pareigūnams suteikiama pertrauka pailsėti ir pavalgyti į darbo laiką neįskaitoma. Siūlytina punktą papildyti nuostata, kad pareigūnai turi teisę suteiktą pertraukos laiką naudoti savo nuožiūrą ir palikti PK patalpas ar patruliavimo maršrutą.

- Nustatoma, kad operatyvaus valdymo grupės pareigūnas nuo 8.45–19.00 val. dirba Druskininkų PK patalpose, 19.00–7.00 val. – mobiliajame operatyvaus valdymo padalinyje (kartu su operatyvinės grupės budinčiu pareigūnu). Dar daugiau, projekte nustatoma, kad organizuojamas patruliavimas Druskininkų PK prižiūrimoje teritorijoje nustatytu maršrutu. Nėra visiškai aišku, kaip siejasi ir bus taikomi praktiškai minėti punktai, t.y. kaip laiku nuo 8.45 val. iki 19.00 val., kai operatyvaus valdymo grupės pareigūnas dirba Druskininkų PK patalpose, bus vykdomas patruliavimas.

LPPS informacija