Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnai po susitikimo su T. Žilinsku: darbų tęstinumas ir atlyginimų didinimas turėtų būti ministro prioritetu [papildyta]
2016-04-29

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) vadovas Vladimir Banel susitikime teigė svarbiausiais Lietuvos teisėsaugos sistemos prioritetais laikantis efektyvų Statuto įgyvendinimą, pareigūnų pajamų didinimą ir poreikius atitinkančio 2017 m. biudžeto siekimą.

„Pirmieji programos „1000“ rezultatai policijoje, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje turi būti matomi jau šių metų vasarą – žemiausios grandies pareigūnai turi uždirbti ne mažiau nei 600 eurus. Kitos VRM priklausančios tarnybos taip pat privalo imtis analogiškų žingsnių. Šiuose procesuose ypatingai svarbus pačios ministerijos, atsakingos už sklandų pokyčių įgyvendinimą visose centrinėse įstaigose be išimties, vaidmuo. Viliuosi, kad šie esminiai darbai taps ir naujojo ministro prioritetais“, - įsitikinęs V. Banel.

Ne mažiau pareigūnams svarbūs ir mokymai, aprūpinimas tarnybai reikalingomis priemonėmis ir ginklais, saugi ir sveika darbo aplinka. „Turbūt niekas nesiginčys, kad pareigūnai tarnauja padidintos rizikos sąlygomis, o kasdienybėje jų tyko realus pavojus. Ministerija dėjo daug pastangų, kad Vyriausybės nutarimu būtų patvirtintas kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje aprašas. Dabar tiesiog reikia pradėti jo įgyvendinimą, vykdyti rizikos nustatymo tyrimus, organizuoti mokymus, paruošti ekspertus ir įgyvendinti įstatymuose numatytus reikalavimus“, - teigė NPPSS vadovas.

Pareigūnų atstovai T. Žilinskui pasiūlė tęsti Statuto viešinimą, numatyti už tai atsakingus asmenis, organizuoti renginius, konsultacijas, pareigūnus supažindinant su pokyčių įgyvendinimo eiga, naujomis tvarkomis. „Be to, su ministru aptarėme su buvusiais VRM vadovais pasirašytą pareigūnų profesinių sąjungų ir ministerijos susitarimą, kuriuo siekta stiprinti bei plėtoti socialinę partnerystę, sprendžiant pareigūnams bei valstybės tarnautojams aktualius klausimus. Ministras paskyrė už šią sritį atsakingą asmenį, o rezultatus parodys realūs darbai“, - sakė V. Banel.

NPPSS prieš kurį laiką VRM siūlė nustatyti minimalius standartus ir pasirašyti nacionalinį susitarimą, kuris užtikrintų reikiamą finansavimą, teisėsaugos sistemos pareigūnų aprūpinimą ir žmonių saugumą. NPPSS viliasi, kad naujasis ministras nepaliks to nuošaly ir imsis aktyvių veiksmų tokių standartų užtikrinimui. Geriausias pavyzdys – Krašto apsaugos ministerijos pasirašytas susitarimas su politinėms partijoms.

Galiausiai, buvo aptartas ir naujas pareigūnų atstovus nustebinęs Vadovybės apsaugos departamento projektas, kuriuo siekiama riboti žodžio laisvę ir nutraukti socialinį dialogą. T. Žilinsko vadovavimo pradžioje atsiradusiam projektui pats ministras teigė tikrai nepritarsiantis. 

NPPSS informacija

#####

Šiandien vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas susitiko su pagrindinių teisėsaugos pareigūnus ir kitus valstybės tarnautojus atstovaujančių profesinių sąjungų vadovais ir aptarė Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo, Valstybės tarnybos įstatymo projekto bei kitus pareigūnams aktualius klausimus.

„Vidaus tarnybos statuto priėmimo ir jį įgyvendinančių teisės aktų projektų rengimo procesą galime pavadinti vienu iš sėkmingiausių ministerijos ir profesinių sąjungų bendradarbiavimo pavyzdžių. Labai tikiuosi, kad ir ateityje diskutuosime, ieškosime probleminių klausimų sprendimų ir dirbsime kartu pareigūnų ir valstybės tarnautojų labui“, – sakė ministras T. Žilinskas.

Ministras pažymėjo, kad priėmus Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimui reikalingus teisės aktus laukia ne ką mažesnis darbas, kurį galima nuveikti tik bendromis jėgomis, – tinkamai įgyvendinti statutą ir jį lydinčius teisės aktus, o prireikus – ir juos patobulinti.

„Šiais metais turime stebėti ir visapusiškai išanalizuoti, ką pavyksta įgyvendinti, o ko ne, kaip praktikoje veikia ar neveikia priimtos nuostatos“, – sakė ministras. Jis kreipėsi į profesinių sąjungų vadovus, prašydamas aktyviai dalyvauti statuto įgyvendinimo procese, stebėti ir identifikuoti problemines nuostatas, jas analizuoti  bei teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo. Ministras užtikrino, kad gauta informacija ministerijoje „nenuguls į stalčių“, o bus išanalizuota ir įvertinta, ir į konstruktyvius pasiūlymus bus atsižvelgta šių metų antrą pusmetį rengiant pasiūlymus dėl Vidaus tarnybos statuto ir jo įgyvendinimo tobulinimo.

Susitikimo metu taip pat buvo aptarti pareigūnų darbo užmokesčio didinimo, 40 valandų per savaitę darbo laiko trukmės nustatymo ir kiti klausimai. Profesinių sąjungų atstovai iškėlė pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo klausimų, išsakė savo mintis dėl policijoje šiuo metu vykdomų reformų.

Pasak T. Žilinsko, užsibrėžtas pareigūnų darbo užmokesčio didinimas yra prioritetinis ir turi būti nuosekliai vykdomas visose vidaus reikalų sistemos įstaigose. Įstaigų vadovai, kurie yra savarankiški asignavimų valdytojai, turi surasti tam galimybių. Tačiau tai, ministro žodžiais, negali būti įgyvendinama mažinant pareigūnų skaičių ir dėl to negali nukentėti jų darbo kokybė. Bet koks pareigūnų skaičiaus mažinimas turi būti labai pasvertas ir pamatuotas, nes kvalifikuotų pareigūnų parengimas valstybei brangiai kainuoja ir ilgai užtrunka.

Vidaus reikalų ministras pažymėjo, kad įvertinant sudėtingą šių dienų geopolitinę situaciją ir grėsmes reikia ir toliau stiprinti sienos apsaugą ir viešąjį saugumą, kad būtų pakankamai patruliuojančių pareigūnų, kurie užtikrintų viešąją tvarką, nes gyventojai pageidauja matyti pareigūnus savo aplinkoje, kiemuose, kad jaustųsi saugūs. 

Ministras dar kartą atkreipė dėmesį į būtinybę veiksmingiau spręsti pareigūnų priklausomybių problemą, akcentavo, kad alkoholio vartojimas darbo vietoje, vairavimas esant neblaiviam niekada nebus toleruojamas. Taip pat paprašė atkreipti dėmesį į tai, kad vidaus reikalų statutinės įstaigos yra depolitizuotos ir pareigūnai darbo metu neturėtų dalyvauti politinėje veikloje.

Profesinių sąjungų vadovų ir vidaus reikalų ministro susitikime buvo sutarta, jog ateityje sprendžiant vidaus reikalų sistemos pareigūnų problemas, bus nuolat dalijamasi aktualia informacija, diskutuojama ir ieškoma bendrų sprendimų. 

Vidaus reikalų ministerijoje vykusiame susitikime dalyvavo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimir Banel, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė ir federacijos atstovai, Vilniaus apskrities ikiteisminio  tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Lamauskas, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė, Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos tarybos pirmininkas Jevgenijus Amelinas, Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Alfredas Povilanskas, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesine sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.

VRM informacija