Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnai reikalauja aiškumo dėl socialinių garantijų
2013-09-17

Norėdami iš pirmų lūpų išgirsti valdančiųjų poziciją šiuo klausimu, pareigūnai raštu kreipėsi į Vyriausybės vadovą Algirdą Butkevičių, Darbo partijos pirmininką Vytautą Gapšį, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininką Valdemarą Tomaševskį ir partijos “Tvarka ir teisingumas” vadovą Rolandą Paksą. Politikų prašoma suformuoti bendrą valdančiosios koalicijos politinę valią dėl statutinės valstybės tarnybos perspektyvų ir informuoti pareigūnų bendruomenę apie planuojamus jų teisinę ir socialinę padėtį reguliuojančių teisės aktų pakeitimus.

Vladimiras Banel, NPPSS vadovas, teigia, kad skirtingos valstybės institucijos rengia skirtingus pareigūnų socialinės garantijas numatančius teisės aktų projektus, kurie dažnai prieštarauja vienas kitam. “Šis procesas trunka jau metų metus. Politikai ir valdininkai rengia įstatymus, ginčijasi dėl smulkmenų, tačiau, akivaizdu, neturi vizijos kuria kryptimi turi būti einama. O kenčia dėl tik, pareigūnai, jų šeimos,vaikaiir žinoma žmonių saugumas”, - teigia V. Banel.

Politikams išsiųstame laiške pareigūnai teigia, jog atskiros valstybės institucijos yra parengusios šių institucijų viziją atitinkančius statutinės valstybės tarnybos santykius reglamentuojančių teisės aktų projektus, tačiau šios iniciatyvos nėra tarpusavyje suderintos ir papildančios viena kitą.

Kaip pavyzdys minimi Seimo darbo grupių parengti Policijos veiklos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas.

Pirmuoju projektu siekiama siekiama iš esmės pertvarkyti tarnybos policijoje santykių teisinį reglamentavimą bei numatyti naują policijos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą, o antruoju atveju - tobulinti visų vidaus tarnybos įstaigų veiklos ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams taikomų socialinių garantijų teisinį reguliavimą.

“Atrodo viskas tvarkoje, tačiau kartu Seimas priėmė nutarimą „Dėl statutinių valstybės tarnautojų tarnybos, socialinių garantijų ir darbo apmokėjimo tobulinimo gairių patvirtinimo“. Šiame nutarime apibrėžta pareigūnų socialinių problemų sprendimo kryptis kardinaliai skiriasi nuo ankščiau minėtų įstatymų projektų formuotų”, - sako V. Banel.

Pareigūnai teigia, kad tokia situacija gali reikšti tik vieną - politikų viešai deklaruojamas siekis peržiūrėti ir patobulinti statutinės valstybės tarnybos santykių teisinį reguliavimą nėra realiai įgyvendinamas, nes kol kas nėra apsispręsta dėl konkrečios tokio tobulinimo vizijos.

NPPSS skaičiavimais, per paskutinius keturis metus tarnybą paliko daugiau nei 3,5 tūkstančiai pareigūnų. “Manau, kad nemaža dalis jų paliko tarnybą dėl nežmoniškų darbo sąlygų, socialinių garantijų nebuvimo. Žmonės nežino kas jų laukia ateityje, negali planuotis karjeros. Todėl kai kurie iš jų tiesiog palieka tarnybą.”, - aiškina NPPSS vadovas.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?