Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnai siūlo Premjerui bendromis jėgomis spręsti teisėsaugos problemas
2015-10-19

Vidaus tarnybos sistema nespėja tobulėti kartu su besikeičiančiomis grėsmėmis ir prisitaikyti prie naujų iššūkių, vis dažniau išryškinančių sistemos spragas. Profesinės sąjungos siūlo sukurti ir įgyvendinti ilgalaikę viešojo saugumo politikos strategiją,užtikrinti skubių politinių sprendimų priėmimą ir reikalingų teisės aktų keitimą.

Siūlo skirti daugiau dėmesio teisėsaugos stiprinimui

NPPSS vadovas Vladimir Banel sako, kad teisėsaugai skiriami asignavimai 2016-2019 m. privalo didėti.

„Šiuo metu pareigūnų darbo užmokestis dar net negrįžo į prieškrizinį lygį ir nepanašu, kad vidaus saugumas mūsų Vyriausybei yra prioritetas. Šį faktą galima puikiai iliustruoti vienu skaičiumi: tarnybą pradedantis pareigūnas Lietuvoje gauna vos 370 eurų, tuo tarpu Estijoje – 1000 eurų per mėnesį. Todėl mes ir sakome, kad pareigūnų atlyginimas Lietuvoje jau kitais metais turi didėti 30 procentų, o pradedantis tarnybą pareigūnas turi gauti ne mažiau kaip 1000 eurų“, - teigia V. Banel.

Vasarą Seimas priėmė Vidaus tarnybos statutą, kuris suteikė galimybę iš esmė pagerinti ne tik pareigūnų būtį, bet ir pačią teisėsaugos sistemą. Apmaudu, bet priimant įstatymą nebuvo skirtas reikiamas finansavimas.

„Nepaisant teigiamų pokyčių, vykstančių sistemos viduje jau dabar, sistema išlieka skurdi. Įstatymo įgyvendinimui reikalingos papildomos lėšos, kurių pažadėta tik pusė. Vyriausybei siūlome užtikrinti Statuto įgyvendinimą pilna apimtimi su reikiamu finansavimu“, - sako NPPSS vadovas.

Optimizavimas ir profesionalių pareigūnų rengimas turi tapti prioritetu

NPPSS siūlo Vyriausybei iki 2016 m. pabaigos parengti ir pateikti Seimui Lietuvos teisėsaugos sistemos plėtros programą, skirti tam papildomas lėšas bei nustatyti prioritetinius tikslus. 

„Optimizuojant procedūras, funkcijas ir atsakomybę turi būti užtikrintas kokybiškas pareigūnų mokymo sistemos veikimas. Prieš priskiriant teisėsaugai papildomas ar išplečiant esamų funkcijų ribas, turi būti atlikta išsami kaštų ir naudos analizė“, - mano V. Banel.  

Profesinių sąjungų atstovų teigimu, būtina integruoti skirtingų teisėsaugos institucijų vykdomas funkcijas, aprūpinti ginkluote, reikiamomis priemonėmis ir apmokyti pareigūnus. Be to, svarbu numatyti ir įgyvendinti veiksmingas kovos su korupcija teisėsaugos sistemoje priemones, skatinančias darbuotojus pranešti apie nusikalstamas veikas ir užtikrintų pranešėjų apsaugą.

Pareigūnams reikalinga tinkama apsauga, aprūpinimas specialiomis priemonėmis

Siūloma per 2016 m. atlikti pareigūnų profesinių rizikos veiksnių vertinimą, numatyti prevencijos priemones bei jas įgyvendinti. Anot pačių pareigūnų, šiuo metu trūksta aiškių  reikalavimų konkrečias pareigas einantiems asmenims, tokių kaip fizinis pasirengimas, sveikatos būklė, kvalifikacijos reikalavimai, vykdomos funkcijos. Be to, reikalingi ir teisinės sistemos pokyčiai tam, kad būtų užtikrintas atsakomybės už pasipriešinimą pareigūnams mechanizmas.

„Turime suformuoti sistemą, kuri būtų palanki veteranui ir neatstumtų vyresnio amžiaus pareigūnų, padidintų jų motyvaciją likti tarnyboje net ir įgijus teisę išeiti į pensiją“, - komentuoja NPPSS vadovas. 

NPPSS atstovai laukia operatyvių Vyriausybės reakcijų į susitarimo projektą ir tikisi, kad kartu su pokyčiais Vidaus reikalų sistemoje bus imtasi ir įsisenėjusių bei vis kylančių naujų bėdų sprendimo.

NPPSS informacija