Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnai susitikime su L. Pernavu: policijoje – aibė problemų, o reformos ne visada efektyvios
2016-01-20

Susitikime dalyvavo Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS), Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VA ITĮPS) bei Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai.

Sausio 14 d. vyko LPPS ir VA ITĮPS tarybos posėdis, kuriame buvo aptarta esama situacija, įvardintos problemos ir numatyti tolimesni veiksmai, jei reikalavimai nebus įvykdyti. Anot dalyvių, policijos sistema, išgyvena intensyvių pertvarkų laikotarpį:keičiamas tarnybos organizavimas, naikinami struktūriniai padaliniai, funkcijos perskirstomos, priimamos naujos tarnybos organizavimo taisyklės. Dėl šių priežasčių bendro Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS), Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, Vilniaus apskrities ikiteisminių tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VA ITĮPS) tarybų posėdžio metu atstovai iš visos Lietuvos suformulavo konkrečius reikalavimus policijos vadovybei.

Reikalauja stebėti įvykdytus pokyčius ir imtis naujų reformų tik joms pilnai pasirengus

„Akcentuojami ambicingi penkmečio planai, tačiau eiliniai pareigūnai ar vidutinio lygio vadovai nė nežino, kaip policijos sistema atrodys po pusmečio ar metų. Nėra paaiškinama pertvarkų esmė, vieną pertvarką lydi kita, o dažnai net neįvertinus rezultatų ir pasekmių, imamasi naujų žygių. Dar daugiau, – reformos iškreipiamos įgyvendinimo lygmenyje, o pokyčių rezultatai faktiškai nekontroliuojami“, - aiškino VA ITĮPS pirmininkas Vytautas Lamauskas.

Pareigūnų profesinės sąjungos siūlo numatyti įvykdytų pokyčių stebėsenos terminą, pavyzdžiui vienerius metus. Viešai paskelbti konkretų laiko tarpą, per kurį, prieš imantis naujų reformų, bus stebimos jau įvykdytų pokyčių rezultatai.Be to, anot V. Lamausko, svarbu imtis reformų tik visapusiškai pasirengus jų įgyvendinimui.

„Prieš imantis pokyčių būtina atlikti kaštų ir naudos analizę, numatyti, kokie padaliniai veiks po konkrečios reformos, kokie pareigūnai kokias funkcijas vykdys, įvertinti viešojo saugumo šalyje ir visuomenės poreikius. Ne mažiau svarbu sumažinti policininkams tenkančią biurokratinę naštą, nuosekliai didinti atlygį, saugias darbo sąlygas. Visa tai turi būti aiškiai ir suprantamu būdu perteikiama kiekvienam policijos bendruomenės nariui. Reforma negali būti pradedama planuoti tik po to, kai išdalijami įspėjimo lapeliai“, - įsitikinusi LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

Policijos profesinių sąjungų atstovų teigimu, įvykdžius reformą darbas gali būti pradedamas vykdyti tik po visų pareigūnų parengimo. „Negalime tikėtis, kad pasikeitus struktūrai ir tarnybos organizavimui pareigūnai persiorientuos savaime ir sklandžiai“, - teigia V. Lamauskas.

Privalo būti vertinami veiklos krūviai išsaugomi profesionalūs pareigūnai

Pareigūnų profesinės sąjungos, kalbėdamos su Lietuvos policijos generaliniu komisaru pabrėžė ir nevienodus darbo krūvius skirtinguose padaliniuose. Anot pareigūnų, prieš imantis pokyčių būtina įvertinti faktinius krūvius konkrečiose įstaigose ar padaliniuose ir suvienodinti vienam pareigūnui tenkantį krūvį.

„Kai kurios teisėsaugos institucijų funkcijos gali būti perskirstomos ar integruojamos tarpusavyje. Kai kurie policininkams nebūdingi darbai gali būti perduodami kitoms įstaigoms ar savivaldai“, - mano R. Katinienė.

Dar daugiau, įgyvendinant struktūrinę reformą, keičiant tarnybos organizavimą, būtina keisti ir pareigūnų vertinimo principus. Motyvuotiems, patyrusiems, profesionaliems pareigūnams, anot profesinių sąjungų, turi būti sudarytos palankios sąlygos pasilikti tarnyboje net ir sulaukus pensijinio amžiaus.

Trūksta efektyvaus socialinio dialogo, informavimo procesas stringa

Pareigūnų atstovai susitikimo su L. Pernavu metu pabrėžė, kad visas pertvarkų procesas organizuojamas pamiršus bendradarbiavimo kultūrą, kuri buvo ilgą laiką puoselėjama policijoje.

„Vykdant neapgalvotas ir dažnai ne iki galo išaiškintas reformas pareigūnai praranda pasitikėjimą policijos sistema, yra demotyvuojami. Neturint aiškių kriterijų, kaip veiks pagrindinė teisėsaugos šaka ir nesuvokiant ateities policijos vizijos eilinio pareigūno lygmenyje, policija rizikuoja tapti nusikalstamų veikų registravimo tarnyba, negebančia tenkinti visuomenės saugumo poreikių“, - teigia V. Lamauskas.

Pareigūnų profesinės sąjungos manymu, sėkmingos pertvarkos neįmanomos be atidžios kontrolės, įsikišimo, jei nukrypstama nuo pirminio plano ir efektyvi komunikacija pareigūnų bendruomenės tarpe. Todėl privalo būti atkurtas realus socialinis dialogas ir įgyvendintos galiojančios kolektyvinės sutarties nuostatos.

NPPSS atstovai tikina nesantys nusistatę prieš pokyčius, nes to buvo siekta ilgą laiką, tačiau visi procesai turi būti vykdomi siekiant, kad policija būtų efektyvi, profesionali ir verta visuomenės pasitikėjimo. Tuo tarpu dabartinė situacija, išties, kelia nerimą verčia imtis skubių sprendimų. Nepavykus pasiekti persilaužimo artimiausiu metu, pareigūnai žada imtis visų teisėtų priemonių savo ir visuomenės interesams apginti

Policijos departamentas po susitikimo paskelbė tokią informaciją:

Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas informavo, kad šiuo metu sudaryta darbo grupė, kurios veikloje dalyvauja ir profesinės sąjungos atstovas, kuri pateiks siūlymus dėl viešosios ir kriminalinės policijos sujungimo galimybės. 

„Šiuo metu nėra priimta jokių sprendimų dėl darbuotojų atleidimo, todėl visi su tuo susiję gandai yra nepagrįsti. Darysiu viską, kad kiekvienam darbuotojui gerėtų sąlygos, aprūpinimas ir darbo užmokestis. Taip pat reikalausiu asmeninės atsakomybės iš visų grandžių vadovų už tinkamą komunikavimą apie pertvarkas, mikroklimato kolektyvuose palaikymą, darbuotojų motyvaciją. Vadovų užduotis - kiekvienam darbuotojui išaiškinti, kam daromos pertvarkos, koks jų reikalingumas bei tikslai" - sako policijos vadovas.

Vykdydami pertvarkas ir įgyvendindami gaires bendradarbiausime su socialiniais partneriais, įsiklausysime į darbuotojų nuomones, tarsimės su vadovais.

Per artimiausias dvi savaites policijos generalinis komisaras lankysis visose apskrityse, kur išsamiau pristatys planuojamus pokyčius ir atsakys į visus rūpimus klausimus.

LPPS, VA ITĮPS ir PD informacija