Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnai: turime paspartinti statutinių pareigūnų darbo užmokesčio suvienodinimą
2014-04-07

VTD siūlomi pakeitimai, susiję su atlyginimų sistemos keitimu, pasak NPPSS, neigiamai paveiks ne tik karjeros, bet ir statutinius valstybės tarnautojus ir privers nukrypti nuo Lietuvos Respublikos vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių.

Naujoji reforma numato naikinti statutinių tarnautojų kategorijas ir jas keisti į pareigūnų grupes. Tuo tarpu įvedant šiuo metu galiojančią valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą, buvo siekta gerinti ir vienodinti statutinių valstybės tarnautojų darbo apmokėjimą, tokiu būdu ją atskiriant nuo karjeros valstybės tarnautojų atlygio sistemos.

„Statutinių ir karjeros valstybės tarnautojų darbo pobūdis iš esmės skiriasi. Kitaip nei karjeros tarnautojai, kurių didžioji dalis dirba įprastu darbo laiko režimu, statutiniai dirba nakties metu, švenčių dienomis. Be to, jų darbo sąlygos susijusios su pavojumi ir rizika fizinei ir materialinei gerovei. Todėl jiems kitaip skaičiuojamas darbo užmokestis, mokami priedai ir priemokos“, - aiškina NPPSS vadovas Vladimir Banel.

Pareigūnų profesinių sąjungų teigimu, tik turint skirtingas apmokėjimo sistemas asmenys gali būti tinkamai įvertinti už jų darbą, o departamento siūlymu būtų grįžtama ten, iš kur pradėtas pareigūnų apmokėjimo gerinimo procesas.

Dar vienas VTD siekis – suteikti vadovui visas galias valdyti atlygio mokėjimo sistemą. Siūloma valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą ir užmokesčio kėlimą vykdyti atisakant šiuo metu galiojančių procedūrų.

„Išties stebina departamento siūlymai, kuriais neva siekiama pagerinti padėtį. Susitikimų metu VTD atstovai yra sakę: jei nebus pinigų, tai tiesioginis vadovas nesiūlys didinti užmokesčio. Taigi panašu, kad pagal šią sistemą siekiama išvengti pareigos ieškoti finansinių resursų ir didinti valstybės tarnautojų atlygį. O tai jau kelia grėsmę tarnybos skaidrumui, nes vadovas įgauna galią veikti taip, kaip jam patinka“, - stebisi NPPSS vadovas.

Valstybės tarnybos departamentas deklaruoja, kad reforma padės atlyginimą padaryti mažiau priklausomą nuo valstybės biudžeto svyravimų. Akivaizdų, kad neturint lėšų valstybės biudžete, nebus įmanoma mokėti konkurencingo atlyginimo aukštos kvalifikacijos valstybės tarnautojui, o skatinimo priemonės taip ir liks tik teorinėmis.

„Siūlant reformą nėra nustatomas mechanizmas, kurio pagalba būtų galima įvertinti tiesioginio vadovo objektyvumą vertinant valstybės tarnautojo veiklą ir užkertant kelią galimai jo savivalei, viešų ir privačių interesų konfliktui. Be to, daugelis siūlomų darbo užmokesčio naujovių neišsprendžia iki šiol galiojančių valstybės tarnybos problemų“, - aiškina V. Banel.

Dar didesni VTD siekiai – profesinių sąjungų eliminavimas iš valstybės tarnautojų vertinimo, nepaisant to, kad profesinių sąjungų įstatymas numato tokią teisę.

Pernai Vyriausybė numatė prioritetines priemones, kuriomis iki 2016 – ųjų siekiama tobulinti statutinės valstybės tarnybos santykių reglamentavimą, tai yra, nustatyti visiems statutiniams pareigūnams vienodą darbo užmokesčio sistemą, numatyti kasmetinį pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą, spręsti socialinių garantijų ir kitus klausimus.

„Akivaizdu, kad VTD užsimojo išties daug, tačiau daugelis siekių prieštarauja ne tik logikai, bet ir numatytiems Vyriausybės tikslams bei galiojantiems įstatymams. Be to, siūloma reforma darytų neigiamą poveikį ne tik karjeros, bet ir statutiniams valstybės tarnautojams“, - konstatuoja NPPSS vadovas.

Statutinius pareigūnus vienijanti profesinė sąjunga kreipėsi į VTD, Ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių ir Vidaus reikalų ministrą Alfonsą Dailių Barakauską su siūlymu atsižvelgti į neigiamą VTD reformos pusę ir pagreitinti Vidaus tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto eigą, kuria numatoma suvienodinti visų statutinių pareigūnų darbo užmokesčio sistemą.

NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?