Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnams reikia apsispręsti dėl tarnybos laiko
2016-02-23

Iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusiame Vidaus tarnybos statute buvo numatyta, kad pareigūnų vidaus tarnybos trukmė yra ribojamas atsižvelgiant į pareigūnų amžių, o esant reikalui – gali būti pratęstas iki penkerių metų. Vidaus reikalų ministerijai vadovaujant R. Palaičiui buvo paplitusi praktika nepratęsinėti pareigūnų tarnybos trukmės – tokiu būdu buvo siekiama sumažinti pareigūnų skaičių. Pareigūnai galėjo tarnauti:

54 straipsnis. Pareigūnų vidaus tarnybos trukmė /redakcija galiojusi iki 2015 m. gruodžio 31 d.

1. Pareigūnai gali tarnauti:

1) pirminės grandies pareigūnai – kol sukaks 50 metų;

2) vidurinės grandies pareigūnai – kol sukaks 55 metus;

3) aukštesniosios grandies pareigūnai – kol sukaks 60 metų;

4) aukščiausiosios grandies pareigūnai – kol sukaks 65 metus.

2. Pareigūno prašymu, vidaus reikalų įstaigos vadovo teikimu vidaus reikalų ministras turi teisę pratęsti vidaus tarnybos trukmę iki penkerių metų.

Įsigaliojus naujojo Vidaus tarnybos statuto redakcijai, pareigūnų tarnybos laikas pratęstas – pareigūnai galės tarnauti ilgiau, tačiau nelieka galimybės pratęsti tarnybos laiką ir, tuo pačiu – piktnaudžiauti pratęsiant arba nepratęsiant tarnybos trukmę.

63 straipsnis. Pareigūnų vidaus tarnybos trukmė/redakcija galiojanti nuo 2016 m. sausio 1 d.

Pareigūnai gali tarnauti:

1) pirminės grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 55 metai;

2) vidurinės grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 60 metų;

3) aukštesniosios ir aukščiausiosios grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 65 metai.

Pareigūnų tarnybos trukmė yra svarbi visiems pareigūnams – pareigūnai, sulaukę nustatyto amžiaus yra atleidžiami iš tarnybos, jiems mokama išeitinė kompensacija dėl atleidimo (Vidaus tarnybos statuto 68 str. 1 d.), pareigūnai nebegali toliau tarnauti.

Rengiant naująją Vidaus tarnybos statuto redakciją, kilo diskusija, kaip reikėtų pratęsti pareigūnų vidaus tarnybos trukmę – ar toks pratęsimas turėtų galioti visiems (automatiškai nutolinant vidaus tarnybos pabaigą) ar dėl tokio tarnybos laiko turėtų apsispręsti patys pareigūnai. Aišku buvo tai, kad visi naujai priimami (po 2016 m. sausio 1 d. priimami pareigūnai) galės tarnauti ilgiau.

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pozicija buvo tokia, kad pareigūnai turėtų patys apsispręsti ar jiems priimtina ilgesnė vidaus tarnybos trukmė. Susitikime su Vidaus reikalų ministerijos atstovais (tuometiniu viceministru Ž. Pacevičiumi), NPPSS atstovai įtikino, kad svarbu yra apsaugoti pareigūnų teisėtus lūkesčius – t.y. kad, pavyzdžiui, tie pirminės grandies pareigūnai, kurie pradėjo tarnybą esant nustatytai 50 m. vidaus tarnybos trukmei, galėtų tarnauti iki 50-ies metų amžiaus, o dėl tolimesnės tarnybos (ar tarnauti ilgesnę, įstatymo leidžiamą trukmę – iki 55 metų), jie galėtų apsispręsti patys. Tie, kurie nenori tarnauti ilgiau nei iki 50 m. amžiaus, galės tęsti tarnybą iki šio amžiaus ir, suėjus 50 m., bus atleisti iš tarnybos išmokant išeitinę kompensaciją. Tie, kurie tarnybą nori tęsti ilgiau – turėtų pareikšti savo asmeninę valią – pateikti prašymą įstaigai taikyti naująjį Vidaus tarnybos statuto numatytą pareigūnų vidaus tarnybos trukmės terminą. Šis klausimas buvo sureguliuotas naujosios Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo įsigaliojimo normose (3 str. 18, 19 ir 20 p.) .

Kiekvienas pareigūnas (priimtas į tarnybą iki 2016 m. sausio 1 d.), per vienerius metus nuo įstatymo įsigaliojimo turi pareikšti valią – ar jis ketina tarnauti iki ilgesniojo amžiaus, numatyto naujojo Vidaus tarnybos statuto redakcijoje, atitinkamai – pirminė grandis iki 55 m. amžiaus, vidurinė grandis – iki 60 m. amžiaus, aukštesniosios ir aukščiausios grandies pareigūnai – iki 65 m. amžiaus.

Būtina pažymėti, kad šis pareigūnų vidaus tarnybos trukmės pakeitimas niekaip nepaveikia pareigūno apsisprendimo tarnauti ar netarnauti vidaus tarnyboje – kiekvienas pareigūnas bet kada gali apsispręsti palikti tarnybą ir būti atleistas pačiam prašant – ilgesnis leistinas tarnybos laikas yra galimybė tęsti tarnybą ilgiau nei iki 50-ies ar 55-erių metų. Pareigūnai ir toliau galės gauti pareigūno pensiją, jei bus ištarnavę 20 ir daugiau metų (įsigaliojus Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimams kai kurių pareigūnų tarnybos trukmė pratęsiama, maksimaliai iki 25 m.).

Jūsų patogumui pateikiame prašymo formą, kurią galite pateikti darbdaviui dėl ilgesnio vidaus tarnybos trukmės taikymo. Jei apsispręsite, jog Jums nepriimtina ilgesnė vidaus tarnybos trukmė – jokio prašymo teikti nereikia, suėjus maksimaliam amžiui (50, 55, 60 ar 65 m.), būsite atleistas iš tarnybos įprasta tvarka.

Išsamią konsultaciją dėl tarnybos stažo skaičiavimo galite gauti Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo Teisės skyriuje. Profesinių sąjungų nariams konsultacijos teikiamos nemokamai.

Prašymas dėl tarnybos trukmės

NPPSS Teisės skyriaus informacija