Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnų profesinės sąjungos dėl policijoje įgyvendinamos reformos kreipėsi į teismą
2016-11-17

Rugsėjo pabaigoje pareigūnų profesinės sąjungos kreipėsi į PD, reikalaudamos panaikinti sprendimus, kurie priimti pažeidžiant esmines procedūras. Profesinės sąjungos nesutiko su apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viešosios ir kriminalinės policijos veiklos organizavimo pakeitimo metmenimis, kuriais inicijuojama policijos reforma, ir policijos komisariatų steigiamų pareigybių sąrašu, kuriuo įsteigiamos veidrodinės arba šešėlinės struktūros. Po to, kai departamentas atmetė prašymą, pareigūnų atstovai Vilniaus apygardos teismui pateikė pateikė skundą.

R. Katinienės teigimu, departamento sprendimai yra manipuliatyvūs: naujos pareigybės yra steigiamos atsižvelgiant į apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pateiktus „siūlymus“. Profesinės sąjungos žiniomis, Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate tokie siūlymai atsirado tik tada, kai Policijos generalinis komisaras atsiuntė laikinai pavadovauti Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininką Rolandą Kiškį.

Skaitant įsakymus susidaro įspūdis, kad pareigybės įsteigtos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų iniciatyva ir, pavyzdžiui, steigiamų pareigybių skaičius yra pačių teritorinių įstaigų sprendimas.

„Pirmas įspūdis gali suklaidinti. Policijos departamentas inicijavo pakeitimus, nustatė steigiamų pareigybių proporcijas metmenyse, todėl privalo prisiimti atsakomybę ne tik už pačią reformą, bet ir atsiradusias jos spragas. Profesinės sąjungos rodė ir rodo iniciatyvą kalbėtis ir susitarti dėl problemų sprendimo. Deja, susitarti  nepavyksta, todėl teko kreiptis į teismą“, - teigia R. Katinienė.

Pareigybių aprašymai neatitinka vykdomų funkcijų

Profesinių sąjungų atstovai pasakoja, kad PD nustatė pavyzdinius pareigybių aprašymus, padalinių veiklos nuostatus ir įsteigė naujas pareigybes pavaldžiose įstaigose, tačiau pamiršo apie darbuotojų saugą ir sveikatą.

„Pareigybių aprašymų specialieji reikalavimai neatitinka vykdomų funkcijų pobūdžio. Pavyzdžiui, tyrėjui priskiriamos naujos funkcijos – užtikrinti viešąją tvarką, patruliuoti. Tam pareigūnas nėra parengtas, jo gebėjimai nėra atskirai įvertinti.

Nepakankamą pasirengimą patvirtinta ir paties departamento veiksmai. Spalio pabaigoje Policijos departamentas mus informavo apie tai, kad numato paruošti pareigūnus vykdyti naująsias funkcijas. Numatoma steigti Lietuvos policijos mokykloje papildomas lektorių pareigybes, kurie ateityje apmokytų pareigūnus vykdyti specifines, pavojingas funkcijas. O kaip pareigūnai turi elgtis dabar? Matyt, belieka žaisti va bank“, - sako Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos l.e.p. pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Dar daugiau, PD nurodo, kad visos naujos Reagavimo skyrių ir Veiklos skyrių pareigybės yra steigiamos iš įstaigoms skirtų asignavimų. Profesinių sąjungų turimais faktiniais duomenimis, pareigūnai yra perkeliami į naująsias pareigas, neatlikus sveikatos patikrinimo ir neįvertinus ar jie gali eiti siūlomas pareigas.

„Pareigūnų, perkeltų į naujas pareigas, sveikata yra masiškai tikrinama Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje po to, kai pareigūnai jau yra perkelti į naująsias pareigas. Viskas dėl to, kad naujoms funkcijoms būtina atitikti aukštesnius sveikatos reikalavimus nei pareigūnai atitiko iki tol“, - pasakoja V. Jagminas.

Pareigūnų mažėja

Pertvarkant policijos veiklą ir steigiant naujas pareigas, senosios pareigos nėra naikinamos iškart. Tokiu būdu faktiškai vienu metu veikia dvi struktūros – senoji (viešoji ir kriminalinė policija atskiruose skyriuose) ir naujoji – Veiklos skyrius ir Reagavimo skyrius tame pačiame policijos komisariate.

„Toks sprendimas leidžia formaliai išvengti įspėjimo apie atleidimą procedūros ir tik laikinai sumažina atleidžiamų pareigūnų skaičių. Vėliau pareigūnai, kurie nesutinka būti perkeliami į kitas pareigas, yra atleidžiami šalių susitarimu. Taip išvengiama Darbo kodekse numatytų specialių taisyklių grupės darbuotojų atleidimui ir pareigai apie galimą darbuotojų atleidimą informuoti teritorinę Darbo biržą“, - aiškina R. Katinienė.

Pavyzdžiui, profesinės sąjungos žiniomis, dėl reformos Trakų rajono policijos komisariate pareigas paliko 11 pareigūnų. Stengiantis „užkamšyti“ atsiradusias skyles, iš Vilniaus į Trakus siunčiamas specialusis būrys. Toks išėjusių policininkų skaičius, anot profesinių sąjungų, nedideliame komisariate ir nedideliame mieste yra reikšmingas, Darbo birža nebus informuota apie tokius pokyčius, o dirbti nėra kam.

Į profesinių sąjungų pastabas ir siūlymus atsižvelgta nebuvo

LPPS vadovė R. Katinienė įsitikinusi, kad departamentas akivaizdžiai ne viską apgalvojo. „Pareigūnams pavedama vykdyti funkcijas, kurios kelią realią grėsmę jų sveikatai. Didžioji dalis problemų kyla dėl to, kad įgyvendinant reformą nebuvo konsultuojamasi su profesinėmis sąjungomis. Konsultacijų nevykdė Policijos departamentas, to nedarė ir apskričių vyriausieji policijos komisariatai, kuriuose pasirašytos kolektyvinės sutartys. Nepaisant to, kad nuolat stebėjome situaciją ir teikėme siūlymus, į tai atsižvelgta nebuvo“. 

NPPSS informacija