Pagalba
2700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pasieniečiai kreipėsi į R. Požėlą dėl Aviacijos rinktinės reorganizacijos
2015-12-16

2015 m. lapkričio 11 d. Vyriausybės pritarė Aviacijos rinktinės ir kitų VSAT padalinių reorganizacijoms, 2015 m. lapkričio 3 d. įvyko LPPPS ir Aviacijos rinktinės konsultacija, kurios metu buvo pateikta trumpa informacija apie vykdomos reorganizacijos pabaigą, įspėjimo apie atleidimą lapelių įteikimo datą. Tuo metu Aviacijos rinktinė neturėjo konkrečių duomenų apie planuojamas naikinti ir/ar steigti pareigybes, jų skaičių, lygius ir pan.

„Darbdavys, vykdydamas pertvarkymus turi laikytis darbo kodekse numatytų reikalavimų, todėl labai svarbu ne tik, kokios konkrečiai pareigybės bus naikinamos, bet ir tai, kaip bus įgyvendintos darbuotojo teisės. Mums svarbu, ar bus siūlomos naujos darbo vietos, ar bus sudaryta reali galimybė tęsti darbo santykius po įvykdytų struktūrinių pertvarkymų, kokios darbo sąlygos bus keičiamos, ar procesai, susiję su darbuotojų teisėmis ir pareigomis, vyks skaidriai, teisėtai ir bus apsaugoti teisėti darbuotojų darbo, socialiniai ir ekonominiai interesai. Šiuo metu viešai prieinama ir mūsų turima informacija neleidžia nei mums, nei patiems pareigūnams tinkamai įvertinti vykdomų struktūrinių pertvarkymų skaidrumo, jų poveikio valstybės tarnautojams bei siektinų tikslų įgyvendinimo aiškumo“, - aiškina LPPPS pirmininkas Vladimir Banel.

LPPPS prašo pateikti konkrečią, su numatomais pertvarkymais susijusią informaciją, o būtent:

  • naujai įsteigtų, steigiamų ir laisvų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, jų pareigybių aprašymus;
  • naikinamų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus;
  • kitą su struktūriniais pertvarkymais ir su dėl to priimamais sprendimais susijusią informaciją.

LPPPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?