Pagalba
Pasieniečiai kreipėsi į VSAT vadą dėl Aviacijos rinktinės vado veiksmų
2015-07-28

Profesinė sąjunga gauna nusiskundimų iš VSAT Aviacijos rinktinėje tarnaujančių savo narių apie rinktinėje susidariusią neigiamą psichologinę atmosferą bei įtampą, sukeltą galimai neetiško ir nekorektiško Aviacijos rinktinės vado elgesio.

„Mums yra žinoma, kad vadas su pavaldiniais pareigūnais neretai bendrauja nepagarbiai, įžeidžiai, nevengia išreikšti nepagrįstą kritiką, asmenines simpatijas ir antipatijas. Vadui neįtikusiems darbuotojams dažnai inicijuojami tarnybiniai patikrinimai, kurių pagrįstumas kelia abejonių. Be to be aiškus juridinio pagrindo pradedami ir kitokio pobūdžio patikrinimai, kuriems neefektyviai eikvojami rinktinės finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. Vadas bendrauja užgauliai, pareigūnai susiduria su viešais grasinimais atleisti, asmeninio gyvenimo aptarinėjimų viešai, pašaipų, priekaištų dėl narystės profesinėje sąjungoje”, - vardija LPPPS vicepirmininkas Rimantas Liepa.

Be kita ko, pareigūnai susiduria ir su neteisingai vykdoma darbo laiko apskaita, stengimąsi įvairiomis priemonėmis, pažeidžiant nustatytą tvarką, pavaldiems pareigūnams skirti papeikimus ir kitomis problemomis.

Profesinės sąjungos atstovai pabrėžė, kad toks vadovaujančias pareigas einančio asmens elgesys, bendravimo būdas ir vadovavimo stilius yra netinkamas, nesuderinamas su pareigūno vardu bei VSAT pareigūnų etikos kodeksu. Be to, tokiu būdu keliamas stresas, atsiranda nesutarimai kolektyve, skatina pareigūnus palikti tarnybą. Dėl šių priežasčių prašoma atlikti psichologinio mikroklimato tyrimą ir tyrimo metu pasitvirtinus aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, imtis priemonių darbo sąlygų ir psichologinės atmosferos Aviacijos rinktinėje gerinimui.

VSAT: tirsime, spręsime problemas

VSAT informavo, kad š. m. spalio mėnesį numatytą atlikti VSAT Aviacijos rinktinės psichologinio mikroklimato tyrimą siekiant išanalizuoti bei įvertinti joje vyraujančią atmosferą, organizacinius bei psichologinius procesus, darančius poveikį Aviacijos rinktinės veiklos rezultatams. Įvertinus rezultatus, kitas numatytas priemones, anot VSAT, bus sprendžiamas klausimas dėl Aviacijos rinktinės vadovybės gebėjimo mažinti vidinę įtampą kolektyve, kurti darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams.

Anot VSAT, šiuo metu yra parengtas pateikti LR Vyriausybei projektas, kurį priėmus, Aviacijos rinktinės orlaivių pilotų, operatorių bei orlaivių aptarnaujančio personalo darbą bus galima organizuoti pamainomis, planuojama įsteigti 10 pareigybių. Be to, rugsėjo mėn. planuojamas veiklos auditas, kuriuo metu planuojama įvertinti ir darbo laiko organizavimą.

Tarnybos vado atsakyme rašoma, kad balandžio mėn. sudaryta darbo grupė siekdama užtikrinti vienodus procesų valdymo standartus ir praktiką, sumažinti specializuotų ir teritorinių padalinių darbuotojų darbo krūvį, sudaryti sąlygas jiems koncentruotis į tiesioginių valstybės sienos ir kitų specialiųjų funkcijų vykdymą, mažinti valstybės biudžeto išlaidas administracinių funkcijų vykdymui, pasiūlė centralizuoti bendrąsias administracines funkcijas (finansų, personalo valdymą, materialinį techninį aprūpinimą, informacinių sistemų priežiūrą, viešuosiuos pirkimus, vidaus tyrimus) ir jų vykdymą pavesti VSAT administracijos padaliniams. VSAT Aviacijos rinktinę pasiūlyta reorganizuoti prijungimo prie VSAT būdu, visas jos teises perduodant VSAT. Tokiu būdu bus galimybė sukoncentruoti Aviacijos rinktinės pajėgumus ir racionaliai juos panaudoti VSAT strateginiams tikslams įgyvendinti. Artimiausiu metu, gavus Vidaus reikalų ministerijos pritarimą, bus parengtas ir pateiktas suinteresuotoms institucijoms derinti reorganizavimo projektas.

LPPPS informacija