Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pasieniečiai prašo tarnybos vado pateikti išsamią informaciją apie planuojamas pertvarkas
2015-10-09

Profesinė sąjunga sulaukia VSAT pareigas einančių savo narių klausimų dėl vykdomos VSAT reorganizacijos ir naujoje Vidaus tarybos statuto redakcijoje numatyto „išstatutinimo“.

„Susirūpinimą kelia tai, jog rugpjūtį VSAT vado įsakymu buvo patvirtinta nauja VSAT struktūros schema ir, mūsų žiniomis, dalis pareigūnų jau yra gavę įspėjimus apie atleidimą iš pareigų. Tačiau aiški ir išsami informacija apie numatomus pokyčius nei pareigūnams, nei profesinei sąjungai nėra pateikta. VSAT kaip ir kitose tarnybose turi būti užtikrintas skaidrus, viešas ir visiems suprantamas  pokyčių porocesas, aiškiai įvardijami jo tikslai ir visi etapai.“, - įsitikinęs LPPPS pirmininkas Vladimir Banel.

Profesinė sąjunga prašo kuo skubiau pradėti vykdyti informavimo ir konsultavimosi procedūras ir pateikti žemiau surašytą su vykdomomis pertvarkomis susijusią informaciją.

·         Dėl VSAT struktūrinių pertvarkų: po reorganizacijos atsirasiančių padalinių struktūros schemas (jei schemos nėra patvirtintos – projektus), informaciją, kada numatyta pradėti įgyvendinti pertvarkas ir kada numatoma pertvarkų pabaiga; kada, kiek ir kokių pareigybių numatoma naikinti dėl struktūrinių pertvarkymų, kada, kiek ir kokių (kokiuose padaliniuose ir kokio lygio) bus steigiama naujų pareigybių; ar visiems pareigūnams, kurių pareigybės naikinamos, bus siūlomos laisvos lygiavertės ar žemesnės pareigos, jei ne, kiek numatoma atleisti žmonių, kokie kriterijai sprendžiant pareigų siūlymo ir (ar) atleidimo klausimą; kokiais kriterijais vadovaujantis bus siūlomos laisvos pareigos konkretiems pareigūnams, ar pareigūnai turės galimybė rinktis iš laisvų siūlomų pareigų, jei taip, kokia atrankos tvarka ir kriterijai, jei tas pačias laisvas pareigas pageidaus eiti keli pareigūnai; ar bus organizuojamos atrankos į laisvas aukštesnes pareigas; kokie yra numatyti šių pertvarkymų (rinktinių stambinimų, funkcijų perėmimo) terminai – ar procesas vyks vienu kartu, ar bus skaidomas dalimis, jei taip – kada numatoma įgyvendinti pertvarkas.

·         Dėl „išstatutinimo“: „išstatutinamų“ pareigybių sąrašą, informaciją, ar bus pareigūnams siūlomos lygiavertės ar žemesnės pareigos, jei ne, kiek numatoma atleisti pareigūnų (tie, kuriems nebus pasiūlytos lygiavertės pareigos), kokie kriterijai bus taikomi sprendžiant pareigų siūlymo ir (ar) atleidimo klausimą; ar bus sudaryta galimybė rinktis iš kelių siūlomų laisvų pareigų, jei taip, kokia numatoma atrankos tvarka ir kriterijai, jei tas pačias laisvas pareigas pageidaus eiti keli pareigūnai; kokia įtraukimo į Vidaus reikalų ministerijos rezervą tvarka ir kaip realiai bus įgyvendinamas įtraukimas į rezervą.

·         Dėl užkardų ir rinktinių funkcijų paskirstymo: informaciją, kokia numatoma užkardų vykdomų funkcijų vizija ir perspektyvos, kokia planuojama užkardų struktūra, prašome pateikti struktūros schemas (jei schemos dar nepatvirtintos – jų projektus), taip pat pateikti planus, kokias funkcijas esate numatę palikti rinktinėms, kokias funkcijas perims užkardos, o kokias rinktinių funkcijas apskritai perims pati VSAT.

V. Banel teigimu, planuojamos pertvarkos yra labai svarbios visai valstybės sienos apsaugos sistemai ir kartu kiekvienam pareigūnui asmeniškai. „Pertvarkymo iniciatyva pastaruoju metu yra itin apaugusi įvairiais gandais, pertvarkos priemonių rengėjai praranda pareigūnų bendruomenės pasitikėjimą: pasieniečių bendruomenei susidaro įspūdis, kad pertvarka neskaidri, planuojama proteguojant tam tikrus pareigūnus, padalinius, dėl to pirminiai pertvarkymo planai nebuvo įgyvendinti laiku, iš esmės pertvarka yra įstrigusi. Todėl būtina kuo greičiau iš kiekvienos pertvarkymų/pokyčių grupės paskirti atsakingą asmenį, kuris galėtų teikti visapusišką informaciją profesinei sąjungai ir pareigūnams“.

LPPPS atstovų teigimu, šiuo metu užstrigusias pertvarkas rengia/ar jų procese iš dalies dalyvauja tie patys administracijos pareigūnai, kurie rengė ir vykdė paskutinius iki šiol vykusius pertvarkymus, kurių metu buvo keičiama rinktinių ir užkardų struktūra. Šie pareigūnai yra praradę pasieniečių bendruomenės pasitikėjimą, todėl siūloma juos nušalinti nuo šiuo metu vykstančio pertvarkų planų rengimo proceso ir taip atkurti pasieniečių pasitikėjimą tarnybos organizavimo pertvarkymo idėja bei pertvarkymų nauda valstybės sienos apsaugos sistemai.  Pertvarkų grupių kuratoriais pareigūnai privalo pasitikėti visu šimtu procentų ir, prireikus, suteikti išsamią ir aiškią informaciją.

LPPPS informacija