Pagalba
Pasieniečių imuniteto pareigūnų taikiklyje - kyšininkaujantys ir nusikaltėliams talkinantys kolegos
2015-08-07

Neliks pamirštos ir kitos tarnybos veiklos sritys, kuriose neapsieinama be VSAT imuniteto padalinių pagalbos – viešųjų pirkimų kontrolė, tarnybinės drausmės stiprinimas, prevenciniai mokymai pasieniečiams, išorės grėsmių mažinimas ir pan.

Apie tai skelbiama pirmą kartą viešai išplatintoje šių metų pirmojo pusmečio VSAT korupcijos bei tarnybinių nusižengimų prevencijos ir kontrolės apžvalgoje. Dokumentą galite atsisiųsti čia.

Tokias ataskaitas VSAT reguliariai planuoja skelbti ir ateityje

Anot pasieniečių imuniteto padalinių pareigūnų, viena opiausių problemų – pasieniečių kyšininkavimas tarptautiniuose kontrolės punktuose, t. y., piniginio atlygio paėmimas iš keliaujančių asmenų už neva sklandų ir greitesnį vykimą per valstybės sieną. Retesni, tačiau taip pat fiksuojami atvejai, kuomet punktuose dirbantys pasieniečiai iš anksto susitaria su nusikaltėliais ir už piniginį atlygį leidžia į Lietuvą įvežti mašinų slėptuvėse iškaišiotas kontrabandines cigaretes arba neužkerta kelio vogtų transporto priemonių išgabenimui iš šalies. Taip pat nustatyti ir pareigūnų piktnaudžiavimai, susiję su nelegalių migrantų gabenimu per pasienio kontrolės punktus, suklastotų atvykimo/išvykimo spaudų žymėjimu kelionės dokumentuose.

Prioritetine veiklos kryptimi taip pat laikoma kova su pasieniečių, dirbančių taip vadinamoje „žaliojoje juostoje“ pasienyje su Baltarusija, piktnaudžiavimu tarnyba. VSAT imuniteto bei kriminalinės žvalgybos padaliniai yra demaskavę kelias dešimtis pareigūnų, kurie už pinigus talkindavo kontrabandos organizatoriams, teikė jiems tarnybinio pobūdžio informaciją apie pasienio sargybų išsidėstymą, jų judėjimo maršrutus, laikinai „nepridengtas“ pasienio ruožo atkarpas, VSAT pareigūnų naudojamos technikos galimybes ir pan.

Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius dėl įvairių korupcinių veikų įtarimai pareikšti 8 VSAT pareigūnams: 5 iš jų tarnauja prie sienos su Baltarusija, 2 – prie sienos su Lenkija, 1 – pasienyje su Kaliningrado sritimi.

Surinktų duomenų analizę atlikę VSAT imuniteto pareigūnai pastebi ir teigiamų pokyčių. Pavyzdžiui, per pirmąjį 2014 metų pusmetį per valstybės sieną keliavusiems asmenims surašyti 237 įspėjimai dėl bandymo papirkti pasieniečius. Per tą patį laikotarpį šiemet tokių įspėjimų VSAT pareigūnai surašė tik 115.

Neabejojama, kad tai yra aktyvios ir efektyvios prevencijos rezultatas. Siekiant išgyvendinti neteisėtą įvairaus dydžio rinkliavų rinkimą iš asmenų, keliaujančių per sieną, VSAT Imuniteto skyrius parengė rekomendacijas pasieniečiams, kaip šie turėtų elgtis asmens kelionės dokumentuose aptikę pinigus. VSAT pareigūnai įpareigoti pasirašytinai įspėti tokius asmenis apie baudžiamąją atsakomybę už valstybės tarnautojo papirkimą. Tuomet, kai įvykio metu fiksuojami aiškūs papirkimo požymiai, yra pradedami ikiteisminiai tyrimai. Tokių atvejų šių metų pirmąjį pusmetį buvo keturi.

Pažymėtina, kad absoliuti dauguma per sieną vykstančių asmenų, kelionės dokumentuose “netyčia” palikusių pinigus, sumanymo papirkti pasienietį atsisakydavo iškart po pirmojo perspėjimo.

Be to, surinkta informacija apie kelias dešimtis VSAT darbuotojų, kurie galimai vykdė tam tikras korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokie asmenys buvo kviečiami profilaktiniams pokalbiams su imuniteto padalinių pareigūnais. Šių metų pirmąjį pusmetį po tokių pokalbių tarnybą savo noru paliko 8 darbuotojai.

VSAT operatyviai reaguoja ir į pastarojo meto geopolitinę situaciją

Reglamentuota tarnybos pareigūnų ir darbuotojų išvykų į užsienio valstybes, išskyrus NATO, Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės šalis, tvarka. Ji parengta atsižvelgiant į grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo apžvalgas, kurias ruošė Valstybės saugumo departamentas ir Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas.

Tokios tvarkos parengimą paskatino ir pastaruoju metu suaktyvėjusi užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų veikla pasieniečių atžvilgiu bei siekis apsaugoti valstybės interesus, nepadaryti žalos tarnybai, darbuotojams ir jų artimiesiems.

Įsigaliojus šiai tvarkai, į užsienio valstybes vyko 130 VSAT darbuotojų: 32 – tarnybiniais tikslais, 98 – asmeniniais. Prieš keliones į užsienio valstybes konsultuoti 84 VSAT darbuotojai.

Šiemet per pirmąjį pusmetį nustatyti 4 atvejai, kuomet buvo mėginama verbuoti VSAT pareigūnus. Pernai tokių atvejų buvo 6.

Per pirmąjį šių metų pusmetį VSAT imuniteto padaliniai taip pat patikrino 325 asmenis, ketinusius mokytis Pasieniečių mokykloje, studijuoti Mykolo Romerio universitete ar įsidarbinti VSAT. Vienuolikai tokių asmenų patikrinimų rezultatai buvo nepalankūs ir durys į sienos apsaugos sistemą jiems užtrenktos.

Korupcijos prevenciją vykdantys pasieniečiai per pirmuosius šešis šių metų mėnesius įvertino 977 viešųjų pirkimų paraiškas bei, esant būtinybei, konsultavo jų rengėjus. Šiai sričiai ir toliau ketinama skirti padidintą dėmesį.

VSAT imuniteto padalinių pareigūnai taip pat tikisi visuomenės pagalbos. Asmenims už suteiktą itin vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas ekonomikai, verslo tvarkai ar finansų sistemai, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas teisės aktai numato atlygį iki 14 tūkstančių eurų.

 

VSAT informacija