Pagalba
Pasienietis: pertvarkos tarnyboje bus naudingos ir pareigūnams, ir visuomenei
2015-06-19

VSAT planuojamų pertvarkų planuose numatyta reorganizuoti Lazdijų rinktinę, sumažinant valdymo išlaidas. Ką jūs apie tai galvojate? Kaip manote, ar šie procesai vyksta skaidriai?

Lietuvai tapus Šengeno erdvės nare pasikeitė ir Lazdijų rinktinės darbo pobūdis. Dabar norima sienos su Rusija apsaugą perduoti Pagėgių rinktinei, o sieną su Lenkija ir Baltarusija perduoti Varėnos rinktinei. Taigi užkardos, kurios dabar pavaldžios Lazdijų rinktinei, po reorganizacijos būtų pavaldžios Pagėgių ir Varėnos rinktinėms.

Su visais darbuotojais kalbama apie tai, kad atlikus struktūrinius pertvarkymus bus galima sutaupyti lėšų ir daugiau jų investuoti į pasienio struktūrą, aprūpinimą ir pakelti čia dirbančiųjų darbo užmokestį. Manau, kad dabartinis Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis bei VSAT vadas Renatas Požėla, kurie inicijavo pokyčius, priima racionalius sprendimus, kurie turės teigiamus pokyčius tiek patiems pareigūnams, tiek visuomenei, kuri bus saugesnė. Manau, kad procesai vyksta skaidriai. Esu įsitikinęs, kad didžioji dalis mano kolegų Lazdijų rinktinėje mano lygiai tą patį.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasigirdo abejonių dėl numatomų pertvarkų tikslingumo. Kaip manote, ar abejonės pagrįstos?

Lazdijų rinktinės performavimą ir kitus planuojamus pokyčius vertinu teigiamai. Manau, kad žemiausia ir vidurinė grandis tikrai turės daugiau galimybių tiek atlyginimo, tiek karjeros tobulinimo srityse. Kiek man teko kalbėti, kolegos pokyčius taip pat vertina teigiamai, žmonės supranta, kad tai mūsų šansas pasukti tarnybą kita linkme. Bijo ir priešinasi, matyt, tik tie, kurie nenori prarasti savo šiltų kėdžių. Be to, juk nesvarbu, kurioje rinktinėje tarnauti, užduotys išliks tos pačios, mes saugosim tos pačios valstybės - Lietuvos sienas.

Visų pirma norima sumažinti vadovaujantį personalą, daugiau lėšų skirti pasieniečių aprūpinimui ir atlyginimams. Aišku, kad dalis šiuo metu Lazdijų rinktinėje likusių pareigūnų po šios įstaigos panaikinimo liks be darbo, nes ne visi sutiks persikelti dirbti kitur. Kiek teko girdėti, reorganizacija palies dalį čia dirbančių pareigūnų ir dar dalį aptarnaujančio personalo, dirbančio pagal darbo sutartis. 

Kad ir kaip būtų pasienio vadas žadėjo, kad bus kalbama su kiekvienu darbuotoju individualiai – jiems bus siūloma pereiti į naujas steigiamas pareigybes arba į kitas laisvas pareigas Varėnos ar Pagėgių rinktinėse bei joms pavaldžiose užkardose.

O nebūtų paprasčiau viską palikti taip, kaip yra?

Tiek ministras, tiek pasienio tarnybos vadas ne kartą sakė, kad taip „prabangiai“ gyventi negalime, turime susitvarkyti, dabar turime realų šansą pakelti pasieniečių laipsnius, nes šiuo metu egzistuojanti sistema ydinga. Jie pabrėžė, kad turime tiek „prikeptų“ pulkininkų ir pulkininkų leitenantų, uždirbančių tikrai nemažus pinigus, kad net nebeaišku, kur link mes einame ir kokios tarnybos norime. Laipsnis turi būti užsitarnautas, o ne paskirtas vos tapus skyriaus viršininku. Todėl, manau, turime pradėti nuo savęs: susimažinti, ten kur galime, protingai susidėlioti etatus ir vėliau laukti rezultatų – didesnio atlygio ir geresnių darbo sąlygų. Ir apskritai manau, kad vadovaujančių pareigūnų turėtų buti minimalus, bet protingas skaičius , daugiau pareigūnų turėtų atlikti tiesioginę savo pareigą - vykdyti sienos apsaugą. Kitu atveju niekas taip ir nepasikeis.

Kaip manote, ar reorganizavus rinktines, sienos apsaugos kontrolė ir apsauga sustiprės?

Mums yra svarbiausia tarnauti, juk pasikeitus rinktinei užduotis liks ta pati – sienos apsauga. Girdėjau visokių kalbų. Neva tokiu būdu siekiama padaryti koridorių, siena bus nebesaugoma. Tai visiški pramanai. Pavyzdžiui, Kalvarijos užkardos rezultatai vogtų transporto priemonių, nelegalios migracijos, akcizinių prekių srityse didžiausi ne tik Lazdijų rinktinėje, bet ir visoje tarnyboje.

Manau, kad sienos kontrolė ir apsauga ne tik, kad nesilpnės, bet atvirkščiai – stiprės, nes turėsime labiau motyvuotus pareigūnus, gaunančius didesnį darbo užmokestį. O tai, žinoma, mažins ir korupcijos mastus.

VSAT duomenimis, viduriniosios grandies policijos pareigūno vidutinis mėnesinis atlyginimas šalyje 600 eurų, o mūsų pareigūno – pasieniečio – 540 eurų. Tuo tarpu Estijoje dirbantis pasienietis gauna 940 eurų mėnesinį atlygį. Tai 400 eurų daugiau negu mūsų.

LPPPS informacija