Pagalba
Pasirašyta Kauno tardymo izoliatoriaus kolektyvinė sutartis
2015-04-17

Sutartyje nustatytos sutarties šalių teisės ir pareigos sprendžiant įstaigos darbuotojų tarnybos (darbo) ypatumus, klausimus, susijusius su darbo ir poilsio laiko nustatymu, skatinimu, darbo užmokesčio išmokėjimu, sauga ir sveikata darbe (tarnyboje), profesinės sąjungos veiklos garantijomis.

Pasirašant sutartį dalyvavo sutarties šalių atstovai, Kauno TI derybinės grupės kolektyvinės sutarties pasirašymui nariai, kiti Kauno TI darbuotojai. Po sutarties pasirašymo susirinkusieji diskutavo apie aktualias bausmių vykdymo sistemos darbuotojų darbo sąlygų problemas. Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Tomas Vaitkunskas įstaigos darbuotojams patarė aktyviau įsitraukti į sprendimų, susijusių su jų darbo sąlygomis, priėmimo procesus, patiems inicijuoti pokyčius bei generuoti idėjas.

Kauno tardymo izoliatoriaus informacija