Pagalba

  

Pagalba
Pasitarimas: ar išsipildys ugniagesių gelbėtojų lūkesčiai?
2015-09-24

Pasitarimą pradėjęs departamento direktorius vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis perdavė vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio žodžius, kad naujasis Vidaus tarnybos statutas  visiems pareigūnams suteikia galimybę orientuotis į socialinių garantijų įtvirtinimą ir motyvacijos gerinimą. „Kaip mes įgyvendinsime Statuto nuostatas, tokį pamatą sukursime ateičiai. Departamentas aktyviai dirbo rengdamas poįstatyminius aktus. Visos nuostatos, kurios atsiranda naujuose teisės aktuose, turėtų pagerinti pareigūnų darbo sąlygas ir atlyginimo dydį. Visa tai tam, kad geriau galėtume atlikti savo pareigą. Jūs šiandien esate deleguoti iš komandų ir man svarbu, kokius lūkesčius ir norus atvežėte. Jūsų norai – mūsų galimybės. Tad mėginsime kartu rasti bendrą vardiklį,“ – kreipėsi R. Baniulis į ugniagesius gelbėtojus.

Pasak direktoriaus, pagrindinius sprendimus lems biudžeto formavimas, kuris prasideda šiomis dienomis. „Nors 2008 m. dėl krizės biudžetas buvo labai sumažintas, vis dėlto tarnyboje sugebėjome išlaikyti stabilumą ir užsitikrinti mūsų šalies žmonių pasitikėjimą,“ – sakė R. Baniulis.

Susirinkusius pareigūnus su naujuoju Vidaus tarnybos statutu išsamiai supažindino departamento Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Sargevičius. Jis apžvelgė išsilavinimo, darbo užmokesčio, pareigūnų vertinimo, perkėlimo į kitas pareigas, draudimo ir kitų socialinių garantijų, darbo laiko, laikinojo nedarbingumo, pašalpų, kompensacijų, važiavimo išlaidų, atleidimo iš tarnybos teisinį reglamentavimą ir kitus pakeitimus. M. Sargevičius pažymėjo, jog naujajame Statute įteisintas naujas institutas – tarnybiniai ginčai: „Juos dabar bus galima spręsti ne tik teisme, bet ir tarnyboje. Tai padaryta norint sumažinti teismų krūvį ir pademonstruoti teisinį sąmoningumą tarp šalių. Tačiau jų sprendimas neturi privalomosios teisinės galios.“

Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vytautas Aleksandravičius, išsakydamas profesinių sąjungų nuomonę dėl naujojo Statuto, retoriškai klausė, ar visiems pareigūnams, kuriems galima kelti kvalifikacinę kategoriją, bus leista ją pasikelti. „Kaip realiai turėtų būti vertinamas darbuotojas, kriterijų kol kas nėra. Daug abejonių kelia kvalifikacinių kategorijų kėlimo tvarka. Juk bet koks vertinimas pareigūnui – stresas jam. Turėtų būti parengtas klausimynas, iš kurio pareigūnas galėtų pasirengti. Profesinės sąjungos taip pat pageidautų, kad jų atstovai galėtų dalyvauti stebėtojais komisijų darbe. Profesinės sąjungos rems idėją, kad biudžetininkų atlyginimai būtų kuo didesni. Kokiomis priemonėmis tai darysim? Matyt, vėl lipsim ant bačkos, išeisim į gatves. Kviečiu prisidėti visus prie mūsų, kadangi mes kovojame už mūsų ir jūsų siekius. Akcijos taip pat vyks ir dėl sumažintų pareigūnų pensijų,“ – vardijo numatomus darbus V. Aleksandravičius.

Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Alfredas Povilanskas teigė, kad departamentas ir ugniagesiai – viena komanda: „Deja, kartais brėžiama siena tarp tų, kurie dirba pamainomis, ir dirbančių 8 val. per dieną.“ A. Povilanskas išsakė ugniagesių gelbėtojų lūkesčius ir baimes įsigaliojant naujajam Statutui. Tai lėtai kylantys atlyginimai, neaiškūs kasmetinio vertinimo kriterijai ir kt. „Tačiau esu optimistas, tikiu, kad naujasis Statutas – tai naujos galimybės ir nauji pokyčiai,“ – sakė jis. A. Povilanskas pridūrė, jog profesinės sąjungos palaiko savanorių idėją ir patikino, jog jos nariai tikrai taps savanoriais ugniagesiais.

Apie savo lūkesčius kalbėjo ir ugniagesiai gelbėtojai. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos skyrininkas Aivaras Degutis sakė, jog nori, kad kuo daugiau kiltų ugniagesių atlyginimai: „Norime, kad iš vieno atlyginimo galėtume išgyventi ir nereikėtų ieškoti papildomo darbo.“

Kaip rengiami Priešgaisrinės saugos įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai dėl savanorių ugniagesių veiklos organizavimo, pasitarime kalbėjo departamento Operatyvaus valdymo valdybos Parengties organizavimo skyriaus viršininkas Donatas Gurevičius. „Ugniagesių gelbėtojų mokykla prieš keletą metų rengė studiją, kurios duomenimis, Europos Sąjungoje tik penkiose šalyse nėra įteisinta savanorių ugniagesių veikla. Tai Latvija, Islandija, Andora, Kipras ir Lietuva. Tačiau 2014 m. lapkritį buvo priimtas Priešgaisrinės saugos įstatymas, kuris įteisina savanorių ugniagesių veiklą mūsų šalyje. Priėmus šį įstatymą, teko parengti keliolika teisės aktų, buvo susitikta su visų savivaldybių merais ir administracijos direktoriais, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovais, bendrauta su gyventojais, siekiant paskatinti juos tapti savanoriais ugniagesiais,“ – sakė jis.

D. Gurevičius minėjo, jog šiuo metu yra parengti departamento direktoriaus įsakymai  „Dėl savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos“ , „Dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo “, ,,Dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos patvirtinimo“, „Dėl savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių rodiklių (ar) kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo“, „Dėl savanorio ugniagesio pažymėjimo, atpažinimo ženklo ir savanorio ugniagesio pažymėjimo ženklo nuostatų patvirtinimo“, „Dėl tipinės savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat baigiamas derinti vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl atlyginimo už sugaištą laiką gesinant gaisrus ar atliekant gelbėjimo darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), taip pat už kitų rašytinės savanoriškos veiklos sutartyse numatytų užduočių atlikimą savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo bei savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėties, jų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei PAGD direktoriaus įsakymas „Dėl savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Baigdamas pasitarimą, direktorius R. Baniulis pranešė, kad šiuo metu vidaus reikalų sistemoje vyksta išstatutinimas. „Kadangi mes daugumą reformų esame pasidarę 2008 m., mums tai nėra labai aktualu, tačiau klausimas kyla dėl Bendrojo pagalbos centro. Gaila, bet nematau profesinių sąjungų narių iniciatyvos dėl šios problemos. Iki spalio 19 d. vidaus reikalų ministrui turime pateikti savo viziją. Bendrasis pagalbos centras neturi būti dezorganizuotas ir demotyvuotas. Reforma palies ir aukščiausius pareigūnų laipsnius. Kam jie jau suteikti, liks, bet kvotos bus gerokai apkarpytos. Policijoje ketinama mažinti darbuotojų skaičių. Mes darbuotojų sąskaita netaupysime, nė vieno žmogaus neatleisime. Dėl kvalifikacinių kategorijų, manau, kad žmogus visas privilegijas turi užsidirbti. Nuo spalio mėnesio C3 kvalifikacinę kategoriją bus leista išsilaikyti visiems. Naujasis Statutas beveik suniveliuoja atlyginimus. Ugniagesiai gelbėtojai galės uždirbti daugiau. Pakelti atlyginimus galėsime ir dėl įteisintos 40 val. darbo savaitės,“ – akcentus dėl aktualiausių problemų sudėliojo direktorius.

www.vpgt.lt informacija