Pagalba

  

Pagalba
Pataisos įstaigų pareigūnų problemas išdėstė ministro pirmininko patarėjui
2017-08-31

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LR ITĮPS) atstovai susitikime su ministro pirmininko patarėju kovos su korupcija, ryšių su parlamentu ir strateginės komunikacijos klausimais Skirmantu Malinausku aptarė pokyčius bausmių vykdymo sistemoje.

 

Anot pareigūnų, sistemai reikalingi ne kosmetiniai, bet kardinalūs pokyčiai. „Visų pirma, Kalėjimų departamentui ir kitoms pavaldžioms įstaigoms reikalingi į pokyčius orientuoti skaidrūs vadovai. Be to, būtina centralizuoti personalo skyrius ir buhalterinę apskaitą“, - teigė LR ITĮPS vadovas Kęstutis Pauliukas.

 

Trūksta dėmesio pareigūnų saugumui ir darbo organizavimui

 

Profesinės sąjungos atstovai pasakojo, kad daugelyje pataisos įstaigų neužtikrinamas pareigūnų saugumas, pareigūnai atlieka jiems nepriskirtas funkcijas.

 

„Vilniaus miesto probacijos tarnyboje ir kitose įstaigose mikroklimatas itin prastas, todėl tarnybas palieka vis daugiau darbuotojų. Įstaigose trūksta darbuotojų, todėl vis dar dirbantieji priversti dirbti už kelis vienu metu. Alytaus pataisos namų pareigūnai jau daugelį metų nesusikalba su įstaigos vadovu – jis problemas tiesiog ignoruoja. Mus nustebino ir tai, kad Marijampolės pataisos namuose buvo įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, skirtos darbuotojų filmavimui. Be kita ko, Marijampolėje sudarytos naujos instrukcijos, kuriose numatyta, kad pareigūnai gali dirbti postuose po vieną. Tai kardinaliai prasilenkia su saugumo užtikrinimu“, - teigė K. Pauliukas.

 

Medikai, anot LR ITĮPS atstovų, Alytaus pataisos namuose taip pat yra sudėtingoje situacijoje. Neatsižvelgiama net į minimalius jų pageidavimus, kurie nepareikalautų didelių finansinių resursų. Jie prašo, jog darbo vietoje būtų įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros, kurios fiksuotų atėjusių nuteistųjų elgesį ir iš dalies užtikrintų pačių medikų saugumą. Tačiau, anot pataisos namų direktoriaus, šiems poreikiams patenkinti nėra lėšų. Be to, medikai neturi draudimo ar kompensacijų nelaimingų įvykių metu.  

 

LR ITĮPS tarybos narė Jurgita Mansevičienė po susitikimo teigė norinti užduoti atvirą klausimą Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vadovams: „argi nesusimąstote, kad, jei ir toliau pareigūnai tokiais mastais bėgs iš sistemos, vieną dieną liksite vieni“.

 

Dalį problemų padėtų išspręsti Statutas

 

Bent dalį visų problemų, anot pareigūnų atstovų, padėtų išspręsti vis stringantis Tarnybos Kalėjimų departamente statutas. Pareigūnai, anot profesinės sąjungos, sąžiningai ir gerai atliekantys savo funkcijas, turi gauti atitinkamą darbo užmokestį, turi būti skaidrios atrankų į aukštesnes pareigas procedūros bei procedūros siekiant gauti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, turi būti užtikrinami objektyvumo, teisingumo, nešališkumo, karjeros principai visiems, siekiantiems toliau išlikti bausmių vykdymo sistemos pareigūnais.

 

S. Malinauskas sutiko, kad pokyčių sistemoje reikia nedelsiant: būtina didinti darbo užmokestį, gerinti darbo sąlygas ir užtikrinti skaidrius viešuosius pirkimus. Be kita ko, kalbėta ir apie būtinybe vertinti asmenų, pretenduojančių į Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vadovaujančias pareigas, gebėjimo vadovauti ir bendrauti su pavaldiniais komptetencijas. Ministro pirmininko patarėjas žadėjo apsilankyti Alytaus pataisos namuose.

 

Profesinės sąjungos atstovai tikisi, kad problemų sprendimo bausmių vykdymo sistemoje bus imtasi nedelsiant. Jei situacija nesikeis, pareigūnai žada vienytis ir eiti į gatves.