Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pateikė informaciją apie Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pertvarkas
2017-05-29

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinei sąjungai (LAASDPS) buvo pristatyti Aplinkos ministerijos (AM) parengti tarpiniai aplinkos apsaugos valstybės kontrolės sistemos pertvarkymo rezultatai.

 

Pertvarkose numatoma naujovių, kurios galimai sumažintų aplinkosaugos sistemai keliamus perteklinius reikalavimus, užkirstų kelią skirtingai teisės aktų interpretacijai, sumažintų administracinio darbo pareigūnams. Kaip pagrindinius pertvarkos privalumus LAASDPS įvardija centralizuotus mokymus pareigūnams ir ūkio subjektų kontrolę vykdančių pareigūnų konsultavimą. Profesinė sąjunga pritaria teisės aktų taikymui nepaliekant vietos interpretacijai, vieningam kontrolės vykdymo principui, aiškiam aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų paskirstymui bei konsoliduojamoms bendrosioms administravimo funkcijoms.

 

LAASDPS kol kas nepritaria  kai kuriems sistemos pertvarkymo aspektams, dėl kurių kyla tam tikrų abejonių. Visų pirma, profesinę sąjungą neramina faktas, kad pertvarkos neapsieis be darbuotojų atleidimo. LAASDPS siekia, kad AM užtikrintų darbuotojų, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, skaičiaus nepakitimą. Profesinei sąjungai taip pat kol kas neaišku, kaip bus didinami darbuotojų atlyginimai ir kuriama motyvacinė sistema, kokie yra darbuotojų atrankos vertinimo kriterijai ir kaip bus vykdoma Valstybės analitinės kontrolės skyrių reorganizacija.

 

LAASDPS viliasi, kad aplinkos apsaugos pareigūnai neturės rūpintis darbo vietos išsaugojimu, o kylančios abejonės bus laiku išaiškintos.

 

***

 

Aplinkos ministerijos tinklapyje skelbiama, kad Aplinkos ministro Kęstučio Navicko sudaryta darbo grupė parengė planą, kaip pertvarkyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančias institucijas. Planuojama sukurti vieną efektyviai dirbančią įstaigą – Aplinkos apsaugos departamentą, kuriam būtų priskirti keturi regioniniai padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

 

Šia pertvarka siekiama geresnio nusižengimų aplinkai išaiškinimo, tolygesnio darbo krūvių paskirstymo, geresnių inspektorių darbo sąlygų. Naujoje aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sistemoje būtų daug lengviau koordinuoti sudėtingus aplinkos procesus, sutelkti pareigūnų pajėgumus ir sumažinti naštą verslui.

 

„Vienas didžiausių dabartinės sistemos trūkumų – nėra aiškaus aplinkos apsaugos kontrolės planavimo ir vykdymo, vienodo aplinkosauginių reikalavimų traktavimo, dėl ko sudaromos netolygios sąlygos ūkinei veiklai, didėja našta verslui. Be to, šios sistemos išlaikymas yra brangus ir svarbiausia – valstybinė kontrolė dažnai pasirodo neefektyvi, kai būtina patikrinti sudėtingesnius atvejus ir nustatyti galimus įmonių aplinkosaugos pažeidimus“, – sako aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

 

Įvykdžius pertvarką bus sudarytos sąlygos didinti pareigūnų kompetencijas, nustatyti pažeidimus visos šalies ir tarpregioniniu mastu.

 

Planuojamam steigti Aplinkos apsaugos departamentui vėliau būtų perduota miškų, saugomų teritorijų ir žemės gelmių išteklių naudojimo kontrolė. Šiuo metu Aplinkos ministerijai pavaldūs yra aštuoni atskiri regioniniai departamentai ir likviduojama Valstybinės aplinkos apsaugos tarnyba.

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pertvarkos gaires rasite ČIA. 

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?