Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pirminės grandies policininkai uždirbs ne mažiau kaip 600, vidurinės ir aukštesniosios grandžių – 700 Eur
2016-01-06

Anot PD, nuo 2016 m. sausio 1 d. policijos pareigūnams atlygis didės dėl įsigaliojančio Vidaus tarnybos statuto nuostatų. Pareigūnams darbo užmokestis didės, nes priedas už tarnybos stažą bus skaičiuojamas nuo naujos pareiginės algos, kuri bus apskaičiuojama, įvertinant pareigūno gautą pareiginę algą su priedu už kvalifikacinę kategoriją. Taip pat pareigūnams, kurie dirbs švenčių ir poilsio dienomis, nakties metu ir virš nustatytos darbo laiko normos, apmokėjimas bus skaičiuojamas nuo didesnio priedo už tarnybos stažą. Pareigūnams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms pareigoms atlikti, priemokos bus apskaičiuojamos nuo naujos pareiginės algos, į kurią bus įskaitytas priedas už kvalifikacinę kategoriją.

PD parengta policijos pareigūnų darbo užmokesčio didinimo 2016-2019 m. programa, kurioje numatyta palaipsniui kasmet didinti policijos pareigūnų darbo užmokestį. I etapo (2016 m.) tikslas – pasiekti, kad visose policijos įstaigose visiems pirminės grandies pareigūnams atskaičius mokesčius būtų mokamas ne mažesnis kaip 600 eurų darbo užmokestis, visiems vidurinės ir aukštesniosios grandžių policijos pareigūnams – ne mažesnis kaip 700 eurų atlygis.

Siekiant įgyvendinti tikslus, anot PD, jau praėjusių metų pabaigoje visi pirminės grandies pareigūnai (patruliai, postiniai, vyresnieji patruliai, vyresnieji postiniai) buvo perkelti į vyriausiųjų patrulių, vyriausiųjų postinių pareigybes ir jiems nustatyta C5 pareigybės kategorija.

Preliminariai numatoma, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. darbo užmokesčio didinimo programos I etapą pradėti įgyvendinti pilna apimtimi – visiems pirminės grandies policijos pareigūnams atskaičius mokesčius mokėti ne mažesnį kaip 600 eurų, visiems vidurinės ir aukštesniosios grandžių policininkams – ne mažesnį kaip 700 eurų atlygį.

Policijos generalinio komisaro pavaduotojo Edvardo Šilerio pasirašytame rašte nurodoma, kad 2016 m. įgyvendinant darbo užmokesčio didinimo programą ir įsigaliojusio Statuto nuostatas, atlygis labiausiai turėtų didėti vyriausiesiems patruliams, vyriausiesiems postiniams, vyriausiesiems kovotojams, tyrėjams, specialistams, vyresniesiems tyrėjams, vyresniesiems specialistams, būrių vadams ir kai kuriems kitiems vidurinės grandies pareigūnams. Kitiems vidurinės ir aukštesniosios grandžių pareigūnams atlygis padidės Vidaus tarnybos statute nustatyta tvarka ir apimtimi.  

NPPSS informacija