Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Po kreipimosi į teismą – tarnybinės veiklos vertinimas ir padidėjusi pareiginė alga
2017-12-13

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnas kartu su Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos teisinininkų pagalba teisme įrodė, kad buvo pažeista jo 2016 m. tarnybinės veiklos vertinimo procedūra. Po teismo sprendimo pareigūno tarnybinė veikla įvertinta „labai gerai“ ir nustatyta didesnė pareiginė alga.

 

Šių metų birželio mėn. VSAT Ignalinos rinktinės pasienietis su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Ignalinos rinktinės vado sprendimą palikti vertinimo komisijos siūlymą jo tarnybinę veiklą vertinti „labai gerai“, nepaisant ir VSAT Individualių tarnybinių ginčų komisijos siūlymo tokį vertinimą pakeisti. Kartu prašyta įpareigoti rinktinės vadą iš naujo organizuoti pareigūno 2016 m. tarnybinės veiklos vertinimą Pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje.

 

Vertinimo komisija nesilaikė pareigūnų veiklos vertinimo taisyklių

 

Dar šių metų vasarį 2016 m. tarnybinę veiklą tiesioginis pasieniečio vadovas įvertino „labai gerai” ir pasiūlė jį perkelti į aukštesnes pareigas. Tą patį mėnesį po tiesioginio vadovo vertinimo pareigūnui buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl galimo tarnybinio nusižengimo.

 

Ignalinos rinktinės Pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje buvo nuspręsta pareigūno veiklą vertinti „gerai“ ir rinktinės vadui pasiūlyta nekeisti pareigūno teisinės padėties. Už tokį sprendimą balsavo tik pusė komisijos narių, tačiau lemiamas buvo komisijos pirmininko balsas.

 

Anot pareigūno, Vertinimo komisija nesilaikė LR vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio mėn. 11 d. įsakymu patvirtintų Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių, t.y. faktiškai nenagrinėjo 2016 m. tarnybinės veiklos ir domėjosi tik tarnybinio nusižengimo aplinkybėmis. 2017 m. kovo pabaigoje pareigūnui dėl tarnybinių pareigų aplaidaus vykdymo buvo paskirta tarnybinė nuobauda.

 

Individualių ginčų komisijos sprendimai – nepaisomi

 

Po Ignalinos rinktinės vado sprendimo pritarti Pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos siūlymui buvo kreiptasi į VSAT Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo komisiją. Komisija, įvertinusi visas faktines aplinkybes bei teisinio reglamentavimo nuostatas, nusprendė rekomenduoti Ignalinos rinktinės vadui pakeisti pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą į „labai gerai”. Už tokį sprendimą balsavo 6 komisijos nariai, prieš – 1.

 

Ignalinos rinktinės vadas priėmė sprendimą į VSAT individualių tarnybinių ginčų komisijos siūlymą neatsižvelgti ir paliko pareigūno vertinimą „gerai”. 

`

Su LPPPS teisininkų pagalba pareigūnas kreipėsi į teismą. Spalio mėn. pirmos instancijos teismas, nustatęs vertinimo proceso pažeidimus, panaikino Vertinimo komisijos sprendimą, kuriuo pareigūno 2016 m. tarnybinė veikla buvo įvertinta „gerai”, rinktinės vado sprendimą net ir po VSAT Individualių tarnybinių ginčų komisijos rekomendacijų palikti vertinimą „gerai”. Savo sprendime teismas nurodė, kad, vertinant pareigūno tarnybinę veiklą už 2016 metus, negalėjo būti vertinamas 2017 metais nustatytas drausminis nusižengimas.

 

Lapkričio 28 d. Ignalinos rinktinėje įvyko vertinimo komisijos posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas pareigūno 2016 m. tarnybinę veiklą vertinti „labai gerai” bei nustatyti jam nuosekliai didesnę pareiginę algą pagal pareigūno pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus. Neseniai rinktinės vadas savo įsakymu patvirtino pareigūno tarnybinės veiklos įvertinimą „labai gerai“ ir nustatė didesnę pareiginę algą nuo 2017 m. kovo 22 d.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?