Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Po Naujųjų metų įsigaliojo įstatymai, kurie paveiks ir jus
2016-01-04

Įsigaliojo ilgai lauktas ir protestais palydėtas, bet vėliau Seimo palaimintas Vidaus tarnybos statutas, kuris penkeriais metais pailgins pareigūnų tarnybą ir padidins atlyginimus. Taip pat pradėjo veikti Farmacijos įstatymo pataisos, kurios turėtų padidinti vaistų prieinamumą.

Seimas palaimino Civilinio kodekso pataisas ir metų pradžioje bus tikrinamas piliečių neveiksnumas. Po daugybės metų pertraukos bus vykdomi patikrinimai, kurie gali iš kai kurių globėjų atimti išmokas.

Dar viena naujovė – kad nuo sausio 1 dienos vartotojų ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimai yra ne rekomendaciniai, o privalomi. Seimas užmauna apynasrį ir anabolinių steroidų mėgėjams – jų lauks iki 6 metų laisvės atėmimo bausmė.

Pareigūnai dirbs ilgiau

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojo Vidaus tarnybos statutas. Pareigūnų tarnyba ilgėja penkeriais metais. Priimtos pataisos padidina maksimalų tarnybos amžių: pirminės grandies pareigūnams nuo 50 iki 55 metų, vidurinės – nuo 55 iki 60 metų. Aukštesniosios ir aukščiausios grandžių pareigūnai galės tarnauti iki 65 metų.

Pareigūnams numatomos didesnės socialinės garantijos bei atlyginimai. Statutas numato naują pareigūnų vertinimo tvarką ir ją susieja su darbo užmokesčio skyrimu, taip pat nustatoma, kad statutiniai valstybės tarnautojai būtų privalomai draudžiami visų rūšių socialiniu draudimu, numatyta kolektyvinių sutarčių galimybė. Pareigūnams atsiveria galimybės daugiau uždirbti, tobulėti, siekti karjeros ir efektyviau atlikti savo tiesiogines funkcijas.

Seimas taip pat nusprendė padidinti pareigūnų pareiginės algos priedų už turimus laipsnius koeficientus, tarp kitų naujovių – suvienodinamas pareigūnams taikytinas darbo laiko režimas, nustatant 40 valandų savaitės darbo laiko normą.

Didina vaistų prieinamumą

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojo Farmacijos įstatymo pataisos, kurios turėtų užtikrinti skaidresnį kompensuojamųjų vaistų sąrašo sudarymą ir modernių vaistų prieinamumą šalies gyventojams.

Komisija, priimanti sprendimus dėl vaistų įtraukimo į kompensuojamųjų sąrašus, bus sudaroma iš trijų ministerijų specialistų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, jų kadencijos trukmė bus 2 metai, vyks narių rotacija. Iki šiol už visus sprendimus dėl vaistų kompensavimo buvo atsakinga tik Sveikatos apsaugos ministerija.

Klausimus dėl vaistų įtraukimo į kompensuojamųjų sąrašus svarstė atskiros komisijos, kurių veikloje nariai dalyvaudavo net iki 10 metų, jiems nebuvo keliami kompetencijos ir kvalifikacijos reikalavimai, todėl susikūrė neskaidri, neobjektyvi ir neefektyvi sistema.

Įstatymo pataisos taip pat užkerta kelią sprendimų dėl vaistų kompensavimo vilkinimui ir įtvirtina prievolę komisijoms sprendimus priimti ne vėliau kaip per 6 mėnesius, o išskirtiniais atvejais, kai pacientą būtina nedelsiant gydyti, ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Iki šiol naujų vaistų kompensavimo šalies gyventojams kartais tekdavo laukti net iki 3 ar 10 metų.

Tikrins neveiksnumą

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojo Civilinio kodekso pakeitimai, kurie tiesiogiai palies daugiau kaip septynis tūkstančius neįgalių asmenų, taip pat jų globėjus – jie po patikrinimų gali netekti išmokų, jei asmuo bus pripažintas veiksniu. Per dvejus metus bus persvarstomos visos bylos ir sprendimai dėl piliečių veiksnumo.

Asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, galės būti nustatomas ribotas veiksnumas. Dabar kai kurie žmonės yra pripažinti neveiksniais. Tai reiškia, kad jie visai negali priimti teisinių sprendimų patys, pavyzdžiui, parduoti savo namų.

Nuo sausio tai keičiasi. Bus ir sąrašas, kada teismas gali apriboti asmens veiksnumą. Jeigu teismas apribos veiksnumą, žmogus sprendimą galės priimti padedamas savo globėjo.

Vartotojų užtarėjų sprendimai – privalomi

Nuo 2016 metų pradžios įsigalios Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisos, kurios suteiks galimybę paprasčiau spręsti ginčus tarp vartotojų ir pardavėjų bei paslaugų teikėjų.

Vartotojų ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimai nuo šių metų bus ne rekomendaciniai, o privalomi. Įstatymo pataisose numatomas vartojimo ginčų komisijų, kurios nagrinės ginčus ne teismo tvarka, sudarymas. Komisijos nagrinės tokius ginčus, kai ginčo suma ne mažesnė nei 200 eurų.

Vartojimo ginčų komisija bus sudaryta iš 3 narių: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovo, vartotojų asociacijos atstovo ir verslininkus vienijančios asociacijos paskirto atstovo. Vartojimo ginčų komisijas techniškai aptarnaus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Apynasris anabolinių steroidų mėgėjams

Nuo sausio 1 dienos Lietuvoje skelbiamas karas anabolinių steroidų ir kitų dopingo preparatų vartotojams ir platintojams. Apynasrį jiems užmaus Seime priimtas Tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymas.

Šis įstatymas nukreiptas ne tiek į aukšto meistriškumo sportininkus, kurie bet kada gali būti patikrinti dopingo kontrolierių ir nubausti sportinėmis sankcijomis, kiek į sporto klubų lankytojus, kurie nori padailinti savo kūno linijas ne tik fizine veikla. Fiziniai asmenys turės teisę laikyti ne didesnį šių vaistinių preparatų kiekį, negu jiems buvo paskirta asmeniniam vartojimui gydymo tikslais. Didžiausia galima bausmė už šio įstatymo pažeidimą – iki 6 metų laisvės atėmimo.

Apibrėžta privačių detektyvų veikla

Įsigalioja Seimo priimtas įstatymas, kuriuo reglamentuojama privačių detektyvų veikla. Numatoma, kad detektyvu tapti siekiantis asmuo privalės turėti ne žemesnį kaip aukštasis koleginis teisės studijų krypties išsilavinimą ir išlaikyti privataus detektyvo kvalifikacijos egzaminą. Privačiu detektyvu negalės būti asmuo, dirbantis teisėsaugos, teisėtvarkos ar žvalgybos institucijose.

Įstatymas draudžia detektyvui tretiesiems asmenims perduoti kliento pavedimu surinktą medžiagą, trukdyti pareigūnams, taip pat klaidinti, naudoti apgaulę, bet kokią tiesioginę ir netiesioginę, fizinę ar psichologinę prievartą, persekiojimą, skleisti tikrovės neatitinkančias žinias ir informaciją, pažeisti asmens būsto neliečiamumą, susirašinėjimo, pokalbių ar kitokio susižinojimo slaptumą, rinkti ir naudoti informaciją apie privatų asmens gyvenimą pažeidžiant įstatymų reikalavimus.

Originalų tekstą rasite čia: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/po-naujuju-metu-isigaliojo-istatymai-kurie-paveiks-ir-jus.htm