Pagalba

  

Pagalba
Po profesinės sąjungos siūlymo kils pataisos įstaigų pareigūnų atlyginimai
2016-09-23

LR ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Tomas Vaitkunskas teigia, kad atlyginimai kils pataisos įstaigų prižiūrėtojai, turintys ne mažesnį nei 5 metų stažą bus perkeltį į vyresniųjų prižiūrėtojų pareigas.

Dar šių metų pavasarį LR ITĮPS kreipės į Kalėjimų departamentą dėl pareigūnų atlyginimo didinimo.

„Siūliau imti pavyzdį iš Vidaus reikalų ministerijai priklausančių įstaigų ir pradėti programos „1000“ įgyvendinimą, kuomet pradedantis pareigūnas uždirba mažiausiai 1000 eurų. Galimybė didinti darbo atlyginį numatyta į šakinėje kolektyvinėje sutartyje. Kalėjimų departamentas tam pritarė. Kelių strateginio planavimo sesijų metu buvo paruoštas planas, kaip šią programą įgyvendinti iki 2020 metų“, - pasakoja T. Vaitkunskas.

Vakar, rugsėjo 21 d., Vyriausybės posėdyje pritarta Tarnybos Kalėjimų departamente statuto pataisoms. Tikimasi, kad Seimo rudens sesijoje pataisos bus priimtos, jos atvertų kelią nuosekliam sistemos pareigūnų atlyginimų didinimui. Artimiausiu metu planuojama pasirašyti profesinių sąjungų ir Kalėjimų departamento susitarimą, kuris papildytų šiuo metu turimą kolektyvinę sutartį. Susitarime būtų numatyti programos „1000“ Kalėjimų departamento sistemoje įgyvendinimo etapai iki 2020 m.

Šiuo metu pradedančio pataisos įstaigų prižiūrėtojo darbo užmokestis siekia vos 415 eurų, kuomet minimali mėnesinė alga – 380 eurų.

***

Teisingumo ministerijos informacija apie Statutą

Informuojame, kad Teisingumo ministerija yra parengusi Tarnybos Kalėjimų departamente statuto pakeitimo įstatymo projektą. Šiame projekte numatyta nauja pataisos pareigūnų darbo užmokesčio sistema, o taip pat siūloma padidinti pataisos pareigūnams priedus už tarnybinius rangus.

Darbo užmokesčio sistema nustatyta atsižvelgiant į LR vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatyme, įtvirtintą vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokesčio sistemą, nustatytus priedus už tarnybinius laipsnius dydžius. Projekte pataisos pareigūnų darbo užmokesčio sistema nustatyta taip, kad pataisos pareigūnams darbo užmokestis būtų iš esmės suvienodintas su vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokamu darbo užmokesčiu, o kai kuriais atvejais būtų minimaliai didesnis už jį. Be to, projekte siūloma pakeisti ir priedo už pataisos pareigūnų tarnybos stažą mokėjimo sąlygas, suvienodinant jas su vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytomis sąlygomis , kas taip pat atitinkamai lems pataisos pareigūnų darbo užmokesčio didėjimą.

Plačiau apie projektą galima paskaityti teisės aktų projektų registre https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4bd73e60557911e688d29c6e5ef0deee?jfwid=9tq148pgp

Sklandžiai įvykus projekto priėmimo procesui, jau nuo 2017 m. liepos 1 d. pataisos pareigūnai pradėtų gauti didesnį darbo užmokestį. Darbo užmokestis nuo 2018 m. sausio 1 d. papildomai padidėtų dėl pradėtų mokėti tokio pačio dydžio, kaip ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, priedų už tarnybinį rangą.

Pažymime, kad Teisingumo ministerija nuosekliai siekė ir sieks, kad pataisos pareigūnų tarnyba, o kartu ir darbo užmokestis būtų patrauklūs ir konkurencingi kitų statutinių valstybės tarnautojų atžvilgiu ir skatintų asmenis rinktis pataisos pareigūno profesiją ir tarnauti pataisos sistemoje. Siekiant šio tikslo, kartu atsižvelgiama ir į valstybės finansines galimybes, kad didinant pataisos pareigūnų darbo užmokestį nereikėtų iš tarnybos atleisti didelę patirtį turinčių pareigūnų arba mažinti išlaidas kitoms būtinoms reikmėms, be kurių bausmių vykdymo sistema negalėtų efektyviai funkcionuoti.

LR ITĮPS informacija