Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Policijos departamentas infomavo apie planuojamas pertvarkas ir atlyginimų didinimą
2015-10-08

Gautame atsakyme rašoma, kad priėmus Vidaus tarnybos statutą ir Poklicijos įstatymo pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2016 m. sausio 1 d. bus naikinami pagal teisinį reglamentavimą policijos įstaigos vidaus struktūros pagal pareigybių skaičių neatitinkantys padaliniai, mažinamas vadovaujančių darbuotojų skaičius, taip pat naikinama 320 statutinio valstybės tarnautojo pareigybės sąvokos neatitinkančių pareigybių, vietoj kurių steigiamos karjeros valstybės tarnautojo pareigybės.

„Toliau optimizuojami administravimo padaliniai, centralizuojamos jų funkcijos – policijos komisariatuose nuo 2016 m. sausio 1 d. nebeliks organizacinių padalinių, policijos komisariatų administracinis-logistinis aptarnavimas bus vykdomas centralizuojant pareigybes apskričių centruose. Taip pat nuo 2016 m. kovo 1 d. numatomas specializuotų policijos įstaigų viešųjų prkimų ir finansų padalinių, nuo 2016 m. liepos 1 d. – specializuotų policijos įstaigų personalo padalinių administravimo funckijų ir joms atlikti reikalingų resursu centralizavimas, o 2017 m. – apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų personalo ir finansų administravimo funkcijos centralizavimas Policijos departamente“, - rašoma atsakyme.

Be to, analizuojama galimybė mažinti veiklos padalinių policijos pareigūnų darbo krūvius, optimizuota ir dar labiau automatizuoti jų atliekamas funkcijas. Anot policijos departamento, iki 20 proc. policijos sistemos pareigybių galėtų likti laisvos ir tokiu būdu pasinaudojant Vidaus tarnybos statuto suteiktomis galimybėmis didinti policijos pariegūnų darbo užmokestį, panaudojant laisvų pareigybių lėšas.

Spalio mėn. Policijos taryboje bus svarstomi policijos įstaigų pateikti siūlymai dėl aukštesnių darbo apmokėjimo kategorijų nustatymo kai kurioms pirminės ir vidurinės grandžių pareigybių grupėms, analizuojamos kitos galimybės didinti atlyginimus. Policijos departamento teigimu, visos sprendimų premonės turėtų būti įgyvendintos dar šiais metais, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. pareigūnams galėtų būti nustatomi aukštesni pareiginių algų koeficientai.

NPPSS pirmininko Vladimir Banel teigimu, vykdant visus pokyčius svarbu iki minimumo sumažinti įtampą kolektyvuose ir užtikrinti efektyvią komunikaciją. „Be to, kad turi būti užtikrinti skaidrūs procesai, svarbu, kad kiekvienas pareigūnas aiškiai žinotų, kas jo laukia, kodėl ir ką jis turi/gali toliau daryti. Nemaža dalis darbuotojų jau gavo atleidimo lapelius ir nežino, kas toliau bus, kaip veiks kadrų rezervas ir kada į jį galima registruotis. Žinoma, ne mažiau svarbu, kad atleidimai nevyktų masiškai, o būtų aiškiai apibrėžti tikslai ir visiems būtų aišku kas ir vardan ko yra daroma“.

Anot V. Banel, pokyčiai turi turėti realią pridėtinę vertę, todėl dar turi būti atsakyta į tokius klausimus, kaip kokia bus reali nauda, kam bus skirtos sutaupytos lėšos, kaip keisis pareigūnų atlyginimai, ar sumažinus pareigūnų pajėgas keisis komplektavimas, darbo pobūdis ir apimtis, ar bus investuojama į informacinių technologijų sritį ir kaip pasikeis darbuotojų kasdienybė.

NPPSS informacija