Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Policijos departamentas ir Viešojo saugumo tarnyba įvardijo saugumo priemonių poreikį
2015-12-16

Profesinės sąjungos atstovai tarnybų vadovų taip pat prašė atsižvelgiant į nuolat augančią teroristinių išpuolių grėsmę nedelsiant identifikuoti pasenusias, netinkamas naudoti saugos priemones ir, jei tai įmanoma –  atlikti jų ekspertizę. Jei ekspertizės metu paaiškės, kad priemonės yra nesaugios, arba tokios eskpertizės atlikti negalima – prašoma nedelsiant utilizuoti nesaugias priemones. Pasenusios saugos priemonės, anot NPPSS, būdamos nesaugios naudoti tik sukelia pareigūnams saugumo iliuziją ir dėl to dar labiau padidina sužeidimų grėsmę.

Policijos departamentas informavo NPPSS, kad dėl nepakankamo finansavimo policijos pareigūnams tarnybai ir mokymams, išskyrus Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ poreikius, labiausiai trūksta šių specialiųjų policijos priemonių ir ginkluotės: šarvinių liemenių, šarvinių šalmų, dujų balionėlių, šovinių, užtaisų elektros impulsiniams prietaisams, priverstinio automobilių stabdymo priemonių.

Aprūpinimas nurodytomis priemonėmis, anot PD, vidutiniškai siekia tik apie 20-30 proc. Šarvinėms liemenėms, šarviniams šalmams ir priverstinėms stabdymo priemonėms įsigyti reikėtų 1 mln. eurų, o dujų balionėliams, šoviniams, elektros impulsinių prietaisų užtaisams ir kitoms spec. policijos priemonėms įsigyti ir atnaujinti papildomai reikėtų apie 600 tūkst. eurų kasmet.

PD informavo, kad siekiant gerinti policininkų aprūpinimą, šiais metais numatyta įsigyti 380 elektros impulsinių prietaisų „Taser“ su iššaunamais užtaisais, kitų metų biudžete skirtos papildomos tikslinės lėšos šarvinėms liemenėms (500 vnt.) įsigyti, šoviniams, policijos pareigūnų šaudymo įgūdžiams tobulinti ir kt. Pagal galimybes, anot PD, sprendžiamos ir kitos aprūpinimo problemos.

Viešojo saugumo tarnyba pranešė, kad siekiant užtikrinti pareigūnų suagumą vykdant specialiąsias užduotis eksremaliosiomis ir ypatingomis situacijomis, yra vertinamos turimos asmens apsaugos bei kitos būtinos tarnybai nustatytų uždavinių įgyvendinimui priemonės. VST teigia, kad, vadovaujantis LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, tikslių duomenų pateikti negali, tačiau užtikrina, kad nustačius, jog apsaugos priemonės yra netinkamos naudoti, VST pareigūnams jos neišduodamos.

Įvertinus VST žinioje esančias apsaugos ir kitas būtinas priemones, nustatyta, kad tam, jog būtų patenkintas tarnybos poreikis (atnaujintos netinkamos naudoti priemonės ir įsigyta trūkstamų priemonių), reikalinga 1,03 mln. eurų. 

NPPSS informacija