Pagalba
Policijos departamentas: Vilniaus aps. VPK pareigūnai gaus tinkamą ir laiku mokamą atlyginimą
2015-08-28

Profesinių sąjungų atstovai prašė, kad Policijos departamentas suteiktų metodinę ir praktinę pagalbą Vilniaus apskrities VPK Finansų skyriui. Gautame atsakyme rašoma, kad pavesta imtis visų reikiamų priemonių, kad atlygis darbuotojams būtų apskaičiuojamas teisingai ir išmokamas laiku.

„Į mus nuolat kreipiasi nariai, nurodydami, kad jie nesulaukia informacijos apie jiems išmokamą atlygį iš Vilniaus apskrities AVPK Finansų skyriaus darbuotojų, todėl jiems kyla abejonių ar jų gaunamas atlyginimas už išdirbtą laiką atitinką faktiškai priklausančiam darbo užmokesčiui. Pasak darbuotojų, bandant aiškintis atsiskaitymo lapeliuose pateiktą informaciją su Vilniaus apskrities VPK Finansų skyriaus darbuotojais paaiškėjo, kad jų disponuojama informacija skiriasi nuo pateiktos darbuotojams. Pasitaikė atvejų, kuomet vieniems darbuotojams išmokamos didelės pinigų sumos, kitiems – labai mažos“ - aiškina VA ITĮPS pirmininkas Vytautas Lamauskas.

2015 m. kovo 13 d. VA ITĮPS kreipėsi į Vilniaus aps. VPK prašydama pašalinti daromus pažeidimus. Balandžio 13 d. Vilniaus aps. VPK pranešė, kad vykdant vieningą buhalterinės apskaitos diegimą nuo 2015 m. pr. Finansų skyrius pradėjo dirbti su patobulintu buhalterinės apskaitos programos darbo užmokesčio posistemiu, kurį diegiant atsirado tam tikrų skaičiavimo niuansų, programavimo neatitikimų, įtakos turėjo ir Euro įvedimas. Nepaisant VPK tikinimo, kad problema buvo laikino pobūdžio ir išsisprendė, į profesinę sąjungą vėl kreipėsi jos nariai ir informavo, kad problema vis dar tęsiasi, darbuotojams galimai neteisingai apskaičiuotas darbo užmokestis ir už šių metų birželio mėn., o informacijos stoka sukelia daugiau abejonių.

„Darbuotojų galimi teisių pažeidimai gauti teisingą atlygi už darbą arba bent jau informaciją apie apskaičiuotą darbo užmokestį įgauna nuolatinį pobūdį. Tarp pareigūnų didėja įtampa ir nepasitenkinimas“, - teigia V. Lamauskas.

Policijos departamentas: bus imtasi visų reikiamų priemonių

Policijos generalinio komisaro pavaduotojo Donato Malaškevičiaus atsakyme į profesinės sąjungos užklausą rašoma, kad šios problemos yra žinomas ir yra atitinkamai sprendžiamos. Vilniaus aps. VPK, nesuderinus nustatyta tvarka su Policijos departamentu, nuo 2015 m. sausio 1 d. pradėjo naudoti naują programinę įrangą darbo užmokesčiui apskaičiuoti.

„Dėl tokių Vilniaus aps. VPK darbuotojų veiksmų Policijos departamente inicijuotas ir atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio išvadoje Vilniaus aps. VPK pavesta nuo 2016 m. sausio 1 d. darbo užmokestį skaičiuoti naudojantis policijos informacinės sistemos darbo užmokesčio skaičiavimo moduliu, tai yra šiuo metu visų kitų policijos įstaigų naudojama ir Policijos departamento centralizuotai administruojama programine įranga“, - rašoma departamento atsakyme.

D. Malaškevičius tvirtina, kad atsižvelgiant į profesinės sąjungos pateiktą informaciją, Vilniaus aps. VPK bus pavesta imtis visų priemonių, kad darbuotojai gautų teisingą laiku mokamą atlygį ir būtų tinkamai pasirengta ir pereita prie kitų policijos įstaigų naudojamo darbo užmokesčio skaičiavimo modulio.

VA ITĮPS informacija