Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Priešgaisrinių gelbėjimo valdybų viršininkai nusitaikė į vaikus
2017-01-18

Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga kreipėsi į vidaus reikalų ministrą, prašydama sutramdyti Vilniaus apskrities priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdybos bei kitų valdybų savivalę suteikiant ugniagesiams, auginantiems vaikus, „tėvadienius“.

 

Primename, kad vaikus auginantys ugniagesiai, kaip ir visi dirbantys asmenys, turi teisę į papildomą poilsio laiką, numatytą Darbo kodekso 214 str. 1 d. Ši norma numato tėvams, auginantiems vaikų vieną arba dvi dienas papildomo poilsio. Poilsio laiką galima naudoti alternatyviais būdais – pasinaudoti visa poilsio diena, arba dviem valandomis per savaitę.

 

Kadangi pareigūnai, dirbantys pamaininį darbą anksčiau susidurdavo su problema, jog numatyto poilsio laiko nepakanka, kad galėtumei būti apskritai laisvas nuo tarnybos kurią nors pamainą, Seimas dar 2011 m. balandžio 19 d. priėmė minėto darbo kodekso straipsnio pakeitimus, kuriais specialiai nustatė normą, jog „Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai“.

 

Ir nors pamainomis dirbančių tėvų problemos išspręstos įstatymo lygiu,vis dar atsiranda tokių administracijų, kurios mano geriau išmanančios kaip šiomis teisėmis turėtų pasinaudoti pavaldiniai. Štai pavyzdžiui Vilniaus apskrities priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdyboje pareigūnui paprašius suteikti papildomą poilsio pamainą (24 val.) susumuotą už 3 mėnesius, pastarasis gavo įstaigos vadovo rezoliucija įformintą atsakymą: „trumpinti budėjimą 1-2 valandomis”. Tai reiškia, kad pareigūnas papildomos poilsio dienos negaus. Pasiteiravus kodėl toks sprendimas, paaiškinta, jog neįmanoma suteikti papildomos poilsio pamainos per 3 mėnesius, dėl to, jog būtina užtikrinti priešgaisrinės tarnybos parengtį – t.y. tam tikrą pareigūnų skaičių komandose.

 

Pasak Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkų, Darbo kodekso 214 str. 1 d. suteikia aiškią teisę būtent pareigūnui pasirinkti kokia forma pasinaudoti socialine garantija. Ji yra skirta pareigūno šeimos interesams tenkinti ir nėra kaupiama (pavyzdžiu pridedant ją prie kasmetinių atostogų ar pan.), todėl pažeidimai yra negrįžtami – nepasinaudojus konkrečia garantija, vėliau ja pasinaudoti neįmanoma.

 

Manoma, kad tėvadienių skirti taip, kaip pageidauja ugniagesiai nenorima, nes įsigaliojus naujajai Vidaus tarnybos statuto redakcijai ir naujoms darbo laiką reglamentuojančioms normoms, administracija galimai susidūrė su tarnybos planavimo problemomis – sumažinus ugniagesių darbo laiko normą, būtina pasitelkti papildomų pajėgų, kad būtų užtikrinta priešgaisrinė parengtis, komandose dirbtų pakankamas kiekis pareigūnų. Tačiau tai nėra priežastis nepaisyti Lietuvoje galiojančių įstatymų.

 

Pasak Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininko Alfredo Povilansko,  „tėvadieniai" tik nedidėlė socialinė garantija, leidžianti tėvams skirti daugiau laiko šeimai. Dėl nesuprantamų priežasčių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų viršininkai, savo sprendimais pažeidžia įstatymus ir skriaudžia pačius mažiausius visuomenės narius - vaikus.

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?