Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pristatyti 2015-ųjų metų Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos rezultatai
2016-02-03

Žvelgiant į praėjusius metus, natūralu juos įprasminti nuveiktų darbų rezultatais, įgyvendintų tikslų bei pasiekimų skaičiumi. Analizuojant veiklą, visada pastebimos atitinkamos kryptys, reikalaujančios papildomo įdirbio bei pasižymimas nepriekaištingai įveiktų užduočių sąrašas, kuris kaip darbinė patirtis nusinešamas į kitus metus. Tačiau nei vienas skaičius, procentine išraiška ar diagrama perteiktas rezultatas neatspindi profesionalumo, įdirbio, drąsos ir atsakomybės – savybių, kurių pareigūnams privalo nestigti kasdien. Todėl tik suprasdami, su kokiais iššūkiais, pavojais ir neatidėliotinais sprendimais susiduria kasdien ginantys, saugantys ir padedantys kito nelaimei neabejingi pareigūnai, įmanoma įžvelgti tikrąją jų prasmę ir vertę visuomenėje. Tad prieš komisariato viršininkui pradedant pristatyti praėjusiųjų metų veiklą, visiems susirinkusiesiems buvo suteikta galimybė pažvelgti į realias situacijas, su kuriomis pareigūnai susiduria kasdien.

Pateikdamas praėjusiųjų metų rezultatus, Telšių apskr. VPK vadovas pristatė Telšių apskr. VPK prižiūrimos teritorijos (Telšių, Akmenės, Kelmės ir Mažeikių rajonų) Kriminalinės, Viešosios ir Kelių policijos padalinių veiklą bei apžvelgė šių metų prioritetines kryptis. Prisimindamas visą Lietuvą sukrėtusias nesenai įvykusias Kražių nelaimes, R. Rudminas dėkojo pareigūnams, kurių dėka rezonansą visuomenėje sukėlę įvykiai operatyviai buvo išaiškinti, nustatant įtariamąjį. Viršininkas taip pat dėkojo visiems socialiniams partneriams, savivaldos bei teisėsaugos atstovais, su kuriais vyksta nuolatinis glaudus bendradarbiavimas siekiant bendrų tikslų užtikrinant gyventojų saugumą.

Padėką visai policijos bendruomenei išreiškė ir susirinkime dalyvavę svečiai, kurie kalbėdami apie praėjusius metus, prisiminė visuomenės labui bendrai nuveiktus darbus bei išskyrė sritis, į kurias turėtų būti atsižvelgta vykdant šių metų bendradarbiavimą. Žodį tarė ir Lietuvos policijos profesinių sąjungų bei Lietuvos teisėsaugos federacijos pirmininkės, kurios apibendrintai išsakė savo mintis bei siūlymus apie policijos sistemoje numatomus pokyčius.   

Ataskaitinį susirinkimą tęsdamas policijos generalinis komisaras L. Pernavas išreiškė padėką pareigūnams, gebantiems suvaldyti net ir labai problemines situacijas. „Nelinkiu, kad metai nebūtų be problemų. Jų išvengti galimybės neturime, tačiau svarbiausia – tinkamai, laiku ir profesionaliai į jas reaguoti ir gebėti suvaldyti krizes“, – į pareigūnus pasisakymo pradžioje kreipėsi generalinis komisaras. Tęsdamas savo kalbą, pareigūnams ir dalyvavusiems svečiams jis pristatė 2016-2020 metų policijos veiklos vystymosi gaires bei aptarė numatytas prioritetines sritis, reikalaujančias atitinkamų pokyčių policijos sistemoje. L. Pernavas taip pat pabrėžė, kad bet kokių priimamų sprendimų tikslas – siekiamybė policiją priartinti kuo arčiau kiekvieno žmogaus, užtikrinant jų saugumo pojūtį.

 

Telšių apskr. VPK veiklos rezultatų pristatymas

Kelmės ir Akmenės rajonų policijos komisariatai pateikė 2015-ųjų rezultatus ir šių metų planus

Telšių AVPK informacija