Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga aiškinasi, kodėl absolventai negavo žadėtų darbo vietų
2017-04-24

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (LPPS) kreipėsi į policijos generalinį komisarą Liną Pernavą dėl galimų pažeidimų vykdant asmenų priėmimą į vidaus tarnybą. Į profesinę sąjungą kreipęsi absolventai prašo pagalbos padedant išsiaiškinti susidariusią situaciją, vykdomų procesų priežastis ir Policijos departamento darbuotojų veiksmų teisėtumą            

 

Nusprendė įsipareigojimų nevykdyti

 

Profesinės sąjungos žiniomis, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto studentai, Mykolo Romerio universitetas ir Policijos departamentas 2013 m. spalio mėn. pasirašė trišalius susitarimus. Studijų tikslinio finansavimo ir stojimo į vidaus tarnybą sutartys įpareigojo departamentą finansuoti dalį studijų kainos, o studentai įsipareigojo po studijų baigimo tam tikrą laiką dirbti policijos įstaigose.

 

Šių metų sausį jaunuoliai sėkmingai baigė studijas ir pradėjo tvarkytis įsidarbinimo į vidaus tarnybą dokumentus. Remiantis Stojimo į vidaus tarnybą sutartimi, po studijų baigimo jaunuoliai turėjo būti oficialiai paskirti į išsilavinimą ir profesiją atitinkančias laisvas pareigas policijos įstaigose. Praktiškai iki kovo pabaigos tie, kurie turėjo būti įdarbinti Kauno apskrities vyriausiame policijos komisariate, nebuvo priimti į tarnybą jų pageidautoje policijos įstaigoje.

 

„Vidaus tarnybos statute numatyta, kad absolventas per dešimt darbo dienų atvykęs į vidaus reikalų centrinę įstaigą, dar per 10 darbo dienų turi būti paskirtas į pareigas konkrečioje įstaigoje. Akivaizdu, kad Kauno AVPK kelis mėnesius tiesiog vilkino procesą. Neturime informacijos, kad su panašia problema buvo susidurta kituose komisariatuose. Asmenys buvo įdarbinti laiku, o kovo mėnesį jau net buvo gavę pirmąjį darbo užmokestį“, - pasakoja LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

 

Be to, kitose apskrityse gana greitai buvo įdarbinti net ir tie absolventai, kurie studijų metu nebuvo sudarę prievolinių trišalių sutarčių ir už studijas mokėjo patys, o jų priėmimo į vidaus tarnybą procedūrai nėra taikomi Statute numatyti terminai.

 

Vilkinami procesai: reformų rezultatas

 

Asmenų įdarbinimo į Kauno AVPK klausimus ir dokumentus tvarko Policijos departamentas. Profesinės sąjungos nuomone, akivaizdus būsimų pareigūnų priėmimo į tarnybą vilkinimas yra vykstančių permainų policijos sistemoje rezultatas.

 

„Reformų metu siekiama centralizuoti už personalą ir finansus atsakingų padalinių teritorinėse įstaigose veiklą. Susiklosčiusi situacija rodo, kad departamentas tinkamai neįvykdė priskirtų funkcijų. Neigiamas emocijas ir teisines pasekmes patyrė konkretūs žmonės, jų šeimos nariai. Be to, tokiu būdu menkinamas policijos įvaizdis“, - teigia R. Katinienė.

 

Per Statute nustatytus terminus nepriėmus jaunuolių į tarnybą, šie žmonės buvo likę be privalomojo sveikatos draudimo, už kurį teko susimokėti savarankiškai. Negana to, jaunuoliai kovo pabaigoje gavo nurodymą išlaikyti fizinio pasirengimo testą.       

 

Profesinė sąjunga L. Pernavo prašo paaiškinti, kodėl Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto absolventai, turėję trišales prievolines sutartis su Policijos departamentu, į Kauno aps. VPK buvo priimami galimai pažeidžiant Statutą. Taip pat prašoma įvertinti ir paaiškinti, ar įgyvendinant „tarnybinį“ paskirstymą nebuvo pažeistas jaunų žmonių teisėtas interesas vykdyti tarnybą vidaus reikalų sistemoje.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?