Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga aiškinasi, kodėl atvykę gesinti gaisro žūsta ugniagesiai
2016-07-07

NPPSS atkreipė dėmesį, kad panašaus pobūdžio nelaimės persekioja ugniagesius, todėl labai svarbu išsiaiškinti nelaimių priežastis ir, jei įmanoma, numatyti priemones, kuriomis tam būtų užkirstas kelias. Šių metų birželio pradžioje atvykęs į gaisrą Vilniaus r. mirė keturiasdešimtmetis Paberžės komandos ugniagesys. 2014-ųjų vasarą panašiomis aplinkybėmis mirė gesinti gaisro atvykęs panašaus amžiaus Kretingos r. ugniagesys. Dar anksčiau – 2011 m. – Šakių r. atvykęs į įvykio vietą mirė 52 m. ugniagesys.

Be to, 2016 m. vasario 10 d. Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašą.

PAGD direktoriaus R. Baniulio pasirašytame atsakyme teigiama, kad NPPSS raštas buvo persiųstas įstaigoms pagal kompetenciją (Vilniaus rajono, Šakių rajono ir Kretingos rajono savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms), nes, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, už darbuotojų saugą ir sveikatą darbe atsako darbdavys, todėl departamentas negali tirti šių nelaimingų atsitikimų.

Departamentas informavo, kad 2016 m. birželio 30 d. Seime buvo pritarta Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimams (Priėmimas į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigos, atleidimas iš jų ir šių darbuotojų sveikatos, fizinio pasirengimo ir kvalifikacijos tobulinimas). Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams taikomi įstatymo pakeitimai  ir po poįstatyminiai teisės aktų reikalavimai, tikimasi, leis sumažinti nelaimingų atsitikimų gesinant gaisrus skaičių.

NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?