Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga aiškinasi, kodėl nenorima didinti mažiausias pajamas uždirbančių Alytaus pareigūnų atlyginimų
2015-10-05

Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS) duomenimis, 2015 m. rugsėjo mėn. raštu Alytaus aps. VPK viršininkas kreipėsi į Policijos departamento Finansų ir Personalo valdybas siūlydamas peržiūrėti (nustatyti aukštesnes) pareiginės algos kategorijas. Rašte siūloma pakelti pareigūnės algos kategorijas vadovaujantiems pareigūnams (vidurinės ir aukštesniosios grandies), kai kuriais atvejais net per dvi pareiginės algos kategorijas (pavyzdžiui, iš A13 į A15) – vadovaujančių pareigūnų vien pareiginė alga didės maždaug 1-1,5 bazinio dydžio.

„Neramina tai, kad mažiausias pajamas turinčių pirminės grandies pareigūnų darbo užmokestis nėra peržiūrimas – patruliams ir postiniams siūloma palikti C3 kategoriją, nors yra teisinės galimybės nustatyti aukštesnę – C4 – ir padidinti pareigūno pareiginę algą 0,2 bazinio dydžio. Koeficientai yra didinami iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų, kitaip tariant – visi policijos pareigūnai, dėl nekomplektuojamų pareigybių, susiaurintų garantijų kartu sutaupė lėšas, kurių reikėtų tokiam darbo užmokesčio padidinimui, tačiau šias lėšas norima panaudoti praktiškai tik vadovaujantiems pareigūnams“, - aiškina LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

Alytaus a. VPK administracija siūlo nedidinti postinių ir patrulių darbo užmokesčio, nes tokiu atveju jis susilygintų su vyresniųjų postinių ir vyresniųjų patrulių darbo užmokesčiu.

„Be kita ko darbo užmokestį siūloma padidinti iki 2015 m. gruodžio pabaigos, kad įsigaliojant naujajai Vidaus tarnybos statuto redakcijai, pareigūnai patektų į aukštesnę pareiginės algos koeficiento grupę. Nuo kitų metų sausio 1 dienos tai bus aukštesnė pareiginės algos grupė, bet ne pati aukščiausia. Kitaip sakant, patruliai ir vyresnieji patruliai susilygins tik nedideliam laikotarpiui: nuo sausio 1 dienos keičiasi darbo užmokesčio sistema ir vyresniesiems patruliams bei postiniams bus galima peržiūrėti darbo užmokestį vertinimo metu ir jį padidinti. Yra ne vienas būdas, kaip suderintai būtų galima spręsti pirminės grandies darbo užmokesčio problemą, tačiau Alytaus aps. VPK administracija šios problemos nesprendė“, - aiškina R. Katinienė.

LPPS nuomone, vadovų darbo užmokestis policijai kaip sistemai yra labai svarbus ir turėtų būti didinamas, tačiau pirminės grandies problemų ignoravimas ir ženklus darbo užmokesčio skirtumų tarp pirminės ir vadovaujančios grandies didinimas yra nepriimtinas. Atsižvelgiant į tai, siūloma nepritarti pasiūlytam pareiginės algos koeficientų peržiūrėjimui ir įpareigoti Alytaus aps. VPK peržiūrėti ne tik vadovų, bet ir pirminės grandies pareiginės algos koeficientus.  

LPPS informacija