Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga aiškinasi, kodėl netinkamai organizuojamas Vilniaus AVPK padalinių darbas
2016-10-07

Pareigūnų atstovai vadovui pateikė pastabas dėl netinkamo darbo organizavimo poilsio ir darbo švenčių dienomis minėtame komisariate. Vilniaus AVPK  atsakyme teigiama, kad susipažinus su profesinės sąjungos pateikta informacijaapie galbūt netinkamą Vilniaus m. 3 PK pareigūnų darbo organizavimą, šio padalinio darbo laiko apskaitos žiniaraščiais ir darbo bei budėjimo namuose grafikais, išsakytos pastabos iš dalies pagrįstos. Komisariato vadovai ir kiti už tarnybos organizavimą atsakingi pareigūnai informuoti apie tai, kad visais atvejais, organizuojant pareigūnų darbą poilsio ir švenčių dienomis, turi būti užtikrintas darbo ir poilsio režimas, kad panašūs atvejai ateityje nepasikartotų.

Pažeidžiama pareigūnų teisė į poilsį

Profesinės sąjungos turimais duomenimis, įgyvendinant „Programos 1000“ pirmąjį etapą, kurio metu siekiama didinti viduriniosios grandies darbo užmokestį iki 700 eurų, Vilniaus m. 3 PK VPS PP pareigūnai jų poilsio dienomis buvo skiriami dirbti viršvalandinius darbus (realiai patruliuoti, reaguoti į įvykius).

„Tokiu būdu pareigūnų atlygį siekiama didinti neteisėtomis priemonėmis, pažeidžiant darbo įstatymų reikalavimus, susijusius su darbo grafikų sudarymu, poilsio laiko užtikrinimu. Pareigūnai praranda realią galimybę pasinaudoti teise į poilsį, atgauti jėgas, atstatyti darbingumą. Tai gali turėti didelę įtaką pareigūnams veikiant kritinėmis situacijomis. Be kita ko pareigūnams nėra užtikrinamas minimalus savaitės poilsio laikas“, - teigia VA ITĮPS l.e.p. Vitalijus Jagminas.

Neatsižvelgiama į teisės aktus

Profesinė sąjunga turi informacijos ir apie Vilniaus m. 3 PK VPS PP taikomą ydingą praktiką dėl viešo darbo grafiko paskelbimo. Neretai būna, kad grafikas išsiunčiamas likus vos dviem darbo dienom iki naujo įsigaliojimo. Į policijos registruojamų įvykių registrą patalpinamas grafikas ne visada sutampa su darbuotojams  iškabintu grafiku, kuris sudaromas dviems savaitėms.

 „Akivaizdu, kad tokia grafikų paskelbimo ir sudarymo tvarka neatitinka teisės aktų reikalavimų“.

Į pastabas bus atsižvelgta

Anot Vilniaus AVPK, darbas poilsio ir švenčių dienomis yra organizuojamas, atsižvelgiant į komisariato kriminogeninę situaciją, problemines vietas, numatomų visuomeninių ir masinių renginių skaičių, sezoniškumą ir kitus kriterijus.

Vilniaus AVPK atsakyme teigiama, kad, atsižvelgiant į minėto policijos komisariato aptarnaujamos teritorijos specifiką ir tai, kad įvykdomų teisės pažeidimų skaičiaus didėjimas stebimas vasarą ir ankstyvą rudenį, pagal patvirtintus atskirus planus poilsio ir švenčių dienomis viešajai tvarkai palaikyti skiriamos sustiprintos pajėgos.

VA ITĮPS informacija

 

 

 

 

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?