Pagalba

  

Pagalba
Siūlo didinti pareigūnų atlyginimus
2016-08-10

LR ITĮPS pabrėžia, kad ekonominės krizės laikotarpiu valstybės tarnautojams, įskaitant ir pataisos pareigūnus, buvo sumažintas darbo užmokestis, mažinant kvalifikacinės kategorijos koeficientus, pareiginės algos koeficientus ir kt. Ekonominei krizei pasibaigus daugumos valstybės tarnautojų, ypatingai pataisos įstaigų pareigūnų, atlygis vos siekia ikikriziniu laikotarpiu gautą darbo užmokestį. Tuo tarpu darbo užmokesčio didėjimo tendencijos matomos kitose įstaigose, kuriose tarnybą vykdantys pareigūnai susiduria su aukštu pavojaus jų sveikatai ir gyvybei lygiu, atsakingų užduočių vykdymu. Be to, gaunamas atlygis, tai yra jo pareiginė alga ir nuolatiniai priedai, turi tiesioginės įtakos ir pareigūnų gaunamos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydžiui.

Dėl itin žemo pataisos pareigūnų darbo užmokesčio lygio, Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose tarnybą vykdantys pareigūnai ieško būdų, kaip padidinti savo pajamas: palieka tarnybą net nesulaukę pakankamo stažo pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, įsidarbina laisvu nuo tarnybos metu antrame darbe arba dėl asmeninių priežasčių pasinaudoja įstatymu suteikta teise į nemokamas 3 mėn. atostogas, kurių metu vyksta dirbti į užsienį (kas dažnai tampa priežastimi ir atsisakyti tarnybos visiškai).

Išvardyti procesai mažina pataisos pareigūnų skaičių (šiuo metu daugelyje įstaigų kiekvienai pamainai pilnai užpildyti trūksta apie 6 pareigūnų). Pataisos įstaigose esančių nuteistųjų ar suimtųjų skaičiui išliekant tokiam pačiam ar augant, pataisos pareigūnų darbo krūvis didėja. Mažėjantis pataisos pareigūnų skaičius kai kurias, ypač nuo didesnių miestų nutolusias pataisos įstaigas, naujų pareigūnų verčia ieškoti labiau nutolusiose vietovėse (atstumai siekia net 80 km.). Su šiuo metu taikomu važiavimo išlaidų kompensavimo mechanizmu, kelionės laiku ir itin žemu darbo užmokesčiu tai yra itin sudėtinga. Naujų pareigūnų pritraukimą, anot LR ITĮPS, mažina ir pavojingos darbo sąlygos, tikimybė užsikrėsti užkrečiamosiomis ligomis, nuteistųjų išpuoliai prieš pataisos įstaigų prižiūrėtojus.

LR ITĮPS prašo 2017 – 2020 m. didinti pataisos pareigūnų darbo užmokestį, įsipareigojant, kad jaunesniųjų pataisos pareigūnų darbo užmokestis 2017 m. bus ne mažesnis nei 600 eurų, atskaičius mokesčius, 2018 m. – 700 eurų, atskaičius mokesčius, 2019 m. – 800 eurų, atskaičius mokesčius, 2020 metais – 1000 eurų, atskaičius mokesčius bei kartu atitinkamai didinti aukštesnių grandžių pataisos pareigūnų darbo užmokestį.

LR ITĮPS informacija