Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga kreipėsi į pasienio vadą dėl patruliavimo po vieną
2016-01-06

Profesinė sąjunga gavo R. Požėlo pasirašytą įsakymą, kuriame numatoma pakeisti vieną iš 2012 m. patvirtintų Sienos kontrolės nuostatų punktą ir išdėstyti jį taip:

„54. Pasienio sargybų skaičius nustatomas atsižvelgus į padėtį užkardos veikimo teritorijoje, galimų panaudoti pareigūnų skaičių, turimų tarnybinių priemonių panaudojimo galimybes bei kitas aplinkybes.

Į pasienio sargybą skiriamų pareigūnų skaičius turi būti pakankamas tarnybinei užduočiai įvykdyti.

Užtikrinant sienos stebėjimą tamsiuoju paros metu į pasienio sargybą „Patrulis“ turi būti skiriami ne mažiau kaip du pareigūnai.

Pasienio sargybos „Pasienio tikrinimo postas“ pareigūnų skaičius nustatomas atsižvelgiant į pasienio kontrolės punkto darbo instrukcijoje nustatytų užduočių skaičių.“

Anot profesinės sąjungos atstovų, patvirtinus aktualios redakcijos nuostatus, juose buvo įtvirtintas naujas pasienio sargybos „Patrulis“ sąvokos apibrėžimas, jame nedetalizuojant šios ir kitų pasienio sargybų sudarančio pareigūnų skaičiaus, skirtingai nei iki tol galiojusiuose nuostatuose. 2006 m. įsakymu buvo numatyta, kad pasienio sargybą sudaro du ar daugiau pareigūnų.

„Iki šiol galiojęs įsakymas leido pasienio pareigūnus skirti patruliuoti po vieną tiek dieną, tiek naktį, todėl kartais tai ir buvo daroma. Ne kartą akcentavome neigiamas tokios nuostatos pasekmes, pavojus pareigūnams ir raginome VSAT imtis priemonių, kad pasieniečiams netektų patruliuoti po vieną. Nepaisant to, pareigūnai iki šiol dirba po vieną“, - aiškina LPPPS pirmininkas Vladimir Banel.

 „Tai, kad buvo išleistas įsakymas dirbti po du tamsiuoju paros mato, mano manymu, jau yra žingsnis į priekį. Kad ir kaip būtų darbas bent po du pareigūnas turi būti įtvirtintas tiek dienos, tiek nakties metu. Dabartinio įsakymas įpareigoja keisti darbo organizavimą, nes iš esmės po vieną galima dirbti tik pavasarį ir vasarą, nes kitais metų laikais turime tamsius rytus ir vakarus. Todėl turės būti skiriami arba iš karto du pareigūnai, arba organizuojamas darbas taip, kad temstant prasidėtų antrojo pamaina, - sakė Giedrius Krilavičius, LPPPS tarybos narys.

Profesinė sąjunga, kreipdamasi į R. Požėlą, dar kartą atkreipė dėmesį į nuostatose įtvirtintos sąvokos ydingumą, nes praktika parodė, kad tokia pasienio sargybos organizavimo tvarka yra netinkama tiek pareigūnų saugumo (dirbant po vieną atokiose vietovės nėra užtikrinami reikalavimai jų saugai ir sveikatai), tiek ir galimybių tinkamai atlikti pavestas funkcijas atžvilgiu (pareigūnai, dirbdami po vieną, yra priversti tarnybą vykdyti nepertraukiamai, todėl sumenkėja budrumas, be to, pareigūnas yra mažiau apsaugotas nuo nusikalstamų veiksmų, pareigas, pritaikytas dviem pareigūnams tenka atlikti vienam (apieškoti sulaikytąjį, tikrinti asmens dokumentus).

LPPPS prašo VSAT vado R. Požėlos inicijuoti nuostatų pakeitimus, įtvirtinant naują pasienio sargybos „patrulis“ sąvokos apibrėžimą. Turi būti numatyta, kad tai yra dviejų arba daugiau pareigūnų pasienio sargyba, skirta užkardyti neteisėtus valstybės sienos kirtimus užkardos veikimo teritorijoje, ieškoti, persekioti, sulaikyti valstybės sienos kirtimo tvarko pažeidėjus, kontroliuoti pasienio teisinį režimą, tikrinti pasienio juostą ir joje esančius valstybės sienos apsaugos objektus, įrenginius, pasienio ruožo ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų ženklus, signalizacines ir (ar) stebėjimo sistemas.

LPPPS informacija