Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga kreipėsi į Visagino PK dėl pareigūnų pasirengimo tarnybai įskaitymo į darbo laiką
2015-11-18

2015 m. spalio 5 d. Lietuvos policijos generalinis komisaras įsakymu „Dėl pamainos trukmės ir darbo laiko normos nustatymo pamainomis dirbantiems pareigūnams“ nustatė, kad nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančių policijos įstaigų padalinių pareigūnų pamainos trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 valandų. Atsižvelgiant į tai, policijos įstaigos nuo 2015 m. lapkričio 1 d. privalo organizuoti tarnybą taip, kad policininkų pamaina nebūtų ilgesnė nei numato minimas Lietuvos policijos generalinis komisaras įsakymas.

Profesinė sąjunga gavo duomenų, kad Utenos AVPK Visagino policijos komisariato pareigūnų laikas, skirtas tarnybai pasirengti, dėl policijos pareigūnų pamainų trumpinimo iki 12 valandų gali būti neįskaitomas į pareigūnų darbo laiką.

„Norime atkreipti dėmesį, kad atsižvelgiant į Vidaus tarnybos statutą ir darbo kodeksą, darbo laiku laikomas laikas, kai asmuo privalo dirbti jam pavestą darbą, ir jam prilyginami laikotarpiai, tarp jų ir laikas, reikalingas darbo vietai, darbo įrankiams, saugos priemonėms paruošti ir sutvarkyti. Taigi, policijos įstaigos pareigūnų laikas, sugaištas pasirengti tarnybai, tokie kaip instruktaža, apsiginklavimas ir panašiai, privalo būti įskaitomas į darbo laiką“, - aiškina LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

Atsižvelgiant į įsakymą ir įstatymus ir vedant Utenos AVPK Visagino policijos komisariato pareigūnų darbo laiko apskaitą, LPPPS prašo laikytis numatytų reikalavimų.

LPPS informacija