Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga kreipėsi į VSAT dėl vienodo Statuto nuostatų taikymo
2016-01-25

Pereinamuoju laikotarpiu galimi atvejai, kai iki Statuto pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, t.y. iki 2016 m. sausio 1 d., buvo organizuojamos atrankos į aukštesnes pareigas, vadovaujantis netekusiu galios Vidaus tarnybos statutu, o atranką laimėjęs pareigūnas į pareigas paskiriamas jau įsigaliojus naujai Vidaus tarnybos statuto redakcijai. Pavyzdžiui, organizuota atranka į A12 kategorijos pareigybę, o ją laimėjo A10 pareigybę ėjęs ir 2 kvalifikacinę kategoriją turėjęs pareigūnas, naujas pareigas pradėjęs eiti nuo 2016 m. sausio 1 d. Tokiu būdu kyla pareiginės algos koeficiento dydžio taikymo tokiam pareigūnui po 2016 m. sausio 1 d. klausimas.

Pagal Vidaus reikalų ministro įsakymą „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, procedūros, pradėtos iki Statuto pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šio teisės akto įsigaliojimo galiojusią tvarką. Tokiu būdu manytina, kad pareigūnas, laimėjęs atranką į aukštesnes pareigas, į šias pareigas skiriamas nuo 2016 m. sausio 1 d. ir jam nustatomas atitinkamas pareiginės algos koeficientas, taikant aukštesnės pareigybės pareiginę algą, prie jos pridedant pareigūno gautą priedą už kvalifikacinę kategoriją ir gautą sumą padalijant iš galiojančio pareiginės algos bazinio dydžio.

LPPPS prašo VSAT įstaigų taikyti vienodą praktiką skaičiuojant atrankas į aukštesnes pareigas laimėjusių pareigūnų pareiginės algos koeficientus ir pareiginę algą.

LPPPS informacija

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Andriaus Vaitkevičiaus nuotr. | Alfa.lt)