Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga: pasieniečiai negali būti nuolat stebimi tarnybos metu
2018-05-17

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga (LPPPS) kreipėsi į Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadą Renatą Požėlą dėl pasieniečių nuolatinio stebėjimo tarnybos metu.

 

Vadovaujantis VSAT vado įsakymais ir tvarkos nuostatomis, pareigūnai yra stebimi nuolat tarnybos/pamainos metu, o vienu iš šio stebėjimo tikslų yra įvardijamas siekis užtikrinti pareigūnų drausmę tarnybos metu. Profesinė sąjunga iš pasieniečių sulaukia nuogąstavimų dėl tarnybos metu nuolatos fiksuojamos informacijos apie jų asmenį. Be to, tokiu būdu galimai pažeidžiamos jų  teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą.

 

Pareigūnai pasakoja susilaukiantys komentarų ir pašaipų dėl, pavyzdžiui, tarpusavio pokalbių, įrašytų tarnybos metu, turinio. Pareigūnai pabrėžia, kad visą tarnybos (tarnybinės užduoties) vykdymo laiką nepertraukiamai yra daromas vaizdo įrašas su garsu. Vėliau toks įrašas vieną mėnesį yra saugomas, ir per tą laiką jį panorėję bet kada gali peržiūrėti asmenys, atsakingi už pareigūno kontrolę (užkardos vadas, pavaduotojas, imuniteto poskyris, kriminalinės žvalgybos skyrius, Sienos kontrolės skyrius ar rinktinės vadovybė).

 

LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodoma, kad vaizdo stebėjimas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų. Profesinės sąjungos nuomone, VSAT vado pasirašytos tvarkos nuostata „užtikrinti pareigūnų drausmę tarnybos metu“ nėra sietina su siekiu užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą. Be to, egzistuoja ir proporcingumo principas, kuris suponuoja, kad prieš imantis vaizdo stebėjimo, privalo būti įvertinti kiti būdai ar priemonės, šiuo atveju galintys padėti užtikrinti pareigūnų drausmę tarnybos metu.

 

„Tik nustačius, kad tokie būdai ar priemonės yra nepakankamos arba netinkamos, galėtų būti vykdomas vaizdo stebėjimas. Priešingu atveju, pareigūnų drausmei tarnybos metu užtikrinti bei kontroliuoti naudojamas vaizdo stebėjimas galimai turėtų būti vertinamas kaip perteklinė priemonė. VSAT yra naudojama daugelis kitų priemonių – budinčių pareigūnų ekipažų budrumo patikrinimai, alkoholio matuoklio naudojimas  ir kitos. Taigi iš esmės kyla grėsmė nepagrįstai suvaržyti pareigūnų teisę į privatų gyvenimą, kuri privalo būti užtikrinama ir tarnybos vietoje“, - aiškina LPPPS pirmininkas Vladimir Banel.

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija: vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas tik tada, kai kitų priemonių nepakanka

 

Profesinė sąjunga kreipėsi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, prašydama pateikti nuomonę, ar tai, jog pasieniečiai yra filmuojami su garso įrašu tarnybos vietoje nuolatos, nekonkretizuojant sąlygų, kada būtų pagrįstas poreikis tai daryti, atitinka LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintą nuostatą.

 

Inspekcija pateikė savo nuomonę nurodydama, kad vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas tik tais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų. Proporcingumo principas suponuoja tai, kad duomenų valdytojas, prieš imdamasis vaizdo stebėjimo, privalo įvertinti kitus būdus ar priemones numatytiems tikslams pasiekti ir tik nustatęs, kad tokie būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos, gali vykdyti vaizdo stebėjimą.

 

Inspekcijos nuomone, vaizdo stebėjimo vykdymas pareigūnų drausmės užtikrinimo tikslu neatitinka įstatyme nurodytų tikslų ir stebėjimas nėra proporcingas.

 

Profesinė sąjunga VSAT siūlo kiek įmanoma greičiau eliminuoti nuostatas dėl pasieniečių nuolatinio stebėjimo tarnybos/pamainos metu.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?