Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga prašo didinti vidurinės grandies pasieniečių darbo užmokestį
2015-11-17

Kaip žinia, VSAT padalinių (užkardų ir rinktinių) vidurinės grandies pareigūnai (specialistai, vyr. specialistai) atlieka atsakingą, daug žinių ir pasirengimo reikalaujantį darbą, kuris apima ne tik įprastinių funkcijų vykdymą (valstybės sienos kontrolę), bet ir kontroliuojamų veiksmų atlikimą (atsako už vadovavimą pasienio sargyboms, vykdo pavaldžių pareigūnų kontrolę ir pan.).

Kai kuriais atvejais VSAT padalinių pareigūnai, pavyzdžiui, vyr. specialistai, dirba įprastu darbo laiko rėžimu, tai 40 val. per savaitę ir priedų negauna. Tačiau tokių pareigūnų atlyginimas dažnai yra toks pats kaip pirminės grandies pareigūnų, o neretais atvejais – net mažesnis. Aukštesnės kvalifikacijos pareigūno atlyginimo dydžio prilyginimas prie to, kuris dirba mažiau sudėtingą ar žemesnės kvalifikacijos darbą, prieštarauja Konstitucijai, paneigiami konstituciniai proporcingumo, lygiateisiškumo, teisingumo principai“, - aiškina LPPPS pirmininkas Vladimir Banel.

LPPPS atstovų teigimu, VSAT padalinių vidurinės grandies pareigūnų darbo užmokestis privalo būti didinimas.

Profesinė sąjunga taip pat atkreipė dėmesį, kad VSAT padalinių vidurinės grandies pareigūnų darbo užmokesčio didinimo procesai sustojo dar 2009 m., nors su siūlymais spręsti šią problemą buvo kreiptasi jau ne kartą.

Šiame kontekste galima paminėti, kad, pavyzdžiui, Lietuvos policijoje šiuo metu vykdomus finansinio pareigūnų aprūpinimo pokyčius, kuriais siekiama palaipsniui didinant pareigūnų darbo užmokestį jį kelti iki 1000 Eur., (pirmas etapas 2016 m., pradedantiems tarnybą, policininkams, mokant 600 Eur, tyrėjams 700 Eur.), atskaičius mokesčius. Tikėtina net tokia situacija, kad padidinus kitų vidaus tarnybos sistemai priklausančių įstaigų pareigūnų darbo užmokestį, VSAT padalinių vidurinės grandies pareigūnų darbo užmokestis bus mažesnis ne tik už kitų įstaigų vidurinės grandies pareigūnų gaunamą atlyginimą, bet ir susilygins su pirminės grandies pareigūnų darbo užmokesčiu. Akivaizdu, kad kitų vidaus tarnybos sistemai priklausančių įstaigų aktyvūs veiksmai gerinant pareigūnų finansinę padėtį verčia imtis priemonių ir VSAT padalinių pareigūnų darbo užmokesčio kėlimui, tarnybos VSAT patrauklumo skatinimui.

LPPPS prašo R. Požėlos pateikti informaciją apie atlyginimų didinimo perspektyvas, nurodyti, kada planuojama pradėti darbo užmokesčio didinimo procedūras, kokiomis priemonėmis ir kiek ketinama didinti VSAT vidurinės grandies pareigūnų atlygį.

LPPPS informacija