Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga prašo iššaiškinti operatyvaus valdymo padalinių darbo organizavimo neatitikimus
2015-10-20

2015 m. birželio 12 d. L. Pernavo įsakymu  buvo pakeista policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių darbo organizavimo instrukcija. Profesinės sąjungos prašo išaiškinti jos vykdymą ir policijos komisariatams pateikti rekomendacijas.

Įsakymu buvo numatyta, kad „apskrities VPK policijos komisariato mobiliojo operatyvaus valdymo padalinio pamainą gali sudaryti vienas pareigūnas. Esant būtinumui, policijos įstaigos vadovo nurodymu operatyvaus valdymo padalinio pamainos pareigūnų skaičius gali būti padidintas (visos pamainos metu arba laikinai, arba tik tam tikroms funkcijoms vykdyti), t. y. pasitelkiami kiti operatyvaus valdymo padalinio ar policijos įstaigos pareigūnai“. Taigi taip stengiamasi palaipsniui mažinti operatyvaus valdymo padalinių pareigūnų skaičių ir vykdomas funkcijas.

„Dėl planuojamos operatyvaus valdymo padalinių pertvarkos, pareigūnai pereina į kitus policijos padalinius ar iš viso išeina iš vidaus tarnybos. Akivaizdu, kad dėl tokių procesų darbuotojų skaičius sparčiai mažėja ir padaliniai susiduria su darbo krūvio padidėjimo problema. Mūsų žiniomis, daugelis policijos komisariatų, kuriuose mobiliojo operatyvaus valdymo padalinio funkcijų atlikimui pakaktų vieno pareigūno, darbą organizuoja nukrypdami nuo įsakymo ir sudarydo pamainas iš dviejų pareigūnų“, - aiškina LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

Profesinė sąjunga pabrėžia, kad paskiriami kitų policijos padalinių pareigūnai laikinai vykdo operatyvaus valdymo padalinių budėtojo ar jo padėjėjo funkcijas ir taip yra atitraukiami nuo savo tiesioginių funkcijų.

„Tokie komisariatų veiksmai leidžia daryti išvadą, kad mobiliųjų operatyvaus valdymo padalinių darbo organizavimu nėra siekiama palaipsniui pereiti prie mažesnio pareigūnų ir vykdomų funkcijų skaičiaus. Priešingai – stengiamasi kitų padalinių pagalba ir darant žalą pastarųjų darbui, laikytis įsakyme nenumatytų nuostatų. Be to, tokiais veiksmais keliamas stresas, papildomi nepatogumai pareigūnams“, - įsitikinusi R. Katinienė.

LPPS prašo Lietuvos policijos generalinio komisaro išaiškinti, kaip racionaliai ir siekiant numatytų budėtojų dalių pertvarkos tikslų taikyti nuostatas ir pateikti rekomendacijas Lietuvos policijos apskričių ir rajonų policijos komisariatams.

LPPS informacija