Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga prašo VRM paaiškinti, kaip turėtų būti apskaičiuojamos važiavimo išlaidos
2016-06-16

2016 m. sausio 6 d. Vidaus reikalų ministras įsakymu patvirtino pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais ar pagal tarnybos reikmes, pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygas ir tvarką. Dokumente numatoma, kad „naudojant automobilius su dyzeliniais varikliais, hibridinius automobilius, elektromobilius ar vietoj benzino naudojant suskystintas naftos dujas, pagal tvarkos aprašo 13 punktą apskaičiuotos važiavimo išlaidos mažinamos 35 procentais“. Tuo tarpu Tvarkos 16 p. ir 16.1. p. atitinkamai numato, kad „pagal tvarkos aprašo 13 punktą apskaičiuotos važiavimo išlaidos didinamos po 10 procentų, kai transporto priemones eksploatuojant miestuose, kuriuose gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100 000“.
Pateiktuose punktuose nurodomas važiavimo išlaidų apskaičiuotos sumos mažinimas arba didinimas dėl naudojamų degalų tipo arba miesto dydžio. Abiem atvejais pradinė atlygintinų važiavimo išlaidų suma – apskaičiuotos važiavimo išlaidos. Vis dėlto, anot LPPS atstovų, kyla neaiškumų, ką laikyti pradine atlygintinų važiavimo išlaidų suma.
„Imkime, pavyzdžiui, ir tokį atvejį: tam pačiam pareigūnui, kuris į tarnybą ar iš jos vyksta asmeniniu ar viešu transportu, taikytinos abiejuose tvarkos punktuose numatytos sąlygos. Tai yra automobilis su dyzeliniu varikliu eksploatuojamas didesniame nei 100 000 gyventojų turinčiame mieste. Mūsų žiniomis, vidaus tarnybos sistemos įstaigos taiko skirtingus išmokėtinos važiavimo išlaidų kompensacijos apskaičiavimo kriterijus. Vienos įstaigos išmokėtinos važiavimo išlaidų kompensacija apskaičiuojama važiavimo išlaidas mažinant 35 proc., o po to gautą sumą didinant 10 proc., kitos – taiko priešingą skaičiavimą“, - aiškina LPPS pirmininkė Roma Katinienė.
LPPS prašo VRM pateikti išaiškinimą apie važiavimo išlaidų apskaičiavimą ir, įvertinus Tvarkos punktų reglamentavimą, nurodyti:
- kaip (kokia tvarka didinant ar mažinant) turėtų apskaičiuojama pareigūnams išmokėtina važiavimo išlaidų kompensacijos suma, kai pastarasis į tarnybą ir/ar iš jos vyksta automobilis su dyzeliniu varikliu (ar kiti Tvarkos 15 p. numatyti automobiliai) ir jis eksploatuojamas didesniame nei 100 000 gyventojų turinčiame mieste;
- ar automobilis su dyzeliniu varikliu bus laikomas eksploatuojamu didesniame nei 100 000 gyventojų turinčiame mieste, jei pareigūno gyvenamoji vieta yra ne paties miesto teritorijoje, tačiau atstumu, ne tolimesniu nei 50 km nuo miesto centro (miesto rajono gyvenvietėje), kai visi socialiniai ir ekonominiai pareigūno ryšiai (mokyklos ir pan.) yra mieste.
LPPS informacija