Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga siūlo nustatyti, kokiais atvejais VSAT pareigūnų kritika yra neetiška
2016-01-22

Dar praėjusių metų pabaigoje buvo pakeistas VSAT pareigūnų etikos kodeksas. Kodeksas buvo papildytas punktu, nustatančiu, kad pareigūnai, viešai reikšdami savo asmeninę nuomonę, įsitikinimus ar kritikuodami valstybės įstaigų, vadovybės ar kolegų sprendimus ir veiksmus, turi nepažeisti lojalumo, padorumo, pavyzdingumo principų.

LPPPS pažymi, kad VSAT, jo padalinių ir pavaldinių bendravimo kultūra šiuo metu vis dar yra besiformuojanti, komunikacija tarp pareigūnų ir kai kurių vadovų dažnai neefektyvi, sprendimai priimami vienašališkai, nesitariant ir nediskutuojant su pareigūnais, su kuriais tie sprendimai betarpiškai susiję. Profesinė sąjunga sulaukia narių nusiskundimų, kad bet kokia kritiška nuomonė kai kurių vadovų sprendimų atžvilgiu yra nepageidaujama, sutinkama priešiškai.

Konstitucijoje įtvirtintas draudimas persekioti už kritiką, todėl, anot profesinės sąjungos, konstruktyvi ir pagrįsta kritika tiek vadovybės, tiek kolegų sprendimų ir veiksmų atžvilgiu yra teigiamas ir skatintinas dalykas. Tai gali ženkliai prisidėti prie visos įstaigos veiklos ir funkcijų atlikimo gerinimo, ydingos, neefektyvios praktikos koregavimo bei įstaigos mikroklimato gerinimo. Minėta VSAT pareigūnų etikos kodekso nuostata žengia priešingu keliu ir kritiką, kuri neatitinka lojalumo, padorumo ir pavyzdingumo principų, traktuoja kaip etikos normų pažeidimą.

LPPPS atstovų teigimu, principų turinys VSAT pareigūnų etikos kodekse nėra atskleidžiamas, todėl paliekama galimybė šiuos principus interpretuoti plačiai. Taip pat nėra aišku, kokių subjektų atžvilgiu nukreipta kritika laikytina neetiška. Be to, būtina pabrėžti, kad etikos kodeksas reglamentuoja VSAT pareigūnų veiklos ir elgesio principus, siekiant užtikrinti nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų įgyvendinimą VSAT, geresnius tarnybos rezultatus bei formuoti teigiamą VSAT įvaizdį.

Profesinės sąjungos nuomone, kritikos draudimu yra ne tik užkertamas kelias konstruktyviam dialogui, bet etikos kodeksas paverčiamas persekiojimo už kritiką ar prieštaraujančią nuomonę įrankiu. Tokie veiksmai nepadeda siekti geresnių tarnybos rezultatų ir neprisideda prie teigiamo VSAT įvaizdžio formavimo. LPPPS siūlo tikslinti VSAT pareigūnų etikos kodekso nuostatą, apibrėžiant, kokiais atvejais ir kokio pobūdžio kritika laikytina neetiška.

VSAT: siekiame išvengti bereikalingos įtampos eskalavimo

VSAT vado pavaduotojas, atliekantis tarnybos vado funkcijas Antanas Montvydas, atsakyme rašo, kad minėtų reglamentavimu nesiekiama VSAT valstybės tarnautojų persekioti už kritiką ar išreikštą nuomonę.

„Kiekvienas galime turite savo įsitikinimus ir juos reikšti, kritikuoti, reaguoti į pastebėtus darbo trūkumus, tačiau visa tai turėtų būti daroma etiškai, taktiškai, perteikiant atitinkamus argumentuojančius faktus savo nuomonei pagrįsti, nedemonstruojant bereikalingų emocijų ir viešo neigiamo požiūrio į valstybės institucijų, vadovybės ir kolegų sprendimus, veiksmus, nežeminant jų garbės ir orumo. Priešingu atveju menkinamas įstaigos prestižas, mažinamas pasitikėjimas valstybės institucijomis, viešuoju administravimu ir valstybės tarnyba. Toks elgesys nesuderinamas su valstybės tarnautojų lojalumo, pavyzdingumo, padorumo principais“, - rašoma VSAT atsakyme.

VSAT vadovybė nėra gavusi VSAT valstybės tarnautojų nusiskundimų, jog kritiška nuomonė dėl vadovybės sprendimų yra nepageidaujama. Minėtu etikos kodekso pakeitimu, anot VSAT, siekiama, kad VSAT valstybės tarnautojų viešai reiškiama nuomonė ir kritika būtų konstruktyvi bei išvengti bereikalingos įtampos eskalavimo.

LPPPS informacija