Pagalba

  

Pagalba
Profesinės sąjungos dėka pareigūnui panaikinta tarnybinė nuobauda
2016-11-09

Pareigūnas pateikė teismui skundą, nurodydamas, kad Tarnybinio patikrinimo išvadoje nebuvo detalizuojama, kokie pareiškėjo veiksmai ar neveikimas neatitiko Etikos taisyklėse įtvirtinto padorumo principo reikalavimų. Pasak pareiškėjo, tarnybinio patikrinimo išvadoje nekonkretizuojama, kuo grindžiama pareiga informuoti KD ir LAVL apie nustatytą darbingumo lygį. Apie tokią pareigą, pareiškėjo teigimu, jis nebuvo informuotas anksčiau. Pareigūnas teigia, kad 2005 m. pirmą kartą nustačius jo darbingumo lygį, apie šią aplinkybę raštu informavo tuometinį LAVL Pravieniškių padalinio vadovą. Šias aplinkybes patvirtino ir buvęs LAVL vadovas.

Teismo atsakyme teigiama, kad, atsižvelgus į liudininko paaiškinimus, matyti, jog pareigūnas neslėpė duomenų apie savo sveikatos būklę, nes dar 2005 m. pranešė apie savo darbingumą. Be to, liudytojas teismo posėdyje paaiškino, kad pateikti duomenys nesudarė pagrindo abejoti pareiškėjo galimybėmis atlikti tarnybines pareigas. Teismas vertina, kad pareiškėjas sąmoningais veiksmais nesiekė nuslėpti savo sveikatos  būklės. Išaiškintos aplinkybės leido teismui vertinti, kad pareigūnas nepažeidė teisės aktų reikalavimų, todėl skundas patenkinamas ir paskirta tarnybinė nuobauda panaikinama. Sprendimas dar gali būti skundžiamas.

LR ITĮPS informacija