Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos nesutinka, kad būtų mažinamas pareigybių skaičius Vilniaus policijos padaliniuose
2015-12-21

Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate gruodžio 16 d. įvyko pasitarimas (konsultacijos) dėl įgyvendinamų struktūrinių pertvarkymų. Pasitarimo metu buvo aptartas ir Policijos departamento pateiktas raštas, kuriame buvo išdėstyti kai kurie operatyvaus valdymo padalinių pertvarkymo principai Vilniaus a. VPK.

Profesinės sąjungos atkreipė dėmesį į tai, kad sprendimas dėl pertvarkymo (priimtas Policijos departamente) remiasi netikslia informacija, o konkrečiai – sprendžiant dėl to, kiek pajėgų (pareigūnų) būtina palikti vykdyti nepertraukiamas operatyvaus valdymo padalinių funkcijas Vilniaus mieste, buvo sprendžiama pagal tai, su kokiu krūviu susiduria dviejų policijos komisariatų budėtojų padaliniai nakties metu. Policijos departamentui nebuvo pateikta informacija apie operatyvaus valdymo padalinių veiklos krūvį (priimamų, pristatytų asmenų skaičių, registruojamų pranešimų skaičių) dienos metu.

„Manome, jog pertvarkymo metu svarbiausia yra tai, kad liktų pakankamai pareigūnų, gebančių priimti asmenis, atsiliepti ir išklausyti pranešimus apie nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus. Siekiant priimti konkretų sprendimą tikslinga įpareigoti Vilniaus a. VPK pateikti skaičiavimus, susijusius su operatyvaus valdymo padalinių krūviu Vilniaus mieste dienos metu ir pateikti skaičiavimus, kokio dydžio pajėgos gebės tinkamai susitvarkyti su šiuo krūviu. Be to, nėra išspręsta kaip bus vykdomos gretimos funkcijos – asmenų konvojavimas, administracinių teisės pažeidimų teisenos pradėjimas savaitgaliais ir švenčių dienomis. Todėl reikalaujame sprendimą dėl pertvarkymo apimčių priimti tik po to, kai bus išsiaiškintos minėtos aplinkybės“, - sakė VA ITĮPS pirmininkas Vytautas Lamauskas.

Profesinės sąjungos nesutinka, kad būtų mažinamas pareigybių skaičius Vilniaus mieste veikiančiuose policijos padaliniuose.

„Vilniaus mieste pareigūnų krūvis buvo ir išlieka ženkliai didesnis už kitų teritorinių policijos padalinių krūvį, dėl to sudėtinga pritraukti papildomai pareigūnų į šias tarnybos vietas. Sumažinus pareigybių skaičių, ši problema tik padidės, dėl to kategoriškai nesutinkame su Policijos departamento išdėstyta nuostata naikinti operatyvaus valdymo padalinių pareigybes ir siūlyti kitas laisvas pareigybes Vilniaus a. VPK. Reikalaujame, kad nereikalingos pareigybės būtų perkeltos į kitus teritorinių policijos komisariatų, veikiančių Vilniaus mieste, padalinius“, - teigė V. Lamauskas.

VA ITĮPS atkreipė dėmesį, jog Vilniaus apskr. VPK steigiamas atskiras struktūrinis padalinys – Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyrius. Šis skyrius sudaromas iš Vilniaus apskr. VPK miesto ir Vilniaus rajono policijos komisariatų operatyvinių grupių pareigūnų bei dalies operatyvaus valdymo padalinių pareigūnų pareigybių. Dėl šio pertvarkymo keičiasi esminės darbo sąlygos – veiklos pobūdis lieka panašus, tačiau keičiasi darbo vieta (tiek fiziškai, tiek įstaigos hierarchinėje struktūroje), be to, keičiasi veiklos apimtis (skyrius veiks visoje apskrityje vietoj vieno teritorinio PK teritorijos). Operatyvinių grupių pareigūnai nėra įspėti apie tokių esminių dabro sąlygų pasikeitimą, būtina įspėti pareigūnus ir gauti jų sutikimus dėl perkėlimo į kitas pareigas.

Šis veiklos organizavimo modelis yra pasiteisinęs Kauno a. VPK, tačiau Vilniaus a. VPK yra fiziškai kitokia situacija (nėra centralizuotos areštinės). Taip pat nėra aišku, kaip bus vydkomas administracinių veiklų registravimas – ar ši funkcija bus perduota nusikalstamų veikų registravimo skyriui.

Profesinės sąjungos pabrėžia, kad keičiasi esminės pareigūnų darbo sąlygos ir ši situacija atitinka Policijos šakos kolektyvinės sutarties numatytą situaciją, todėl Policijos vadovybė kaip darbdavys pagal privalo atlikti konsultacijas. Be to, būtina įspėti operatyvinių grupių pareigūnus dėl keičiamų esminių darbo sąlygų ir gauti jų sutikimus dėl tolimesnės tarnybos naujose pareigose.

VA ITĮPS pakartotinai ragina PD kuo skubiau surengti trišales konsultacijas, kuriose dalyvautų sprendimą priimantys PD atstovai, sprendimą vykdančios Vilniaus a. VPK administracijos atstovai ir profesinių sąjungų atstovai.

VA ITĮPS informacija