Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos pareigūnams aktualius klausimus sprendė su VSAT vadovybe
2016-03-01

Susitikime dalyvavo: Lietuvos pasienio pareigūnus profesinės sąjungos (LPPPS) pirmininkas Vladimir Banel, vicepirmininkas Rimantas Liepa, tarybos pirmininkas Jevgenijus Amelinas ir tarybos narys Giedrius Krilavičius, VSAT personalo skyriaus vedėjas Arūnas Tūzas, laikinai atliekanti finansų skyriaus vedėjos pareigas Liudmila Kazakevičienė, teisės skyriaus vedėjas Ričardas Balkevičius, Veiklos ir biudžeto planavimo skyriaus vedėjas Virgaudas Lukoševičius.

Koeficientai bus keičiami neeilini vertinimų metu

Su VSAT vadovais kalbėta apie tai, kad kai kurie pareigūnai po neeilinių vertinimų, kurie bus rengiami po 2016 m. liepos 1 d., galėtų tikėtis tik minimalaus atlyginimų padidinimo. Tokių vertinimų metu prioritetine tvarka bus vertinami trys pareigūnų blokai: tie, kurie nesiekia žemiausio jo pareigybės grupei priskirto koeficiento; tie, kurie iki 2016 m. sausio 1 d. gaudavo priedus, kurie po naujųjų neliko (C5, A10 kategorijos); tie, kurių po 2016 m. sausio 1 d. nustatytas koeficientas nuo aukštesniojo skiriasi 0,01-0,09.

Sutarta, kad per 2016 metus bus peržiūrėta, kokie yra pareigūnų po naujųjų praradusių priedus praradimai ir neeilinių vertinimų metu išlygintas skirtumas tam, kad būtų užtikrintas objektyvus atlyginimų didėjimo procesas. VSAT yra nustačiusi, kad tokių pareigūnų 261, o jų atlyginimų sumažėjimas siekia nuo 3 iki 31 Eur. Tuo tarpu kito susitikimo metu bus numatytos konkrečios neeilinių vertinimo datos antrą 2016 m. pusmetį.

Metų sandūroje atrankoje dalyvavusiems pareigūnams bus taikoma sena tvarka

LPPPS atstovai taip pat iškėlė klausimą dėl Aviacijos rinktinės koeficientų apskaičiavimų tiems, kurie dalyvavo  atrankose 2015 m., o pradėjo dirbti nuo 2016 m. „Yra pareigūnų, kurie dalyvavo atrankoje 2015 m., laimėjo atranką į aukštesnes pareigas. Nuo 2016 m. sausio 1 d. konvertuojant konkrečių pareigybių koeficientus tokiems darbuotojams prilyginimui buvo paimtos ne aukštesnės, o žemesnės pareigos. Džiugu, kad šį klausimą pavyko išspręsti derybų būdu – visi susitikimo dalyviai pritarė, kad atrankoje metų susidūrime dalyvavusiems pareigūnams privalo būti numatyti aukštesnės pareigybės koeficientai“, - aiškino J. Amelinas.

VSAT atstovai pažadėjo savaitės laikotarpyje šią problemą išspręsti.

Naujai priimamiems pareigūnams bus nustatyti didesni koeficientai

Sutarta, kad naujiems pareigūnams, baigusiems Pasieniečių mokyklą, būtų nustatomas antras nuo žemiausio jų pareigybei priskirtas koeficientas. Tuo tarpu baigusiems Mykolo Romerio universitetą ir priimtiems į specialisto ar tyrėjo pareigas, bus nustatomas žemiausias jų pareigybei priskirtas koeficientas.  

Aptartas 40 val. darbo savaitės režimas nuo liepos 1 d. ir 24 val. poilsio laiko tarp pamainų taikymas


Susitikimo metu kalbėta apie 24 val. poilsio laiko tarp pamainų praktinis taikymas. Sutarta, kad sumodeliavus konkrečius sprendimo variantus bus grįžta prie diskusijos.

 

Profesinės sąjungos pareigūnams aktualius klausimus sprendė su VSAT vadovybe

Trečiadienį, vasario 23 d., po Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo profesinių sąjungų atstovai sprendė pareigūnams aktualius su naujo Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimu susijusius klausimus su VSAT atsakingais atskirų padalinių vadovais.

Dalyvavo: Lietuvos pasienio pareigūnus profesinės sąjungos (LPPPS) pirmininkas Vladimir Banel, vicepirmininkas Rimantas Liepa, tarybos pirmininkas Jevgenijus Amelinas ir tarybos narys Giedrius Krilavičius, VSAT personalo skyriaus vedėjas Arūnas Tūzas, laikinai atliekanti finansų skyriaus vedėjos pareigas Liudmila Kazakevičienė, teisės skyriaus vedėjas Ričardas Balkevičius, Veiklos ir biudžeto planavimo skyriaus vedėjas Virgaudas Lukoševičius.

Koeficientai bus keičiami neeilini vertinimų metu

Su VSAT vadovais kalbėta apie tai, kad kai kurie pareigūnai po neeilinių vertinimų, kurie bus rengiami po 2016 m. liepos 1 d., galėtų tikėtis tik minimalaus atlyginimų padidinimo. Tokių vertinimų metu prioritetine tvarka bus vertinami trys pareigūnų blokai: tie, kurie nesiekia žemiausio jo pareigybės grupei priskirto koeficiento; tie, kurie iki 2016 m. sausio 1 d. gaudavo priedus, kurie po naujųjų neliko (C5, A10 kategorijos); tie, kurių po 2016 m. sausio 1 d. nustatytas koeficientas nuo aukštesniojo skiriasi 0,01-0,09.

Sutarta, kad per 2016 metus bus peržiūrėta, kokie yra pareigūnų po naujųjų praradusių priedus praradimai ir neeilinių vertinimų metu išlygintas skirtumas tam, kad būtų užtikrintas objektyvus atlyginimų didėjimo procesas. VSAT yra nustačiusi, kad tokių pareigūnų 261, o jų atlyginimų sumažėjimas siekia nuo 3 iki 31 Eur. Tuo tarpu kito susitikimo metu bus numatytos konkrečios neeilinių vertinimo datos antrą 2016 m. pusmetį.

Metų sandūroje atrankoje dalyvavusiems pareigūnams bus taikoma sena tvarka

LPPPS atstovai taip pat iškėlė klausimą dėl Aviacijos rinktinės koeficientų apskaičiavimų tiems, kurie dalyvavo  atrankose 2015 m., o pradėjo dirbti nuo 2016 m. „Yra pareigūnų, kurie dalyvavo atrankoje 2015 m., laimėjo atranką į aukštesnes pareigas. Nuo 2016 m. sausio 1 d. konvertuojant konkrečių pareigybių koeficientus tokiems darbuotojams prilyginimui buvo paimtos ne aukštesnės, o žemesnės pareigos. Džiugu, kad šį klausimą pavyko išspręsti derybų būdu – visi susitikimo dalyviai pritarė, kad atrankoje metų susidūrime dalyvavusiems pareigūnams privalo būti numatyti aukštesnės pareigybės koeficientai“, - aiškino J. Amelinas.

VSAT atstovai pažadėjo savaitės laikotarpyje šią problemą išspręsti.

Naujai priimamiems pareigūnams bus nustatyti didesni koeficientai

Sutarta, kad naujiems pareigūnams, baigusiems Pasieniečių mokyklą, būtų nustatomas antras nuo žemiausio jų pareigybei priskirtas koeficientas. Tuo tarpu baigusiems Mykolo Romerio universitetą ir priimtiems į specialisto ar tyrėjo pareigas, bus nustatomas žemiausias jų pareigybei priskirtas koeficientas.  

Aptartas 40 val. darbo savaitės režimas nuo liepos 1 d. ir 24 val. poilsio laiko tarp pamainų taikymas


Susitikimo metu kalbėta apie 24 val. poilsio laiko tarp pamainų praktinis taikymas. Sutarta, kad sumodeliavus konkrečius sprendimo variantus bus grįžta prie diskusijos.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?