Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos susitiko naująja AAD vadove
2020-04-30

Balandžio 28 d. Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai nuotoliniu būdu susitiko su naująja Aplinkos apsaugos departamento (AAD) direktore Olga Vėbriene. Susitikime dalyvavo LAASDPS pirmininkas E. Puodžiukas, profesinės sąjungos filialo AAD vadovas R. Sližauskas, taip pat AAD direktorės pavaduotojas V. Gricius, vyresnysis patarėjas A. Alekna ir patarėjas J. Malikėnas.

 

Susitikimo pradžioje O. Vėbrienė profesinės sąjungos  atstovams pristatė savo AAD veiklos viziją. 

 

„Mano vizija – skaidrus, nekorumpuotas, diegiantis pažangias verslo priežiūros priemones ir moderniąsias veiklos praktikas Aplinkos apsaugos departamentas. Noriu, kad kiekvienas čia dirbantis didžiuotųsi, jog dirba AAD, kad atlieka svarbią misiją“, – sakė O. Vėbrienė. 

 

Kaip vienas iš pagrindinių savo veiklos krypčių naujoji vadovė įvardijo darbuotojų kompetencijų stiprinimą, departamento vidinės kultūros bei vertybių puoselėjimą.

 

E. Puodžiukas O. Vėbrienei ir jos komandai trumpai pristatė LAASDPS: organizacijos struktūrą, veiklą, svarbiausius siekius ir tikslus. Jis pabrėžė, kad aplinkos apsaugos kokybę bus galima užtikrinti tik turint funkcijų atlikimui pakankamą finansavimą, visas darbui atlikti būtinas priemones, gaunant valstybės tarnautojo vardą nežeminantį atlygį, vadovaujantis aplinkos kokybės gerėjimo linkme nukreipta, nedviprasmiška teisine baze.

 

„Tikimės, kad direktorė atkreips dėmesį į darbuotojų darbo krūvio optimizavimą, spręs trūkstamų darbuotojų neužimtų etatų aktualumą, tęs ankstesnės AAD vadovybes pradėtą socialinio dialogo sistemoje stiprinimą. Ne mažiau svarbu, kad būtų išlaikytos komunikavimo, informacijos keitimosi pradėtos tradicijos“, – teigė E. Puodžiukas.

 

Filialo AAD vadovas R. Sližauskas pažymėjo, kad yra pasirašyta įstaigos Kolektyvinė sutartis, taip pat pristatė Filialo bendrai su AAD vadovybe 2019 m. nuveiktus darbus, pasidalino mintimis apie artimiausius iššūkius, darbuotojų nuogąstavimus. 

 

„Darbuotojai jau pavargę nuo nuolatinės reorganizacijos. Jos metu sistemą paliko apie 120 patyrusių darbuotojų, todėl darbuotojų pritraukimo klausimas šiai dienai AAD ypač svarbus. Mes, kaip socialinis partneris, žadame aktyviai dalyvauti sprendžiant esamas ir būsimas AAD problemas ir ginsime savo žmonų interesus“, – pasakojo R. Sližauskas. 

 

Baigiantis susitikimui direktorė pažymėjo, kad palaiko tradiciją kiekvieną mėnesį aptarti darbuotojams rūpimas problemas, supranta keitimosi informacija svarbą. Jai reikės šiek tiek laiko susipažinti su sistema, esamomis problemomis, jų sprendimo būdais ir galimybėmis. O. Vėbrienė užtikrino, kad vykdant antrą reorganizacijos etapą AAD darbuotojams nebus įteikiami atleidimo lapeliai, o papildomoms funkcijoms atlikti materialiniai ir fiziniai resursai ateis iš tų institucijų, kurių kontrolės funkcijos bus perimamos. Direktorė taip pat pažymėjo, kad sekantis susitikimas su socialiniais partneriais iš karto pasibaigus karantinui. Jo metu visi klausimai ir aktualijos bus aptarti detaliau.

 

--

 

Juliaus Kalinsko / 15min nuotr.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?