Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos: turi būti užtikrinta efektyvi komunikacija apie vykstančius sistemos pokyčius
2015-10-08

Gautame Vidaus reikalų viceministro Artūro Norkevičiaus atsakyme rašoma, kad dabartiniu metu vidaus tamybos sistemoje vyksta pokyčiai, kuriuos, iš vienos pusės lemia Vidaus tamybos statuto priėmimas, iš kitos – poreikis užtikrinti efektyvią vidaus tamybos sistemos plėtrą, gerinti istaigų veiklos efektyvumą.

„Vidaus reikalų įstaigų struktūriniai pertvarkymų procesai susiję su dalies pareigūnų pareigybių statuso keitimu į nestatutines, taip pat su tam tikrų vykdomų funkcijų centralizavimu ir struktūros optimizavimu Valstybes sienos apsaugos tamyboje, policijos istaigose, viešojo saugumo tamyboje. Jūsų rašte minimos darbo grupės pasiūlymai pateikti vidaus reikalų ministrui, dėl jų tolesnio įgyvendinimo tikslingumo bus apsispręsta ateityje, užbaigus dabar vykstančia pertvarkas“, - rašoma atsakyme.

Anot VRM atstovų, kai bus apsispręsta dėl tolesnės vidaus tarnybos plėtros krypčių, profesinėms sąjungoms bus pateikta informacija, o pareigūnų atstovų aktyvus įsitraukimas į vykstančias pertvarkas ypatingais svarbus.

NPPSS vadovo Vladimir Banel komentaras

Nuo pertvarkų planų paskelbimo praėjo išties nemažai laiko, tam tikri veiksmai jau prasidėjo (pateikti „išstatutinimo“ sąrašai, biudžeto poreikių planai ir pan.). Kad ir kaip būtų mūsų atstovaujamiems pareigūnams vis dar kyla nemažai klausimų, kaip vyks pats „išstatutinimas“, kaip atrodys kadrų rezervas, kaip keisis atlyginimas nuo kitų metų sausio 1 d., kitaip sakant, žmonėms svarbu žinoti, kas, kaip ir kada vyks. Sutaupytos lėšos privalo būti skirtos pareigūnų motyvacijos didinimui ir atlyginimų kėlimui. Turime siekti visų grandžių atlygio didėjimo bent 30 proc., o pradedančiojo atlyginimas turi siekti 1000 eurų.

Dabar kolektyvuose kyla įtampa dėl informacijos stokos arba netinkamo informacijos perdavimo, sklando gandai, todėl labai svarbu užtikrinti procesų skaidrumą, aiškiai kalbėti apie vykstančius procesus, turėti konkrečius planus ir juos supažindinti su pareigūnais. Viliamės, kad ministerija ir jai priklausančios įstaigos užtikrins sklandžius pertvarkų ir komunikacijos procesus.

NPPSS informacija