Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos ugniagesių bėdas sprendė su PAGD vadovybe
2017-07-27

Vakar, liepos 27 d., vyko ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų inicijuotas susitikimas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) vadovybe. Kalbėta apie ugniagesiams aktualias darbo užmokesčio didinimo, darbo organizavimo ir darbo sąlygų gerinimo problemas.

 

Susitikime dalyvavo PAGD direktorius Kęstutis Lukošius ir jo pavaduotojas Mindaugas Kanapickas, Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Saulius Džiautas, UGPS Vilniaus regiono vadovas Alfredas Povilanskas ir kitų sistemoje veikiančių profesinių sąjungų atstovai. 

 

Profesinės sąjungos: vis dar neišspręsta perkėlimo į kitas pareigas problema

 

S. Džiauto teigimu, jau kurį laiką darbuotojai susiduria su pavadavimų problema. Perkeliant ugniagesį į kitas pareigas tarnybinio būtinimo atvejais nesilaikoma Vidaus tarnybos statute numatytų nuostatų.

 

Statute numatyta, kad Tarnybinio būtinumo atveju pareigūnas be jo sutikimo gali būti perkeltas į kitas aukštesnes, lygiavertes arba žemesnes pareigūno pareigas toje pačioje ar kitoje vidaus reikalų įstaigoje ar padalinyje ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui. Bendras pareigūno perkėlimo į kitas pareigas tarnybinio būtinumo atvejais laikotarpis per 3 jo tarnybos metus negali būti ilgesnis negu 6 mėnesiai.

 

Pagal šį straipsnį perkeltam į kitas pareigas pareigūnui mokama ne mažesnė kaip iki perkėlimo gauta jo pareiginė alga. Numatytais atvejais į aukštesnes pareigas perkeliamam pareigūnui nustatoma pareiginė alga pagal pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą. Į lygiavertes ar žemesnes pareigūno pareigas perkeliamam pareigūnui nustatoma jo iki perkėlimo gauta pareiginė alga.

 

PAGD direktorius K. Lukošius užtikrino, kad jau ankstesnio susitikimo su profesinių sąjungų atstovais pradėjo svarstyti šį klausimą ir kito susitikimo (kuris vyks po mėnesio) metu jau turės atsakymą.

 

PAGD direktorius: „išstatutinimas“ neplanuojamas

 

Profesinės sąjungos domėjosi, ar neplanuojamas „išstatutinimas“. Mat vis dažniau pasigirsta teiginių, kad ugniagesiai, vairuotojantys automobilį, galimai nevykdo tiesioginių gesinimo ir gelbėjimo funkcijų ir juos galima būtų priimti į darbą Darbo Kodekso pagrindais.

 

„Nieko nenoriu išstatutinti: nei Skuodo, nei kitų esančių statutiniais pareigūnais. Galimi tik laikini nestatutinių darbuotojų priėmimai į reikalingiausias pareigas, kol bus supaprastinta ugniagesio gelbėtojo pažymėjimo ir kvalifikacijos įgijimo tvarka ir bus užpildyti etatai“, - užtikrintai atsakė K. Lukošius.

 

Ugniagesiai skundžiasi neaiškia suminės darbo laiko apskaita

 

S. Džiautas susitkimo metu teigė, kad yra nemažai ugniagesių, kuriems neaišku, kaip turėjo būti apskaičiuotas atlyginimas už atostogas, nedarbingumą, „tėvadienius“ ir kitais atvejais.

 

„Susidaro kurioziška situacija, kai dirbame pagal suminę darbo laiko apskaitą ir mūsų išeiginės dienos nėra šeštadienis ir sekmadienis, bet atlyginimas skaičiuojamas pagal 5 darbo dienų savaitės laiko grafiką. Tuomet kyla klausimas, ar po nedarbingumo pasiėmęs mokamą išeiginę parą, skirtą vaikams, šeštadienį arba sekmadienį budintis pareigūnas gaus priedą prie atlyginimo. Mat 20 reikalingų išdirbti darbo dienų jis sirgo ir gavo už tai vidutinį darbo užmokestį, o už tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis“, - situaciją aiškino S. Džiautas.

 

PAGD direktorius paprašė pateikti kuo daugiau tokių atvejų tam, kad jis galėtų situaciją aiškintis kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Darbo inspekcija ar kitomis institucijomis. Jei susidūrėte su panašia situacija, informuokite mus el. paštu info@pareigunai.lt

 

Policijos pareigūnai atlygio augimu ženkliai lenkia ugniagesius

 

PAGD direktoriui buvo įteiktas raštas „Dėl PAGD darbo užmokesčio problematikos“. Rašte teigiama, kad PAGD nevykdoma „Programa 1000”, todėl atlygio augimas ženkliai atsilieka nuo policijos pareigūnų, ugniagesių koeficientai dar neatitinka Vidaus tarnybos statute numatytų reikalavimų, mažinamas darbuotojų skaičius pamainose ir nebemokami viršvalandžiai. Rašte be kita ko reikalaujama „peržiūrėti atlyginimų didinimo sistemą, kad nebūtų toks didelis atotrūkis lyginant su kitais VRM statutiniais padaliniais“.

 

Profesinės sąjungos domėjosi, kodėl turintiems atleidimo lapelius Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavaduotojams ir poskyrių viršininkams nesiūlomos darbo vietos. M.Kanapickas teigė, kad per įspėjimo laikotarpį visiems bus pasiūlytos darbo vietos, bet yra neprivalu jas siūlyti iš karto. Vieni kandidatuoja konkursuose, kiti ieško pamaininio darbo, todėl kai kurių „atleidžiamųjų“ problemos išsisprendžia savaime. Direktorius paprašė, kad nerimaujamtys dėl darbo pasiūlymų, kreiptųsi patys į pavaduotoją. Pastarasis nukreips ir nurodys, kurios pareigybės yra laisvos ir ar yra galimybės konkrečiam asmeniui jas užimti.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?